33.вебинар: Примери добре праксе е-учења

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентација Сузане Томаш: Примери добре праксе е-учења

Comments

Presentation Transcript

Primjeri dobre prakse e-učenja:

Primjeri dobre prakse e-učenja Suzana Tomaš Filozofski fakultet u splitu Odsjek učiteljski studij Smjer primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

PowerPoint Presentation:

veza između tehnologije i obrazovanja realizira se sinkrono i ansikrono računalna podrška za oblikovanje, prezentaciju, čuvanje i vrednovanje nastavnih sadržaja na webu SUSTAVI E-UČENJA NASTAVNO OKRUŽENJE DIGITALNI UROĐENICI DIGITALNE PRIDOŠLICE (Prensky, 2005) TEORIJE OBLIKOVANJA NASTAVE pružaju smjernice za kvalitetno oblikovanje nastavnog procesa u sustavima e-učenja E-UČENJE

PowerPoint Presentation:

PROBLEM ISTRAŽIVANJA može li web orijentirana autorska ljuska xTEx-Sys biti kvalitetna podrška učitelju u realizaciji nastave prirode i društva u osnovnoj školi . CILJ ISTRAŽIVANJA je li poučavanje učenika uz pomoć tutorskih sustava više doprinosi stjecanju znanja nego tradicionalna nastava. UZORAK 136 učenika razrednih odjela 2A, 2B, 3A, 3B, 4A i 4D INSTRUMENTI ZA PROVEDBU ISTRAŽIVANJA anonimni upitnik zadaci objektivnog tipa (ZOT1 i ZOT2) Primjena autorske tutorske ljuske xTEx-Sys ( 2005.-2007.)

PowerPoint Presentation:

Analiza ankete – učenici od 2. do 4. razreda osnovne škole

PowerPoint Presentation:

Razredni odjeli Nul-hipoteze Metoda utvrđivanja Status 2. razredi H1 EKSPERIMENTOM ODBAČENA 3. razredi H2 EKSPERIMENTOM ODBAČENA 4. razredi H3 EKSPERIMENTOM ODBAČENA Provedenom analizom rezultata zadataka objektivnog prihvaća se HIPOTEZA: Učenje i poučavanje učenika u drugom, trećem i četvrtom razredu osnovne škole uz pomoć inteligentnih tutorskih sustava više pridonosi stjecanju znanja iz prirode i društva nego tradicionalna nastava te se odbacuju nul -hipoteze. Prikaz i analiza rezultata zadataka objektivnog tipa Temeljem aritmetičkih sredina i standardne devijacije rezultata razlike ZOT2 i ZOT1 određena je veličine učinka za sve razredne odjele. razredni odjeli 2. razredi 3. razredi 4. razredi ∆ (veličina učinka) 0,79 sigma 1, 47 sigma 1,11 sigma Mišljenje učenika

PowerPoint Presentation:

VREDNOVANJE UČINKOVITOSTI UČENJA I POUČAVANJA U SUSTAVU Moodle U PRIMARNOM OBRAZOVANJU – 2009./2010.

PowerPoint Presentation:

Eksperimentalno istraživanje Cilj je provjeriti je li poučavanje učenika uz pomoć sustava Moodle više doprinosi stjecanju znanja iz nastavnog predmeta informatika nego tradicionalna nastava. Zadaci istraživanja su: provjeriti aktualnu razinu znanja zadacima objektivnog tipa obučiti učenika za učenje i poučavanje u sustavu Moodle učenje u sustavu MOOLE nastavne jedinice iz informatike provjeriti usvojenost nastavnih sadržaja nakon učenja u sustavu Moodle Hipoteza istraživanja: Učenje i poučavanje učenika u prvom, drugom, trećem i četvrtome razredu osnovne škole uz pomoć sustava Moodle više pridonosi stjecanju znanja iz informatike nego tradicionalna nastava.

PowerPoint Presentation:

Mjesto istraživanja su osnovne škole: Spinut, Kman-Kocunar, Ravne njive (Split) Petar Berislavić (Trogir) Vrijeme istraživanja od 19.4. do 31.5.2010 godine. Uzorak istraživanja deset razrednih odjela sa 194 učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. ispitanici su podijeljeni u dvije skupine: kontrolna i eksperimentalna. Instrumenti za provedbu istraživanja su zadaci objektivnog tipa. z adaci objektivnog tipa (ZOT1 i ZOT2) sastavljeni su u dvije usporedne forme ZOT1 za utvrđivanje početnog stanja i ZOT2 za utvrđivanje konačnog stanja.

