Χάρης και Μιχάλης παρουσίαση

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Η παρακάτω παρουσίαση είναι από τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης, Μιχάλη και Χάρη.:

Η παρακάτω παρουσίαση είναι από τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης, Μιχάλη και Χάρη .

Environmental problems:

Environmental problems Save our planet it’s the only one we’ve got… The environment is in danger…Help !!!

Environmental problems:

Environmental problems Our planet is in danger! Do you know that every year we cut down thousands of trees? That we produce tons of rubbish? Factories and cars pollute the air… Our seas are full of chemicals... Lots of animals are becoming extinct… The question is: What are we going to do about IT?

PowerPoint Presentation:

Environmental problems Smoke from factory chimneys pollutes the air . This pollution pours into the atmosphere and becomes acid pollution . Acid dust eats away the buildings and makes people sick . Acid rain or acid snow pollutes the ground and the water of the rivers and lakes . This pollution kills plants and animals . Trees lose their leaves and die . And so does wildlife .

PowerPoint Presentation:

Environmental Problems Acid pollution is a very serious problem. So what are we going to do about it? Well, there is a solution to this problem. Cars and factories can use special filters so that they do not pollute the air. That’s the only possible way to save the world we live in.

Thank you very much! :

Thank you very much!

authorStream Live Help