ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 11. Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 11: Πολλαπλασιάζω και διαιρώ. :

ΘΥΜΑΜΑΙ Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες. Π.χ. 3 Χ 12 = 36 οπότε 36 : 3 = 12 και 36 : 12 = 3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κάνω τις παρακάτω πράξεις με το νου: α) 4 Χ 15 = 60 οπότε 60 : 4 = ….. και 60 : 15 =….. β) 40 Χ 15 = ….. οπότε ….. : 40 = …… και …… : 15 = ….. γ) 40 Χ 150 =……. οπότε …… : 40 = …… και …… : 150 = ……. δ) 5 Χ 12 = …… οπότε …... : …. = …… και …… : ….. = …… ε) 50 Χ 12 = ……. οπότε …… : …. = …… και ……. : ….. = …… στ) 50 Χ120 = …….. οπότε …… : …. = …… και …….. : ….. = …… ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 11 : Πολλαπλασιάζω και διαιρώ. Κάντε Click για να συνεχίσει

PowerPoint Presentation:

2. Από το αρχικό στα αντίστροφα προβλήματα: Αρχικό πρόβλημα Η κυρία Χριστίνα έχει στο χωριό της πάρα πολλές κότες. Ένα πρωί μάζεψε 150 αυγά και τα έβαλε σε 5 αυγοθήκες. Πόσα αυγά χωρούσε κάθε αυγοθήκη; ΛΥΣΗ 1 ο Αντίστροφο πρόβλημα …….. αυγοθήκες. …….. αυγά χωράει κάθε αυγοθήκη. Πόσα ήταν όλα τα αυγά; 2 ο Αντίστροφο πρόβλημα …… αυγά μάζεψε μια μέρα. ….. αυγά χωράει κάθε αυγοθήκη. Πόσες ήταν οι αυγοθήκες;

3. Συμπληρώνω ερωτήματα στα παρακάτω προβλήματα και τα λύνω::

3. Συμπληρώνω ερωτήματα στα παρακάτω προβλήματα και τα λύνω: α) Ένας ανθοπώλης αγόρασε 72 τριαντάφυλλα και έφτιαξε 8 ανθοδέσμες. ......................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………. β) Ένας ανθοπώλης αγόρασε 72 τριαντάφυλλα, με τα οποία έφτιαξε ανθοδέσμες. Σε κάθε ανθοδέσμη έβαλε 9 τριαντάφυλλα. ……………… ………………………………………………………………………………………. γ) Ένας ανθοπώλης αγόρασε τριαντάφυλλα, με τα οποία έφτιαξε 8 ανθοδέσμες. Σε κάθε ανθοδέσμη έβαλε 9 τριαντάφυλλα. ………………. ………………………………………………………………………………………. δ) Ένας ανθοπώλης αγόρασε 72 τριαντάφυλλα. Είχε ακόμη 18 τριαντάφυλλα από την προηγούμενη ημέρα. Έφτιαξε ανθοδέσμες, βάζοντας 9 τριαντάφυλλα στην καθεμιά. ………………………………….. ………………………………………………………………………………………

authorStream Live Help