PowerPoint Presentation:

Eksperimentalno istraživanje - tijek istraživanja Kontrolne skupine Datum realizacije ZOT1 Datum realizacije nastave Datum realizacije ZOT2 1A 30.4.2010. 10.5.2010. - Moje računalo 10.5.2010. 2C 21.5.2010. 21.5.2010. - Glazba i filmovi na računalu CD i DVD 21.5.2010. 3D Spinut 19.4.2010. 26.4.2010. - Moja prva pretraga 26.4.2010. 3B Ravne njive 21.4.2010. 5.5.2010. - Moja prva pretraga 5.5.2010. 4B 19.4.2010. 26.4.2010. - Programski alati za slanje elektroničke pošte i prihvatljivo ponašanje pri slanju elektroničke pošte 26.4.2010. Eksperimentalne skupine Datum realizacije ZOT1 Datum realizacije nastave Datum realizacije ZOT2 1B 30.4.2010. 3.5.2010. - Moje računalo 3.5.2010. 2B 21.5.2010. 21.5.2010. - Glazba i filmovi na računalu CD i DVD 21.5.2010. 3A Ravne njive 21.4.2010. 5.5.2010. - Moja prva pretraga 5.5.2010. 3A Spinut 19.4.2010. 26.4.2010. - Moja prva pretraga 26.4.2010. 4A 19.4.2010. 26.4.2010. - Programski alati za slanje elektroničke pošte i prihvatljivo ponašanje pri slanju elektroničke pošte 26.4.2010.

PowerPoint Presentation:

Eksperimentalno istraživanje - prikaz rezultata Razredni odjeli ∆ (veličina učinka ) 1. razredi -1.91 sigma 2. razredi 1.16 sigma 3. razredi Ravne njive 0.89 sigma 3. razredi Spinut -0.72 sigma 4. razredi -2.57 sigma

PowerPoint Presentation:

Interpretacija rezultata izrazita želja učenika za igranjem pomoću računala, a manje za učenjem i stjecanjem novih znanja učenici eksperimentalnih i kontrolnih skupina nastavne sadržaje učili su u računalnim učionicama koje nisu imale dovoljan broj računala, nego su učili u paru učenici eksperimentalnih skupina koji su učili pomoću sustava Moodle međusobno su se natjecali tko će brže „prijeći“ nastavni sadržaj učenje u sustavu Moodle zahtijevalo je da učenici sami pročitaju stranicu po stranicu, a ujedno i da zapamte sadržaje na tim stranicama. javlja se problem jer stečena "sloboda" koju pruža takav način učenja od učenika zahtjeva veću motivaciju, disciplinu i osobnu organiziranost kako bi se zadaci kvalitetno ispunili od učitelja se očekuje da preuzme ulogu vođenja učenika i da mu na taj način olakša put stjecanja znanja Mišljenje učenika

PowerPoint Presentation:

Istraživanje Google+ i Moodle – 2011./2012. Google+ povezivanje u krugove prosinac 2011. siječanj 2012. Anketa siječanj 2012. Sustav Moodle učenje i rješavanje testa komunikacija putem Google+ siječanj 2012. veljača 2012 Anketa veljača 2012. Učenje od kuće veljača 2012. ožujak 2012. Google site Samostalno oblikovanje lekcija travanj 2012. svibanj 2012.

PowerPoint Presentation:

korištenju društvenih mreža kao alata za komunikaciju i suradnju svrhovitijem, primjerenijem i odgovornijem korištenju

PowerPoint Presentation:

Osvrt – Učenje od kuće u sustavu Moodle 25 učenika od 45 je pristupilo od kuće sustavu Moodle utrošeno vrijeme učenja u školi je kraće značajno manji broj pokušaja rješavanja testa kod kuće većina učenika ponovno je pristupala „starim” lekcijama utrošeno vrijeme u rješavanju testa u školi je kraće više pokušaja u rješavanju testa u školi najniža prosječna ocjena postignuta iz trećeg testa traženje pomoći od kuće na zidu društvene mreže Google+ Mišljenje učenika

PowerPoint Presentation:

Sustav Moodle i sustav xTEx-Sys 2012./2013. – drugi razred osnovne škole Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi Bijaći u Kaštel Novom na nastavi u razdoblju od 22.2. do 8.3. 2013. godine. Nastava se odvijala u računalnoj učionici škole koja ima ukupno 16 računala. Istraživanje je provedeno na uzorku od 20 učenika jednog odjeljenja drugoga razreda (2. b). Od 20 učenika, 10 je djevojčica i 10 dječaka. Osamnaest učenika kod kuće ima računalo i pristup internetu, a dvoje učenika nema. U školi nisu imali izborni predmet Informatika , ali od kuće redovito pristupaju sustavu Moodle gdje im učiteljica postavlja obavijesti i zadatke za vježbu. Instrumenti za provedbu istraživanja su: zadatci objektivnog tipa (ZOT1 i ZOT2) i upitnik zadovoljstva. sustav xTEx-Sys i sustav Moodle

