Παρουσίαση 08-02-13

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΚΠΕ Αργυρούπολης 8 και 9-2-13 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, από τη θεωρία στην πράξη:

ΚΠΕ Αργυρούπολης 8 και 9-2-13 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, από τη θεωρία στην πράξη “ Η διαχείριση του νερού στον αιώνα της αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων ” Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β΄Αθήνας

PowerPoint Presentation:

Πηγή : Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp.817-823.

Παγκόσμια κατανομή νερού:

Παγκόσμια κατανομή νερού Οι λίμνες και τα ποτάμια , δηλαδή τα επιφανειακά νερά , είναι οι κύριες πηγές νερού, ή αλλιώς υδατικοί πόροι. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν σκεφτούμε ότι οι πόροι του νερού δεν είναι αποθεματικοί (όπως π.χ. είναι το πετρέλαιο) αλλά ανανεώσιμοι. Επομένως αυτό που έχει σημασία δεν είναι η ποσότητα νερού που είναι αποθηκευμένη αλλά αυτή που ανανεώνεται κάθε χρόνο. τα επιφανειακά νερά διακινούνται και άρα ανανεώνονται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από τα υπόγεια.

Διαταραχή του κύκλου του νερού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες:

1. Η καύση ορυκτών καυσίμων Διαταραχή του κύκλου του νερού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες φαινόμενο όξινης βροχής

PowerPoint Presentation:

Διαταραχή του κύκλου του νερού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 2. Η υπεράντληση των υπόγειων νερών εξάντληση και είσοδο θαλασσινού νερού 3. H εκχέρσωση και η αποξήρανση της γης μείωση της γονιμότητας του εδάφους και της ικανότητάς του να συγκρατεί την υγρασία

4. Κλιματικές αλλαγές:

4. Κλιματικές αλλαγές Η αλλαγή του κλίματος έχει αρνητικές επιπτώσεις στον κύκλο του νερού κατακρημνίσεις, εξάτμιση, απορροές πολύ πιο έντονες , αλλαγές στην κατεύθυνση των θαλάσσιων ρευμάτων, επιτάχυνση της διάβρωσης του εδάφους, αλλαγές στην κατανομή του υπόγειου και του επιφανειακού νερού, ελάττωση της χιονοκάλυψης, κ.ά. Διαταραχή του κύκλου του νερού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαταραχή του κύκλου του νερού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες:

5. Αστικοποίηση δημιουργεί μεγάλες ποσότητες «χρησιμοποιημένου» νερού (ρύπανση) και ελαττώνει το διαθέσιμο νερό Διαταραχή του κύκλου του νερού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες UNEP/MAP (2007), Integrated Coastal Urban Water System Planning in coastal areas of the Mediterranean. Priority Actions Programme Regional Activity Centre: Split

Βροχοπτώσεις στην Ελλάδα :

Βροχοπτώσεις στην Ελλάδα H Μεσόγειος, αποτελεί μια περιοχή έντονων κλιματικών διακυμάνσεων Οι εποχιακές αντιθέσεις είναι πιο έντονες στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο καταρρακτώδεις βροχές εμποδίζεται το νερό να διεισδύσει στο έδαφος, προκαλώντας διάβρωση του εδάφους και ροή του νερού προς τη θάλασσα http://geogr.eduportal.gr/maps/synora1.htm

Στατιστικά στοιχεία για το νερό στην Ελλάδα:

Στατιστικά στοιχεία για το νερό στην Ελλάδα 41 φυσικές λίμνες, 14 τεχνητές λίμνες και 400 υγρότοποι Οι υδάτινοι πόροι είναι άνισα κατανεμημένοι στη χώρα To 30% των επιφανειακών νερών είναι διασυνοριακά και πηγάζουν σε γειτονικές χώρες Ενώ συνολικά η Ελλάδα έχει μέση ετήσια βροχόπτωση 700 μμ, στην Αττική οι βροχοπτώσεις ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 400 μμ/έτος. Στις βόρειες και δυτικές περιοχές της χώρας οι βροχοπτώσεις μπορούν να φθάσουν τα 1200 μμ ανά έτος.

Στατιστικά στοιχεία για το νερό στην Ελλάδα:

Στατιστικά στοιχεία για το νερό στην Ελλάδα Περισσότερο από το ένα τρίτο της χώρας μας (ανατολικές και νότιες περιοχές, νησιά του Αιγαίου, Κρήτη) χαρακτηρίζεται από το ξηρό κλίμα και αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας και ερημοποίησης. Η ερημοποίηση οφείλεται κυρίως στη διάβρωση των εδαφών όπου αυτά έχουν έντονες κλήσεις και ελλιπή φυτοκάλυψη (π.χ. λόγω αποψίλωσης και εκχερσώσεων δασικών περιοχών, υπερβόσκησης, χρήσης όξινων λιπασμάτων, επανειλημμένων πυρκαγιών και άναρχης δόμησης).

