ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 9. Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 9: Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους. :

ΘΥΜΑΜΑΙ Οι αριθμοί που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό ενός αριθμού με τους αριθμούς 1,2,3,4,5 …… λέγονται πολλαπλάσια του αριθμού αυτού. Για να πολλαπλασιάζω έναν αριθμό με το 10 ή με το 100 ή με το 1.000, ξαναγράφω τον αριθμό και στο τέλος του βάζω 1 ή 2 ή 3 μηδενικά αντίστοιχα. Για παράδειγμα: 12 Χ 10 = 120, 12 Χ 100 = 1.000, 12 Χ 1.000 = 12.000 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 9 : Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους. Κάντε Click για να συνεχίσει

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Λογαριάζω πρώτα με πρόσθεση και μετά με πολλαπλασιασμό: 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = …… ή 5 Χ 9 = ……. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = …… ή 5 Χ 4 = ……. 5 + 5 + 5 + 5 = …… ή 4 Χ 5 = ……. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = …… ή 6 Χ 3 = ……. 6 + 6 + 6 = …… ή 3 Χ 6 = ……. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = …… ή 7 Χ 8 = ……. Κάνω τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς: 5 Χ 10 = 5 Χ 100 = 5 Χ 1.000 = 9 Χ 10 = 9 Χ 100 = 9 Χ 1.000 = 16 Χ 10 = 16 Χ 100 = 16 Χ 1.000 = 18 Χ 10 = 18 Χ 100 = 18 Χ 1.000 = 20 Χ 10 = 20 Χ 100 = 20 Χ 1.000 =

PowerPoint Presentation:

3. Συμπληρώνω τον Πυθαγόρειο πίνακα: Χ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 10 2 18 3 24 4 28 5 30 6 30 7 28 8 24 9 18 10 10

4. Κάνω τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς και μετά γράφω τα πολλαπλάσια των αριθμών 2,5,10::

4. Κάνω τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς και μετά γράφω τα πολλαπλάσια των αριθμών 2,5,10: 2 Χ 1 = 5 Χ 1 = 10 Χ 1 = 2 Χ 2 = 5 Χ 2 = 10 Χ 2 = 2 Χ 3 = 5 Χ 3 = 10 Χ 3 = 2 Χ 4 = 5 Χ 4 = 10 Χ 4 = 2 Χ 5 = 5 Χ 5 = 10 Χ 5 = 2 Χ 6 = 5 Χ 6 = 10 Χ 6 = 2 Χ 7 = 5 Χ 7 = 10 Χ 7 = 2 Χ 8= 5 Χ 8 = 10 Χ 8 = 2 Χ 9 = 5 Χ 9 = 10 Χ 9 = 2 Χ 10 = 5 Χ 10 = 10 Χ 10 = Πολλαπλάσια του 2: …………………………………………………….. Πολλαπλάσια του 5: …………………………………………………….. Πολλαπλάσια του 10: …………………………………………………….

5. Κάνω τους πολλαπλασιασμούς όπως το παραδείγματα::

5. Κάνω τους πολλαπλασιασμούς όπως το παραδείγματα: = 8 Χ 10 + 8 Χ 6 = 80 + 48 = 128 = 10 Χ 14 + 2 Χ 14 = 140 + 28 = 168 α) 7 Χ 15 = β) 6 Χ 17 = ( 1 ο παράδειγμα) γ) 15 Χ 16 = δ) 14 Χ 15 = ( 2 ο παράδειγμα) 8 Χ 16 10 + 6 12 Χ 14 10 + 2

6. Κάνω τους πολλαπλασιασμούς όπως το παράδειγμα::

14 Χ 20 14 Χ 2 Χ 10 28 Χ 10 280 6. Κάνω τους πολλαπλασιασμούς όπως το παράδειγμα: α) 16 Χ 30 = β) 18 Χ 50 = γ) 25 Χ 40 = δ) 15 Χ 200 = ε) 45 Χ 300 = στ) 52 Χ 400 = ζ) 34 Χ 500 = η) 67 Χ 600 = θ) 55 Χ 100 = 7. Κάνω τους πολλαπλασιασμούς όπως το παραδείγματα: 352 Χ 5 = (300 Χ 5) + (50 Χ 5) + ( 2 Χ 5) = 1.500 + 250 + 10 = 1.760 245 Χ 3 = ………………………………………………………………………. 428 Χ 4 = …………………………………………………………………….... 584 Χ 6 = ……………………………………………………………………… 636 Χ 7 = ……………………………………………………………………….

authorStream Live Help