ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφ.4. Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 4 : Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000 :

ΘΥΜΑΜΑΙ . Για να συγκρίνουμε δυο αριθμούς εξετάζουμε πρώτα τον αριθμό των ψηφίων τους. Ο αριθμός με τα περισσότερα ψηφία είναι πάντοτε μεγαλύτερος. Αν έχουν όμως τον ίδιο αριθμό ψηφίων τότε συγκρίνουμε τα ψηφία τους ξεκινώντας από τη θέση με τη μεγαλύτερη αξία, δηλαδή από τα αριστερά του αριθμού . Αν τα ψηφία είναι ίσα, συνεχίζω προς τα δεξιά μέχρι κάποιο από τα ψηφία να είναι μεγαλύτερο στον έναν αριθμό από τον άλλο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αναλύω τους αριθμούς και τους εκφράζω με το δεκαδικό τους ανάπτυγμα, όπως το παράδειγμα : 17.245= ( 1 Χ 10.000) + (7 Χ 1.000) + ( 2 Χ 100 ) + ( 4Χ10 ) + ( 5Χ1) 15.460= ………………………………………………………………….. 18.708= ………………………………………………………………….. 12.084= ……………………………………………………………………… ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 4 : Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000 Κάντε Click για να συνεχίσει

PowerPoint Presentation:

2. Αν ο Νικήτας πέτυχε στη σκοποβολή 15.358 πόντους , η Ηρώ 17.281 πόντους και ο Πέτρος 19.099 πόντους: α) Να συμπληρώσεις κατάλληλα τους στόχους με :  β) Να αναλύσεις τους αριθμούς και να εκφράσεις το δεκαδικό τους ανάπτυγμα. γ) Να συγκρίνεις τους αριθμούς. Νικήτας: 15.357 Ηρώ:17.281 Πέτρος: 19.099 1 10 100 1000 10000 1 10 100 1 10 100 1000 1000 10000 10000

3. Γράφω τους αριθμούς από το 14990 μέχρι το 15.010. Ύστερα χρωματίζω με πράσινο τα κουτιά με τους μονούς αριθμούς και με κόκκινο τα κουτιά με τους ζυγούς.:

3. Γράφω τους αριθμούς από το 14990 μέχρι το 15.010. Ύστερα χρωματίζω με πράσινο τα κουτιά με τους μονούς αριθμούς και με κόκκινο τα κουτιά με τους ζυγούς. 14.990 14.991 14.992 15.010 4. Γράφω τους αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι από τον 12.095 και μικρότεροι από τον 12.110. ……….. , ………… , ………… , ………… , ………… , ………… , ………… ……….. , ………… , ………... , ………… , ………… , ………… , ……….. 5. Βάζω στη σειρά τους αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 13.500, 13.050, 13.005, 15.307, 15.730, 15.037,13.703 ……….. < ………… < ………... < ………… < ………… < ………… < ……….. * Τις ασκήσεις θα τις αντιγράψεις και θα τις λύσεις στο τετράδιο των Μαθηματικών.

authorStream Live Help