вр

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

І Т А Л І Я І Т А Л І Я

Загальна довідка :

Загальна довідка 1. Офіційна назва – La Repubblica Italiana 2. Столиця – Рим ( 2 546 804) 3. Поясний час – Грінвіч плюс 1 4. Загальна площа – 301 308 км 2 : 4.1 Сільгоспугіддя – 119 000 км 2 4.2 Ліси – 68 000 км 2 5. Чисельність населення – 57 715 625 осіб 6. Густота населення – 191,6 осіб/км 2 7. Частка міського населення – 67% 8. Коефіцієнт народжуваності – 9 осіб/1000 осіб 9. Коефіцієнт смертності – 10 осіб/1000осіб 10. Тривалість життя – 79 років 11. Валюта – 1 євро = 100 євроцентів 12. Мови – італійська (офіційна), сардинська та мови меншин. 13. Етнічні групи: італійці (94,1%), сардинці (2,7%), ретороманці (1,3%) 14. Релігійний склад населення: католики(98%), протестанти, мусульмани та ін.

PowerPoint Presentation:

Державний устрій Глава держави – президент. Законодавчий орган-двопалатний парламент (палата депутатів і сенат), що вибирається на 5 років. В адміністративному відношенні поділяється на 20 областей. П'ять із них зі специфічними рисами історичного розвитку і етнічного складу мають статус автономії. В межах Італії знаходиться республіка Сан-Марино і Папська держава – Ватикан. Посаду займає Джорджо Наполітано з 15 травня 2006 року

PowerPoint Presentation:

Італія розташована на півдні Європи в центральній частині Середземномор'я. Її територія охоплює південні схили Альп, Па-данську низовину, Апеннінський півострів, острови Сицилію і Сардинію. 4/5 її кордонів є морськими. Найважливішою особливістю географічного положення Італії є її розташування на шляхах між Південно-Західною Європою і Середнім Сходом. Альпи навіть у давні часи не були непрохідним бар'єром і в наш час не перешкоджають сухопутним зв'язкам.

PowerPoint Presentation:

Формування території У доримські часи Італію насиляли етруски (північ), латини (центр), греки (південь). За часів республіки Італія включала в себе землі від Рубікону до Калабрії і не вважалася провінцією, але лише територією з центром у Римі , що надавало їй особливий статус: наприклад, воєначальники не мали права вводити на її територію війська і Цезар , віддавши наказ перейти Рубікон, поклав початок громадянської війни. Спочатку слово Італія позначало не весь півострів. Це була територія від Мессинської протоки до лінії, що з'єднують затоки Салерно і Таранто . Згодом Італія розширилася на весь півострів і навіть на ав стрійське місто Пула яке стало входити до її складу. Закінчилося формування провінції тоді, коли Юлій Цезар дав римське громадянство жителям Цізальпійською Галлії, розширивши територію Італії до Альп.

PowerPoint Presentation:

Італія є переважно гірською країною. Простяглася на 960 км у південно-східному напрямку. На кордоні з Францією в Альпах знаходиться найвища точка Західної Європи – г.Монблан (4807 м). На півночі, біля підніжжя Альп, лежить озерний край. Південніше, на Паданській рівнині, із заходу на схід несе свої води до Адріатичного моря р. По

PowerPoint Presentation:

Клімат більшої частини країни – типово середземноморський. Середні температури січня коливаються від 0 0 до +12 0 , липня – від +20 0 до +28 0 . Опади – переважно взимку, річні – 600-1000мм. У гірських місцевостях - до 3000 мм. Адріатичне узбережжя холодніше від західного, і опадів там менше. Італія перебуває в межах лісової зони помірного поясу (на півночі) і в субтропічному поясі (на півдні). Великий вплив на формування особливостей природи Італії, особливо її клімату, надає море. Навіть самі глибинні райони країни розташовані не більш ніж на 200-220 км від морського узбережжя. На природу Італії на різноманітність її ландшафтів впливає також значна витягнутість її території з північного заходу на південний схід і переважання гірського горбистого рельєфу.