Στατιστικά στοιχεία για το νερό στην Ελλάδα:

Στατιστικά στοιχεία για το νερό στην Ελλάδα To 86% του γλυκού νερού καταναλώνεται από την γεωργία (άρδευση γεωργικών εκτάσεων). Οι αρδευόμενες εκτάσεις έχουν αυξηθεί κατά 40% τα τελευταία 15 χρόνια Το 22% του νερού της χώρας καταναλώνεται στην Θεσσαλία ενώ η Αττική καταναλώνει το 4%. Η εντατική άρδευση, ιδιαίτερα με ‘σπάταλες’ μεθόδους, οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της ζήτησης του νερού.

Στατιστικά στοιχεία για το νερό στην Ελλάδα:

Στατιστικά στοιχεία για το νερό στην Ελλάδα Τα αποθέματα των υπόγειων υδάτων μειώνονται όλο και περισσότερο . Περίπου το 50% των αρδευτικών γεωτρήσεων είναι παράνομες. Πάρα πολλές αρδευτικές γεωτρήσεις ξεπερνούν πλέον τα 300μ. σε βάθος. Σε πολλές περιοχές η υπεράντληση των υπόγειων υδάτων έχει προκαλέσει υφαλμύρωση λόγω διείσδυσης θαλασσινού νερού, καθιστώντας τους υδροφορείς αυτούς μην εκμεταλλεύσιμους.

Στατιστικά στοιχεία για το νερό στην Ελλάδα:

Στατιστικά στοιχεία για το νερό στην Ελλάδα Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση νερού στην Ελλάδα ανέρχεται στα 830 κυβικά μέτρα και ξεπερνά τον μέσο όρο της κατά κεφαλή κατανάλωσης των Ευρωπαϊκών χωρών. Όπου δεν υπάρχει κατάλληλη επεξεργασία, τα ακατέργαστα αστικά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα ευθύνονται για αρκετά υψηλά φορτία ρύπων σε επιφανειακά νερά (ειδικά σε λίμνες) και υπόγειους υδροφορείς. Πολλές φορές καταλήγουν και στη θάλασσα όπου υποβιβάζουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης με παθογόνους οργανισμούς επικίνδυνους για τον άνθρωπο.

Η διαθεσιμότητα του νερού στα νησιά του Αιγαίου:

Η διαθεσιμότητα του νερού στα νησιά του Αιγαίου Οι επιπλέον ανάγκες σε νερό καλύπτονται είτε με τη μεταφορά με βυτιοφόρα πλοία, είτε με διαδικασίες όπως η αφαλάτωση ή η ανακύκλωση, δηλαδή η επαναχρησιμοποίηση του καθαρισμένου νερού Σωστή διαχείριση : α. Περιορισμός της κατανάλωσης του νερού β. Αξιοποίηση όλων των κατακρημνίσεων Μονάδα αφαλάτωσης στη Μήλο με χρήση αιολικής ενέργειας (Πηγή ECOTEC)

Η διαθεσιμότητα του νερού στα νησιά του Αιγαίου:

γ. Επιβράδυνση της πορείας του νερού προς τη θάλασσα π.χ. με ξερολιθιές και αναβαθμίδες δ. Αποθήκευση του νερού για τις περιόδους ανομβρίας κατασκευάζοντας στέρνες , υδατοδεξαμενές και φράγματα. Η διαθεσιμότητα του νερού στα νησιά του Αιγαίου Σίφνος Τήνος φράγμα ανάσχεσης

Η ρύπανση του νερού ξεκινάει από το σπίτι :

Η ρύπανση του νερού ξεκινάει από το σπίτι Μπάνιο, χρήση σαμπουάν και αφρόλουτρου Τουαλέτα, χρήση χημικών καθαριστικών Πλύσιμο αυτοκινήτου Πλυντήριο πιάτων, χρήση απορρυπαντικών Πλυντήριο ρούχων, χρήση απορρυπαντικών, λευκαντικών, μαλακτικών Νεροχύτης, χρήση υγρού πιάτων Κήπος, χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων

Ευτροφισμός:

Ευτροφισμός Τα απορρυπαντικά περιέχουν φωσφορικά άλατα Όταν τα πλούσια σε φωσφορικά λύματα πέφτουν στα ποτάμια, τα φύκη τα προσλαμβάνουν και έτσι έχουμε το φαινόμενο του ευτροφισμού. Η υδρόβια ζωή χρειάζεται διαλελυμένο οξυγόνο τα φυτά παίρνουν τόσο πολύ οξυγόνο που τα ψάρια και άλλοι οργανισμοί, αρχίζουν να ασφυκτιούν

Υδάτινο αποτύπωμα και εικονικό νερό:

