ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 8: Προσθέτω και αφαιρώ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 8: Προσθέτω και αφαιρώ :

ΘΥΜΑΜΑΙ Πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών Όταν κάνουμε κάθετη πρόσθεση ή αφαίρεση αριθμών, τοποθετούμε τους αριθμούς από τα δεξιά προς τα αριστερά, προσέχοντας οι μονάδες να είναι κάτω από τι μονάδες, οι δεκάδες να είναι κάτω από τις δεκάδες, οι εκατοντάδες να είναι κάτω από τις εκατοντάδες κλπ. Αν αλλάξουμε τη σειρά των προσθετέων, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Η αφαίρεση είναι πράξη αντίστροφη της πρόσθεσης. Σε κάθε αφαίρεση, αν προσθέσουμε τη διαφορά και τον αφαιρετέο, βρίσκουμε το μειωτέο. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 8 : Προσθέτω και αφαιρώ Κάντε Click για να συνεχίσει

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κάνω τις πράξεις και τις επαληθεύσεις τους: 7.936 ………. ……… 8.615 ………. ……….. +3.987 - …….... - ……… + 6.388 - ………. - ……….. ……... ………. ……… …….. ………. ……….. 5.636 ……….. ………. 7.309 ………. ……….. - 3.827 + ………. - ………. - 4.524 + ………. - ………..

PowerPoint Presentation:

2. Λογαριάζω εύκολα και γρήγορα: α) 3.500 + 1400 + 500 + 600 = 4.000 +2.000= 6.000 β) 2.300 + 700 + 1.400 + 600 = γ) 5.100 + 2.700 + 900 + 300 = δ) 6.400 + 2.800 +1.200 + 600 = ε) 1.080 + 1.020 + 1.450 + 550 = στ) 7.500 + 1.200 + 1.800 + 1500 = 3. Κάνω τις παρακάτω προσθέσεις και αφαιρέσεις. Τι παρατηρώ; α) 8 + 5 = …… 13 – 5 = ……. β) 80 + 50 = ………. 130 – 50 = ……… γ) 800 + 500 = ………. 1300 – 500 = ………. δ) 8000 + 5000 = ………… 13000 – 5000 = …………

4. Λύνω τα παρακάτω προβλήματα::

4. Λύνω τα παρακάτω προβλήματα: Αρχικό πρόβλημα Οι γονείς του Κωστάκη πούλησαν τα δύο παλιά αυτοκίνητα της οικογένειας. Με τα χρήματα που πήραν αγόρασαν ένα καινούριο αυτοκίνητο. Πόσο αγοράστηκε το καινούριο αυτοκίνητο, αν το αυτοκίνητο του πατέρα πουλήθηκε 8.450€ και της μητέρας 7.950€ ; ΛΥΣΗ 8.450 + 7.950= ; Εκτιμώ Υπολογίζω με ακρίβεια 8.500 + 8.000= 16.500 8.450 +7.950 16.400 Απάντηση: Το καινούριο αυτοκίνητο αγοράστηκε 16.400 €

1ο αντίστροφο πρόβλημα:

1 ο αντίστροφο πρόβλημα Οι γονείς του Κωστάκη πούλησαν τα δύο παλιά αυτοκίνητα της οικογένειας. Με τα χρήματα που πήραν αγόρασαν ένα καινούριο αυτοκίνητο, που έκανε 16.400€ . Το αυτοκίνητο του πατέρα πουλήθηκε 8.450€ . Πόσο πουλήθηκε το αυτοκίνητο της μητέρας; ΛΥΣΗ 16.400 - 8.450= ; Εκτιμώ Υπολογίζω με ακρίβεια 16.500 - 8.500= 8.000 16.400 - 8.450 7.950 Απάντηση: Το αυτοκίνητο της μητέρας πουλήθηκε 7.950 €

2ο αντίστροφο πρόβλημα:

2 ο αντίστροφο πρόβλημα Οι γονείς του Κωστάκη πούλησαν τα δύο παλιά αυτοκίνητα της οικογένειας. Με τα χρήματα που πήραν αγόρασαν ένα καινούριο αυτοκίνητο, που έκανε 16.400€ . Το αυτοκίνητο της μητέρας πουλήθηκε 7.950€ . Πόσο πουλήθηκε το αυτοκίνητο του πατέρα ; ΛΥΣΗ 16.400 - 7.950= ; Εκτιμώ Υπολογίζω με ακρίβεια 16.500 - 8.000= 8.500 16.400 - 7.950 8.450 Απάντηση: Το αυτοκίνητο του πατέρα πουλήθηκε 8.450 € 5. Λύνω το παρακάτω πρόβλημα. Ύστερα σχηματίζω τα αντίστροφά του προβλήματα και τα λύνω. Δεν ξεχνώ να κάνω τις επαληθεύσεις των πράξεων. Μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων πούλησε τον περασμένο 12.850 Ι.Χ αυτοκίνητα και 1.150 φορτηγά. Πόσα αυτοκίνητα πούλησε συνολικά;

authorStream Live Help