Σήματα οδικής κυκλοφορίας - Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ).

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Σήματα οδικής κυκλοφορίας:

Σήματα οδικής κυκλοφορίας Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ). Έχουν σχήμα κύκλου. Βασικό χρώμα άσπρο σε κόκκινο κύκλο με μαύρα σύμβολα. Ρυθμιστικές Πινακίδες ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 14 - 6 - 2012

«ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»:

Οι ρυθμιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισμένων κανόνων κυκλοφορίας. Η παραβίαση των μηνυμάτων τους αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση και επισύρει ποινές. Κυρίως, όμως, εκθέτει τον παραβάτη οδηγό σε σοβαρότατους κινδύνους. Οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. ρυθμιστικές πινακίδες είναι οι παρακάτω: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητα. Υποχρεωτική διακοπή πορείας. Οδός προτεραιότητας. (Ρ - 1) (Ρ - 3) (Ρ - 2)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Τέλος οδού προτεραιότητας . Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος. Προτεραιότητα ως προς την επερχόμενη κυκλοφορία (λόγω στενότητας οδοστρώματος). Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 4) (Ρ - 5) (Ρ - 6)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα. Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των δίτροχων μοτοσικλετών. Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 7) (Ρ - 8) (Ρ - 9)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσικλέτες. Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα. Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα. Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 10) (Ρ - 11) (Ρ - 12)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκουμένου ή ρυμουλκημένου ενός άξονα. Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς. Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 13) (Ρ - 14) (Ρ - 15)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα. Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες. Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα. Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 16) (Ρ - 17) (Ρ - 18)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα). Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 2) μέτρα. Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 19) (Ρ - 20) (Ρ - 21)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 3,5) μέτρα . Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους... (π.χ. 5) τόνους. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους... (π.χ. 2) τόνους. Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 22) (Ρ - 23) (Ρ - 24)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει (π.χ 10) μέτρα . Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των (πχ 70) μέτρων από του προηγούμενου . Απαγορεύεται η αριστερή στροφή . Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 25 ) (Ρ - 2 6 ) (Ρ - 27 )

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται η δεξιά στροφή . Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180 μοίρες) . Απαγορεύεται το προσπέρασμα των μηχανοκινήτων οχημάτων, εκτός των δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς κάνιστρο . Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 28 ) (Ρ - 2 9 ) (Ρ - 3 0 )

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους να προσπερνούν άλλα οχήματα. Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό (πχ 50) χλμ.την ώρα. Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος) . Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 31) (Ρ - 32) (Ρ - 33)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του τελωνίου . Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ σταθμού διοδίων . Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα . Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 34 ) (Ρ - 35 ) (Ρ - 3 6 )

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Τέλος ορίου ταχύτητας το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (πχ 40) χλμ.την ώρα . Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα . Απαγορεύεται η στάθμευση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει από την θέση της πινακίδας μέχρι του επόμενου σημείου συνάντησης με οδό και στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένη αυτή . Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 37 ) (Ρ - 38 ) (Ρ - 3 9 )

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες. Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες. Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 40 ) (Ρ - 41 ) (Ρ - 42 )

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας). Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 43 ) (Ρ - 44 ) (Ρ - 45 ) Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες .

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 46 ) (Ρ - 47 ) (Ρ - 48 ) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα, που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες, που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά . Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 49 ) (Ρ - 50 ) (Ρ – 50 α) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

(Ρ – 50 δ) (Ρ – 5 1α) (Ρ – 5 1δ) Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου . Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου . Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου. (Ρ - 52 ) (Ρ – 5 2α) (Ρ – 5 2δ) Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 5 3) (Ρ - 5 4) (Ρ - 5 5) Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή. Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων οχημάτων). Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, (απαγορεύεται η διέλευση άλλων εκτός από πεζούς, οχήματα άμεσης ανάγκης και οχήματα για την είσοδο-έξοδο σε παρόδους .

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 5 6) (Ρ - 57) (Ρ - 58) Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό). Υποχρεωτική ελαχίστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ. 30) χλμ/ώρα . Τέλος υποχρεωτικής ελαχίστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57.

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιονών. Ανώτατη ταχύτητα περιοχής. Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας. Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 5 9) (Ρ - 60) (Ρ - 61)

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος από φορτηγά . Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόνους. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά . Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 62) (Ρ - 63) (Ρ - 64

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 65) (Ρ - 66) (Ρ - 67) Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το αντίστοιχο σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτή την κατηγορία . Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο . Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ .

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 68) (Ρ - 69) (Ρ - 70) Τέλος αποκλειστικής διέλευσης Λεωφορείων ή Τρόλεϊ. Χώρος στάθμευσης με κάρτα . Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων, π.χ. ταξί.

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ - 71) (Ρ - 72) (Ρ – 73α) Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια . Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας . Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά .

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) (Ρ – 73δ) (Ρ – 74α) (Ρ – 74δ) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά . Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά . Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά .

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) :

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων . (Ρ – 75) (Ρ - 76) (Ρ – 77) Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου . Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου .

PowerPoint Presentation:

Είναι απαραίτητο να γνωρίζεις τη σημασία των πινακίδων σήμανσης για να κυκλοφορείς σωστά και με ασφάλεια . 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΑΞΗ Δ΄ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011- 2012

authorStream Live Help