posthistory

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

История на писмото От древността до електронната поща...

Slide 2:

Още от древни времена хората са имали нужда да си предават информация. В началото те използвали своите гласове, но гласовете не се чували надалече.

Тогава някой решил, че тупайки по стволове на дървета или на тимпани, съобщението ще се чува по-надалече. :

Тогава някой решил, че тупайки по стволове на дървета или на тимпани, съобщението ще се чува по-надалече. Имало определени сигнали за важни събития, които трябвало да се предават на по-далечни разстояния - смърт, раждане, нападение, природно бедствие.

Slide 4:

Но дори с тимпани, съобщенията не можели да се предават на по-далечни разстояния. Появили се димните сигнали.

Slide 5:

С появата на писмеността, информацията започнала да се предава чрез написване на писма. Те били предавани от специални служители.

Slide 6:

Но и този начин имал недостатъци - писмата пристигали бавно. Появили се конните пратеници.

Slide 7:

Писмата се изпращали и по специално обучени гълъби. Листчетата се закачвали за крачетата им. Пощенските гълъби прелетяват стотици километри при средна скорост 60-80 км . ч. Пуснати от голямо разстояние, те се завръщат в своя гълъбарник, като го намират много лесно.

Slide 8:

Хората искали колкото се може по-бързо да обменят информацията. Освен с помощта на конни пратеници и пощенски гълъби, писма се пренасяли и с кораби.

Slide 9:

Появили се и пощенските карети. Пощальоните имали специални пощенски рогове, с които известявали пристигането си по градовете.

Slide 10:

За превоз на писмата започнали да използват различни превозни средства.

Slide 11:

А до домовете на хората ги отнасят пощальоните.

Slide 12:

В пощенските кутии пощальоните оставят писмата. За да знаем дали имаме писмо, трябва да проверим пощенската си кутия.

Slide 13:

През последните години хората започват да използват нов начин за предаване на информация. С откриването на интернет става възможно използването на електронната поща – имейл ( email) . Така общуваме много по-бързо – можем да опишем на близките си неща, които ни се случват или да го поздравим за празник!

authorStream Live Help