PowerPoint Presentation:

Prikaz u kojem postotku su učenicima teška pitanja kviza u sustavu Moodle Prikaz u kojem postotku su učenici koristili rječnik u sustavu Moodle Prijavljivanje na sustav Moodle od kuće Sustav Moodle

PowerPoint Presentation:

Što se učenicima sve svidjelo u sustavu xTEx-Sys? Komuniciranje s prijateljima nakon učenja 80% učenika dodijelilo ocjenu odličan sustavu Moodle, 75% učenika dodijelilo je ocjenu odličan sustavu xTEx-Sys Sustav xTex-Sys

PowerPoint Presentation:

Učenja na sustavu Moodle 2013./2014. Problem istraživanja je provjeriti jesu li nastavni sadržaji implementirani u nastavnom procesu s učenicima drugog razreda osnovne škole kvalitetno oblikovani u sustavu Moodle . Cilj istraživanja je primijeniti model za oblikovanje nastavnih sadržaja u sustavima e-učenja. Da bi se ostvario cilj istraživanja postavili smo zadatke istraživanja: oblikovati nastavne sadržaje po modelu Oblikovanje nastavnih sadržaja u sustavu Moodle nastavne sadržaje revidirati po uputama vanjskih vrednovatelja (studentice - kolegice) implementirati nastavne sadržaje iz nastavnog predmeta Matematika i Glazbena kultura s učenicima drugog razreda zadacima objektivnog (ZOT1) provjeriti aktualnu razinu znanja iz nastavnih sadržaja Obučiti učenike za učenje na sustavu Moodle , a to znači da su učenici morali: usvojiti prikaz nastavnih sadržaja u sustavu Moodle izvršiti legalizaciju za pristup na sustav realizirati učenje i poučavanje na sustavu za odabrano područno znanje provjeriti usvojenost nastavnog sadržaja zadacima objektivnog tipa (ZOT2). ispitali zadovoljstvo upitnikom učenike drugog razreda osnovne škole

PowerPoint Presentation:

Eksperiment s jednom skupinom. Uzorak – dva druga razreda – ukupno 54 učenika. Vrijeme realizacije eksperimenta od ožujka do lipnja 2014. godine. Rezultati istraživanja ovise: o onome koji provodi istraživanja o nastavnoj jedinici o razredu u kojem se provodi istraživanje

PowerPoint Presentation:

PRIKAZ ANALIZE REZULTATA I INTERPRETACIJA REZULTATA Nastavne jedinice iz Matematike Rezultat t testa statističke značajnosti Jedinice za novac 0,27 Ne postoji Dijeljenje brojem 8 0,69 Ne postoji Množenje i dijeljenje brojem 6 4,09 Postoji Izvođenje više računskih radnji 4,10 Postoji Zbrajanje jednoznamenkastog i dvoznamenkastog broja 1,07 Ne postoji Nastavni predmet Glazbena kultura 7,1 Postoji

PowerPoint Presentation:

Zadovoljstvo učenika nakon učenja o glazbenoj priči na Moodleu

PowerPoint Presentation:

Konceptualna umjetnost na Moodleu SKUPINE N M SD t df p Skupina 1 tradicionalno 19 18,37 1,95 2,50 36 0,08 Skupina 2 Moodle 19 16,46 2,69 Rezultati završnog testa (ZOT) skupine poučavanje preko sustava Moodle (skupina 2) i skupine poučavane klasičnom razrednom nastavom (skupina 1) Učenici četvrtih razreda osnovne škole Tri skupine – tri načina učenja

PowerPoint Presentation:

ima web pristup gradi nove paradigme učenja ima vještine za 21. stoljeće učenje se odvija u okruženju paukove mreže snalazi se u novim situacijama upravlja informacijama generacije slijede jedna drugu oblikuje i objavljuje ...tehnologija ne uči učenike, već učitelj koji oblikuje, prilagođava i povezuje tehnologiju i nastavne sadržaje, a pri tome precizno analizira tko uči, što se uči, gdje se uči, zašto se uči i kako se uči.... ZAKLJUČAK

authorStream Live Help