Ευέλικτη Ζώνη- Δ΄ τάξη

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα:

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα Δ΄ Τάξη Δημοτικό Σχολείο Κολοκυνθούς

Στόχοι του θέματος:

Στόχοι του θέματος Να γνωρίσουν οι μαθητές την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Να γνωρίσουν τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας και την μορφολογία τους. Να γνωρίσουν την παραγωγή της και να την συνδέσουν με τη μορφολογία , το κλίμα και την οικονομία της.

Slide3:

Να γνωρίσουν το περιβάλλον και την επίδραση του στον άνθρωπο. Χλωρίδα πανίδα. Οικοσυστήματα και η σπουδαιότητα τους. Προϊόντα και σύνδεση τους με την οικονομία. Ασχολίες και συνήθειες. Να γνωρίσουν τον λαϊκό πολιτισμό και παράδοση της Ελλάδας, ήθη, έθιμα, παροιμίες Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα στοιχεία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού

Θεματική ενότητα 1η .Η Ελλάδα στους χάρτες:

Θεματική ενότητα 1 η .Η Ελλάδα στους χάρτες Σχεδιάζουμε γεωμορφολογικούς πολιτικούς χάρτες.

Γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας:

Γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας Σχεδιάσαμε ξεχωριστά τα γεωγραφικά διαμερίσματα……. Μάθαμε για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και τονίσαμε τη μορφολογία του εδάφους καθώς και το κλίμα και τα ιστορικά στοιχεία καθενός από αυτά.

...... τα συνθέσαμε με τη μορφή παζλ και φτιάξαμε την Ελλάδα:

...... τα συνθέσαμε με τη μορφή παζλ και φτιάξαμε την Ελλάδα

Γνωρίζουμε την παραγωγή της και την συνδέουμε με την μορφολογία ,το κλίμα και την οικονομία της:

Γνωρίζουμε την παραγωγή της και την συνδέουμε με την μορφολογία ,το κλίμα και την οικονομία της Φτιάχνουν τον χάρτη αγροτικής παραγωγής.

Γράφουμε περιηγητικά κείμενα ή ποιήματα από διάφορα μέρη της Ελλάδας:

Γράφουμε περιηγητικά κείμενα ή ποιήματα από διάφορα μέρη της Ελλάδας

Γράφουν ήθη έθιμα παροιμίες από περιοχές της Ελλάδας:

Γράφουν ήθη έθιμα παροιμίες από περιοχές της Ελλάδας

Γράφουμε λίγα λόγια για τον τόπο μας την ιδιαίτερη πατρίδα μας ,τον ζωγραφίζουμε:

Γράφουμε λίγα λόγια για τον τόπο μας την ιδιαίτερη πατρίδα μας ,τον ζωγραφίζουμε

Θεματική ενότητα 2η Περιβάλλον:

Θεματική ενότητα 2 η Περιβάλλον Μελετήσαμε τους ποταμούς τις λίμνες τα βουνά της Ελλάδας Εντοπίσαμε τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ελλάδας και μιλήσαμε για την σπουδαιότητα τους.

Βρήκαμε στο χάρτη τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ελλάδας:

Βρήκαμε στο χάρτη τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ελλάδας

Κολλήσαμε αφίσες και φωτογραφίες στους τοίχους της τάξης :

Κολλήσαμε αφίσες και φωτογραφίες στους τοίχους της τάξης

Λίμνες της Ελλάδας:

Λίμνες της Ελλάδας Μιλήσαμε για την ανεκτίμητη αξία των λιμνών στη ζωή των ανθρώπων

Λίμνες :

Λίμνες Εντοπίσαμε στον χάρτη τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας

Τεχνητές λίμνες:

Τεχνητές λίμνες Μελετήσαμε την σημασία των τεχνητών λιμνών και των φραγμάτων (παραγωγή ενέργειας, άρδευση, ύδρευση) .

Επίσκεψη στο K.Π.Ε Καστοριάς :

Επίσκεψη στο K. Π.Ε Καστοριάς Επισκεφτήκαμε το Κ.Π.Ε Καστοριάς όπου ενημερωθήκαμε για την σπουδαιότητα της λίμνης της Καστοριάς.

Βουνά:

Βουνά Καταγράψαμε τα μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας και τονίσαμε την καθοριστική σημασία των βουνών στην ανθρώπινη ζωή(οικονομική , περιβαλλοντική και πολιτισμική)

Μιλήσαμε για την μοναδικότητα των φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας και την ανάγκη διατήρησής τους:

Μιλήσαμε για την μοναδικότητα των φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας και την ανάγκη διατήρησής τους

Θεματική ενότητα 3η : Λαϊκός πολιτισμός και παράδοση:

Θεματική ενότητα 3 η : Λαϊκός πολιτισμός και παράδοση Οι μαθητές συγκεντρώνουν και καταγράφουν ήθη, έθιμα, γλωσσοδέτες από όλη την Ελλάδα.

Όλη η τάξη δημιουργεί το δικό της Λαογραφικό Μουσείο:

Όλη η τάξη δημιουργεί το δικό της Λαογραφικό Μουσείο Με παλιά αντικείμενα της δικής μας περιοχής

Φορούν και παρατηρούν παραδοσιακές ενδυμασίες της περιοχής μας:

Φορούν και παρατηρούν παραδοσιακές ενδυμασίες της περιοχής μας

Θεματική ενότητα 4η : Αρχαιοελληνικός Πολιτισμός :

Θεματική ενότητα 4 η : Αρχαιοελληνικός Πολιτισμός Μέσα από το βιβλίο της Ιστορίας γνωρίσαμε την ζωή των προγόνων μας στα αρχαία χρόνια . Ζωγραφίζουν διάφορα είδη αρχιτεκτονικών ρυθμών

Συγκεντρώνουν εικόνες από την κλασική εποχή τις τοιχοκολλούν. :

Συγκεντρώνουν εικόνες από την κλασική εποχή τις τοιχοκολλούν.

Ζωγραφίζουν αγγεία διαφορετικών περιόδων(γεωμετρικά, ερυθρόμορφα, μελανόμορφα :

Ζωγραφίζουν αγγεία διαφορετικών περιόδων(γεωμετρικά, ερυθρόμορφα, μελανόμορφα

Γνωρίσαμε την σημασία των Ολυμπιακών αγώνων στα αρχαία χρόνια :

Γνωρίσαμε την σημασία των Ολυμπιακών αγώνων στα αρχαία χρόνια

Μάθαμε τα σπουδαιότερα αγωνίσματα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων και τα ζωγραφίσαμε.:

Μάθαμε τα σπουδαιότερα αγωνίσματα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων και τα ζωγραφίσαμε.

Έτσι …ταξιδεύοντας στην Ελλάδα τη….. γνωρίσαμε !!!:

Έτσι …ταξιδεύοντας στην Ελλάδα τη….. γνωρίσαμε !!!

Δ΄ Τάξη Δημοτικό Σχολείο Κολοκυνθούς:

Δ΄ Τάξη Δημοτικό Σχολείο Κολοκυνθούς Υπεύθυνη Δασκάλα Μήσσιου Ελένη

authorStream Live Help