ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ - Κεφάλαιο 2. Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 2 : Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000 :

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 2 : Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ο Αποστόλης ζει σε μια πόλη  9.485 κατοίκων. Για να θυμάται τον αριθμό των κατοίκων της πόλης του , ο Αποστόλης θέλει να στρογγυλοποιήσει τον αριθμό 9.485. Ποιος είναι ο πιο κοντινός «στρογγυλός» αριθμός; ( κάνε μια αριθμογραμμή για να σε βοηθήσει να λύσεις το πρόβλημα.) 2. Να γράψεις τις παρακάτω πράξεις στο τετράδιό σου και να τις λύσεις όπως στα παραδείγματα. 2 .00 4 ● 3 = ( 2 .000 + 4 ) ● 3 = ( 2 .000 ● 3 ) + ( 4 ● 3 ) = 6 .000 + 12 = 6 .0 12 α) 1.00 5 ● 6 = β) 2008 ● 4= γ) 3.050 ● 3 = 2.999 ● 3 = (3.000 - 1) ● 3 = (3.000 ● 3) - (1 ● 3) = 9.000 - 3 = 8.997 δ) 996 ● 6 = ε) 1.998 ● 4 = στ) 3.950 ● 2 = Κάντε Click για να συνεχίσει

PowerPoint Presentation:

3. Υπολογίζω τη συνολική αξία του μοτίβου αν τετράγωνο: 600 , τρίγωνο:400 και κύκλος: 1000. * Τις ασκήσεις και τα προβλήματα θα τα αντιγράφεις και θα τα λύνεις στο τετράδιο των Μαθηματικών.

authorStream Live Help