Съществително име

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Съществително име : 

Съществително име обобщение Десислава Миленкова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“

Slide 2: 

Съществително име Думи - предмети Думи - действия Думи - признаци Десислава Миленкова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“

Slide 3: 

Съществително име Думи - предмети Какво е това? ТОВА Е ЕЛХА ТОВА Е ТОРТА ТОВА Е КАЛИНКА ТОВА СА ЧЕРЕШИ Десислава Миленкова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“

Slide 4: 

Съществително име Род на същ. имена Мъжки род – м.р. ЕДИН гущер Женски род – ж.р. ЕДНА ножица Среден род – ср.р. ЕДНО колело Десислава Миленкова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“

Slide 5: 

Съществително име Число на същ. имена Единствено число – ед.ч. ЕДИН ЕДНА ЕДНО Десислава Миленкова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“

Slide 6: 

Съществително име Число на съществителни имена Множествено число – мн.ч. МНОГО МНОГО МНОГО Десислава Миленкова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“

Slide 7: 

Съществително име Съществителни нарицателни имена Животни Растения Природни явления Професии Месеци Дни на седмицата Предмети Десислава Миленкова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“

Slide 8: 

Съществително име Съществителни собствени имена Имена на градове села държави реки планини морета улици ЗАПОМНИ! Пишат се с главна буква! Десислава Миленкова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“

Работа в учебника : 

Работа в учебника Стр. 34 Десислава Миленкова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“

authorStream Live Help