parents

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: ani5kova (136 month(s) ago)

Деси, допада ми този тест. Ще мога ли да го изполвам с моите родители? Аничка Петкова

Presentation Transcript

Slide 1: 

Анкета за родители

Slide 2: 

Имате ли компютър у дома си?

Slide 3: 

Имате ли интернет-връзка?

Slide 4: 

Колко часа дневно стои вашето дете пред компютъра? Един час Между два и четири часа Повече от четири часа

Slide 5: 

За какво използва компютър вашето дете? За игри За общуване с други деца (чат) За игри, но и за образователни дейности – търсене на информация, образователни игри и др.

Slide 6: 

В какви сайтове влиза детето ви? Препоръчани от други деца Препоръчани от вас Нямам представа

Slide 7: 

Одобрявате ли използването на компютри и образователен софтуер в учебния процес?

Slide 8: 

Какви дейности на учителя според вас са полезни за обучението на детето ви? Работа в интернет Работа с презентации Работа с образователен софтуер

Slide 9: 

Одобрявате ли включването на децата ви в различни инициативи – проектни дейности, открити уроци и др.?

Slide 10: 

Благодаря

authorStream Live Help