Mua Thu Khong Tro Lai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Em Ra Di Mua Thu

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Mùa Thu Không Trở Lại

Slide 2: 

Em ra đi mùa thu, Mùa thu không trở lại, Em ra đi mùa thu

Slide 3: 

Sương mờ giăng âm u, Em ra đi mùa thu, Mùa thu không còn nữa

Slide 4: 

Đếm lá úa mùa thu Đo sầu ngập tim tôi

Slide 5: 

Ngày em đi

Slide 6: 

Buồn này ai có mua? Nghe chơi vơi não nề, Qua vườn Luxembourg Mưa rơi che phố mờ

Slide 7: 

Từ chia ly Nghe rơi bao lá vàng

Slide 8: 

vuconghien@yahoo.com Ngập giòng nước sông Seine Mưa rơi trên phím đàn Chừng nào cho tôi quên

Slide 9: 

Lá úa khóc người đi Hôm em ra đi mùa thu Mùa thu không trở lại

Slide 10: 

Sương mờ dâng lên mi Em ra đi mùa thu Mùa lá rơi ngập ngừng

Slide 11: 

Đếm lá úa sầu lên Bao giờ cho tôi quên

Slide 12: 

Nhạc: Phạm Trọng Cầu Giọng hát: Thái Thanh Hình ảnh: Vũ Công Hiển Mùa Thu Không Trở Lại

Slide 13: 

Ngày em đi Nghe chơi vơi não nề

Slide 14: 

Qua vườn Luxembourg Mưa rơi che phố mờ Buồn này ai có mua Từ chia ly

Slide 15: 

Nghe rơi bao lá vàng Ngập dòng nước sông Seine Mưa rơi trên phím đàn Chừng nào cho tôi quên

Slide 16: 

Hôm em ra đi mùa thu Mùa thu không trở lại Lá úa khóc người đi Sương mờ dâng lên mi

Slide 17: 

Em ra đi mùa thu Mùa lá rơi ngập ngừng

Slide 18: 

Bao giờ cho tôi quên? Đếm lá úa sầu lên

Slide 19: 

Mùa Thu Không Trở Lại Vũ Công Hiển thực hiện vuconghien@yahoo.com

authorStream Live Help