ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 6. Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 6: Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών :

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ο δάσκαλος της Δ΄ τάξης ρώτησε τα παιδιά τι έφαγαν στο διάλειμμα και πήρε τις παρακάτω απαντήσεις: Μήλο έφαγαν 4 παιδιά, Πορτοκάλι έφαγαν 6 παιδιά, Μπανάνα έφαγαν 5 παιδιά και αχλάδι έφαγαν 2 παιδιά. Ο δάσκαλος παρουσίασε τις προτιμήσεις των παιδιών σε εικονόγραμμα : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 6: Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών Κάντε Click για να συνεχίσει 1 2 3 4 5 6 7 φρούτα αριθμός παιδιών

Κατόπιν ο δάσκαλος παρουσίασε τις προτιμήσεις των παιδιών σε σημειόγραμμα:

Κατόπιν ο δάσκαλος παρουσίασε τις προτιμήσεις των παιδιών σε σημειόγραμμα 6 αριθμός παιδιών 8 7 5 4 3 2 1 φρούτα

Στη συνέχεια τα παιδιά: α) Οργάνωσαν τις προτιμήσεις τους σε έναν πίνακα::

Στη συνέχεια τα παιδιά: α) Οργάνωσαν τις προτιμήσεις τους σε έναν πίνακα: Φρούτα που προτιμούν Αριθμός προτιμήσεων Μήλα 4 Πορτοκάλια 6 Μπανάνες 5 Αχλάδια 2 β) Παρουσίασαν τις προτιμήσεις τους σε ένα ραβδόγραμμα:

γ) Ερωτήσεις: :

γ) Ερωτήσεις: Πόσα παιδιά συνολικά έχει η Δ΄ τάξη; ……………………………….. ……………………………………………………………………………….. Ποιο φρούτο συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις; ……………………………………………………………………………….. Ποιο φρούτο είχε τις λιγότερες; ……………………………………….. ……………………………………………………………………………….. Με πόσους τρόπους παρουσιάστηκαν οι προτιμήσεις των παιδιών; ………. Ποιους; …………………………………………………………………….. ..……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

2. Παρουσιάζω τον αριθμό των παρακάτω γεωμετρικών σχημάτων σε: α) εικονόγραμμα, β) σημειόγραμμα, γ) ραβδόγραμμα και δ) πίνακα.:

2. Παρουσιάζω τον αριθμό των παρακάτω γεωμετρικών σχημάτων σε: α) εικονόγραμμα , β) σημειόγραμμα , γ) ραβδόγραμμα και δ) πίνακα . * Τις ασκήσεις θα τις αντιγράψεις και θα τις λύσεις στο τετράδιο των Μαθηματικών.

authorStream Live Help