Υδάτινο αποτύπωμα και εικονικό νερό Η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιάς υπηρεσίας ονομάζεται «εικονικό νερό». Προχάσκα, Χ. (2007), Εικονικό νερό: ένα νέο εργαλείο στη διαχείριση των υδατικών πόρων, Εθνικό ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία

PowerPoint Presentation:

Ο όρος «υδάτινο αποτύπωμα» επινοήθηκε για τον υπολογισμό των συνολικών αναγκών μιας χώρας σε νερό , λαμβάνοντας υπόψη και το εικονικό νερό των καταναλωμένων, εισαγόμενων και εξαγόμενων, προϊόντων Το αποτύπωμα νερού ενός ιδιώτη, μιας επιχείρησης ή ενός έθνους ορίζεται ως ο συνολικός όγκος γλυκού νερού που καταναλώνεται και ρυπαίνεται από το άτομο, την επιχείρηση ή το έθνος, προκειμένου να παράγει τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες που καταναλώνει κατά τη διάρκεια ενός έτους. Υδάτινο αποτύπωμα και εικονικό νερό

PowerPoint Presentation:

Hoekstra, A.Y. (2009), Water Footprint Manual State of the Art 2009, Water Footprint Network: Enschede, The Netherlands

PowerPoint Presentation:

Η οικιακή κατανάλωση αποτελεί περίπου το 10-40% του συνόλου του επεξεργασμένου νερού Η κατανομή της χρήσης του νερού στην Ελλάδα. (Πηγή : Γαιόραμα-Experiment Νερό: Πηγή ζωής 1998) Υδάτινο αποτύπωμα και εικονικό νερό

Απώλειες νερού από διαρροές:

Απώλειες νερού από διαρροές Οι διαρροές αυξάνονται όσο τα δίκτυα ύδρευσης παλιώνουν και οι σωλήνες φθείρονται. Η συντήρηση των δικτύων και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων είναι απαραίτητα ώστε να περιορισθούν οι διαρροές, αλλά και ο κίνδυνος μόλυνσης, ή και ρύπανσης του νερού.

Επαναχρησιμοποίηση του νερού :

Επαναχρησιμοποίηση του νερού Στόχος είναι η εξοικονόμηση πηγών νερού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χρήσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση των υδατικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος. Η συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του βρόχινου νερού, η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων , αποτελούν οικονομικές και προσιτές επιλογές εξοικονόμησης νερού.

Επαναχρησιμοποίηση του νερού:

Επαναχρησιμοποίηση του νερού Διερεύνηση και ανάπτυξη τεχνολογιών για την εξεύρεση νέων πόρων νερού αποβλήτων Διασφάλιση της υδατοτροφοδοσίας και της διάθεσης των αστικών και βιομηχανικών υγρών

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων :

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επαναχρησιμοποίηση του νερού

Επαναχρησιμοποίηση του νερού :

Διπλό σύστημα νερού – δυο δίκτυα σωληνώσεων και δυο διαφορετικές βάνες σε κάθε σπίτι. Το ένα δίκτυο θα περιέχει υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό και το άλλο χαμηλής ποιότητας (το παράδειγμα της Φολεγάνδρου : αξιοποίηση του υφάλμυρου νερού, του οποίου η ποιότητα μπορεί να βελτιωθεί με διάφορες τεχνικές). Καλό είναι να υπάρχει και το διπλό σύστημα αποχέτευσης , όπου το νερό των λυμάτων χωρίζεται από το νερό των άλλων χρήσεων Επαναχρησιμοποίηση του νερού

Εξοικονόμηση πόσιμου νερού με τη χρήση του βρόχινου νερού :

Εξοικονόμηση πόσιμου νερού με τη χρήση του βρόχινου νερού Σύστημα συλλογής βρόχινου νερού

Εξοικονόμηση πόσιμου νερού με τη χρήση του βρόχινου νερού :

Εξοικονόμηση πόσιμου νερού με τη χρήση του βρόχινου νερού Σύστημα συλλογής βρόχινου νερού

Εξοικονόμηση νερού στο σπίτι :

Εξοικονόμηση νερού στο σπίτι Κατά το σχεδιασμό των υδραυλικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου είναι σκόπιμο να ελαχιστοποιείται η διαδρομή των σωληνώσεων από το θερμοσίφωνα ή το λέβητα ως τις βρύσες κατανάλωσης ζεστού νερού Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού ( είδη υγιεινής, βρύσες χαμηλής παροχής νερού, διακόπτες παροχής νερού με φωτοκύτταρο, βιολογικές τουαλέτες-τουαλέτα με ενσωματωμένο νιπτήρα χεριών (Hand-basin Toilet), συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, καζανάκια ελεγχόμενης ή διπλής ροής, συστήματα με αυτόματη διακοπή της παροχής νερού )

