ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ - Κεφάλαιο 3. Γνωρίζω τους αριθμoύς ως το 20.000

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 3 : Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000 :

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 3 : Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000 ΘΥΜΑΜΑΙ 10 Μονάδες μιας τάξης (π.χ. 10 μονάδες ) συμπληρώνουν μία μονάδα της επόμενης τάξης (π.χ. 1 Δεκάδα – 10Μ) 10 Δεκάδες συμπληρώνουν 1 Εκατοντάδα (100 Μ) 10 Εκατοντάδες συμπληρώνουν 1 Χιλιάδα (1000 Μ) 10 Χιλιάδες συμπληρώνουν 1 Δεκάδα Χιλιάδα (10.000 Μ) 10 Δεκάδες Χιλιάδες συμπληρώνουν 1 Εκατοντάδα Χιλιάδα (100.000 Μ Κάντε Click για να συνεχίσει

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποιον αριθμό θα βρω αν προσθέσω στον αριθμό 9.999 : α) μια μονάδα; ……………. β) μια δεκάδα; ……………… γ) μια εκατοντάδα; ………….. δ) μια χιλιάδα; ……………... 2. Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα: ΔΧ ΜΧ Ε Δ Μ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 3 4 5 8 13.458 1 0 2 7 5 1 5 0 6 0 1 2 7 2 14 1 6 5 13 6 1 7 15 3 5 0 14 12 5 3

PowerPoint Presentation:

3. Γράφω την ονομασία των αριθμών: 13.450 ……………………………………………………… 14.045 ……………………………………………………… 15.508 ……………………………………………………… 16.999 ……………………………………………………… 17.006 ……………………………………………………… 4. Γράφω τους αριθμούς με ψηφία: Δέκα χιλιάδες ενενήντα εννιά ………………… Δώδεκα χιλιάδες πέντε ……………….. Δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια ……………… Δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια δύο ………………. Δεκαεννιά χιλιάδες εννιακόσια εννιά …………… 5. Για καθένα από τους παρακάτω αριθμούς γράφω τον προηγούμενό του και τον επόμενό του: α) ……… 15.000 ………. β) ……….. 15.200 …………… γ) ……… 18.000 ………. δ) ……….. 13.080 …………… ε) ……… 16.670 ………. στ) ……….. 19.999 …………… * Τις ασκήσεις θα τις αντιγράψεις και θα τις λύσεις στο τετράδιο των Μαθηματικών.

authorStream Live Help