Άνοιξη σ' αγαπώ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Άνοιξη σ’ αγαπώ Άνοιξη σ’ αγαπώ. Μοιάζεις με την ειρήνη. Μοιάζεις με τις μητέρες που θήλασαν τα βρέφη στις εικόνες του Ραφαήλ. Μοιάζεις με το χαμόγελο μέσα στη μουσική. Μου θυμίζεις το Θεό που γράφει για την αγάπη σε μεγάλα κατεβατά σελίδων με αστέρια στροφές ποταμών και ποιήματα. Νικηφόρος Βρεττάκος

PowerPoint Presentation:

Άνοιξη σ’ αγαπώ Άνοιξη σ’ αγαπώ. Μοιάζεις με την ειρήνη.

PowerPoint Presentation:

Μοιάζεις με τις μητέρες που θήλασαν τα βρέφη στις εικόνες του Ραφαήλ. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Καστοριάς

PowerPoint Presentation:

Μοιάζεις με το χαμόγελο μέσα στη μουσική.

PowerPoint Presentation:

Μου θυμίζεις το Θεό που γράφει για την αγάπη σε μεγάλα κατεβατά σελίδων με αστέρια στροφές ποταμών και ποιήματα.

PowerPoint Presentation:

Άνοιξη σ’ αγαπώ Άνοιξη σ’ αγαπώ. Μοιάζεις με την ειρήνη. Μοιάζεις με τις μητέρες που θήλασαν τα βρέφη στις εικόνες του Ραφαήλ. Μοιάζεις με το χαμόγελο μέσα στη μουσική. Μου θυμίζεις το Θεό που γράφει για την αγάπη σε μεγάλα κατεβατά σελίδων με αστέρια στροφές ποταμών και ποιήματα. Νικηφόρος Βρεττάκος

PowerPoint Presentation:

Άνοιξη σ’ αγαπώ Άνοιξη σ’ αγαπώ. Μοιάζεις με την ειρήνη. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Καστοριάς

authorStream Live Help