Εξοικονόμηση νερού στο σπίτι :

Τουαλέτα με ενσωματωμένο νιπτήρα χεριών Εξοικονόμηση νερού στο σπίτι

Εξοικονόμηση νερού στο σπίτι :

Τουαλέτα με καζανάκι υποβοήθησης αέρα Εξοικονόμηση νερού στο σπίτι

Δυναμικό εξοικονόμησης νερού – στοιχεία για την Ευρώπη :

Δυναμικό εξοικονόμησης νερού – στοιχεία για την Ευρώπη IPTS(1999), End-Use Technologies and Practices, METRON Project Report, European Commission DGXII:Seville

Εξοικονόμηση νερού στο σπίτι :

Εξοικονόμηση νερού στο σπίτι ΚΥΠΡΟΣ

Η Ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση των υδάτων και οι Εθνικοί νόμοι που την εφαρμόζουν στην Ελλάδα :

Η Ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση των υδάτων και οι Εθνικοί νόμοι που την εφαρμόζουν στην Ελλάδα Επιφανειακά νερά που προορίζονται για πόσιμα, για κολύμβηση, διαβίωση ψαριών, ιχθυοκαλλιέργειες Επεξεργασία αστικών λυμάτων Καθορισμός αποδεκτών Προγραμματισμός αξιοποίησης των υδατικών πόρων, καταγραφή των χρήσεων και των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων νερού

Η Ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση των υδάτων και οι Εθνικοί νόμοι που την εφαρμόζουν στην Ελλάδα:

Η Ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση των υδάτων και οι Εθνικοί νόμοι που την εφαρμόζουν στην Ελλάδα Οικολογική και χημική ποιότητα των υδάτων Άδειες και διακαιώματα γεώτρησης και απόληψης Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος Προστασία υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση Μέτρα και όροι για την προστασία από τη νιτρορύπανση οριοθέτηση και μέτρα προστασίας υγροτόπων και ορνιθοπανίδας

Ανακεφαλαίωση:

Ανακεφαλαίωση Ενώ η παγκόσμια ποσότητα νερού είναι σταθερή, η αυξανόμενη χρήση από τον άνθρωπο έχει επιφέρει διαταραχές στον φυσικό υδρολογικό κύκλο που σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας ή εξάντληση των υδατικών πόρων. Το πρώτο βήμα για τη διαχείριση του νερού , είναι ο περιορισμός της σπατάλης του κατά τη χρήση στο αστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τα σύγχρονα προϊόντα και την τεχνολογία. H συντήρηση των δικτύων και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων είναι απαραίτητα. Το δεύτερο βήμα είναι η χρησιμοποίηση του βρόχινου νερού και η επιβράδυνση της πορείας του νερού προς τη θάλασσα. Αποθήκευση του νερού για τις περιόδους ανομβρίας κατασκευάζοντας στέρνες , υδατοδεξαμενές και φράγματα.

Ανακεφαλαίωση:

Ανακεφαλαίωση Το τρίτο βήμα είναι η ανακύκλωση χρησιμοποιημένου νερού. Το νερό αυτό καθαρίζεται με διάφορα συστήματα (φυσικά, βιολογικά) ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του. Το τέταρτο βήμα είναι η χρήση νέων τεχνολογιών για αφαλάτωση και γενικά εξεύρεση νέων πόρων νερού.

Βιβλιογραφία – Πηγές πληροφόρησης:

Βιβλιογραφία – Πηγές πληροφόρησης Δρ. Μαρία-Χριστίνα Φράγκου, Δρ. Γιώργος Καλλής, Οδηγός για το περιβάλλον-Προβλήματα και Λύσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Νερού, WWF Ελλάς, Αθήνα 2010. Συνήγορος του πολίτη, Οδηγός για το περιβάλλον – Νομικός οδηγός , WWF Ελλάς, Αθήνα 2009. Βαφειάδης Α., Λιθοξοϊδου Α., Μαρούλης Α., Χατζηαντωνίου Κ., Τα οικιακά χημικά της κουζίνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας. MIO - ECSDE , Το δώρο της βροχής, Παιδαγωγικό υλικό για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Natalia Marshall , Σώστε τον πλανήτη, Εκδόσεις «Το Ποντίκι» 2010. Joanna Yarrow , Το ενεργειακό σας αποτύπωμα & πώς να το «σβήσετε», Εκδόσεις Ισόρροπον Α.Β.Ε. 2008. Seymour John, Girardet Erbert , Blueprint for a green planet, Dorling Kindersley, London 1987. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 907/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙΙ και VIIΕυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

PowerPoint Presentation:

Διαδίκτυο http://www.apostolinero.com/ http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery http :// www . eydap . gr / media / Stagonoulis / stagonoulispopup / gr /001. htm Βιβλιογραφία – Πηγές πληροφόρησης

authorStream Live Help