PowerPoint Presentation:

Грунтовий покрив Італії дуже різноманітний. На півночі, в Альпах, поширені гірничо-лугові і гірничо-лісові грунти. Південні підніжжя Альп і велику частину Паданськая рівнини покривають бурі лісові грунти. У середньовисотних зоні Альп вони малородючі. У прибережних районах у Адріатичного моря зустрічаються болотисті грунти. У приморській зоні Апеннінського півострова і острова Сицилія поширені коричневі грунти субтропіків, дуже сприятливі для вирощування винограду та інших південних культур. На невисоких платах Апеннінських передгір'я і на острові Сардинія переважають перегнійно-карбонатні і гірничо-лісові бурі грунти. На низовинах , горбах і невисоких горах узбереж Лігурійського і Тірренського морів на вапняках сформувалися червонокольорові середземноморські грунту, особливо підходять для вирощування фруктових дерев та винограду. Зустрічаються грунти, що утворилися на вулканічних породах. По річкових долинах поширені алювіальні грунти.

PowerPoint Presentation:

Італія володіє різноманітними корисними копалинами, але їх родовища переважно невеликі, розпорошені по території, нерідко залягають незручно для розробки. В Італії є невеликі родовища залізної руди. Здобич її ведеться вже 2700 років і зараз збереглася лише в Аосте і на острові Ельба. Значно багатше Італія родовищами поліметалічних руд, в яких свинець і цинк поєднуються з домішкою срібла і інших металів. Ці родовища пов'язані в основному з кристалічними і метаморфічними породами Сардинії і вапняками Східних Альп. Італія займає одне з перших місць у світі за запасами ртутної руди - кіноварі, що залягає в Тоскані. У карстових западинах Апулії розробляються родовища бокситів, втім, в даний час вони майже вичерпані. У Лігурії і в Центральній Італії є родовища марганцю.

PowerPoint Presentation:

Енергетичні ресурси Італії задовольняють її потреби в енергії лише на 15%. У Сардинії, Тоскані, Умбрії, Калабрії є родовища бурого і низькоякісного кам'яного вугілля. Обмежені нафтові запаси на острові Сицилія, Пад а ндської рівнині і на східному узбережжі Центральної Італії забезпечують менше 2% потреби Італії в нафті. Дуже важливі для економіки країни родовища природного газу Паданськая рівнини і її підводного продовження - материкового шельфу Адріатичного моря, а також природний газ виявлений в Північних, Центральних і Південних Апеннінах і на Сицилії.

PowerPoint Presentation:

На острові Сицилія зосереджені родовища сірки, калійної і кам'яної солі, асфальту, бітуму. Надра Італії багаті будівельними матеріалами - мармуром, гранітом, травертин та ін У Каррара (Тоскана) видобувається каррарський знаменитий білий мармур, який ще древніми римлянами використовувався для створення багатьох скульптур та оздоблення будівель. У наші дні, він не тільки використовується в країні, але і йде на експорт.

PowerPoint Presentation:

На водні ресурси Італія небагата. Річки невеликі і влітку маловодні. Найбільша річка — По, яка протікає на півночі та впадає в Адріатичне море. Оскільки більшість річок країни є гірськими, то вони мають значні потенційні гідроресурси. Особливо на них багаті річки, що беруть початок з Альп.

PowerPoint Presentation:

Населення Природний приріст населення в Італії із середини 1990-х рр. має від'ємні значення. Зараз він складає близько ( -0,6 ) промілле . Смертність — менше 10 ‰ (промілле) , а середня тривалість життя — 79 років. Важливу роль у зміні кількості населення Італії постійно відігравала зовнішня міграція. Але в останні роки значна частина італійців повертається. Сальдо міграцій має додатні значення, які повністю компенсують втрати від природного приросту. Національний склад населення відзначається однорідністю. 98 % громадян держави — італійці, які належать до романської мовної групи. Таку саму частку становлять християни-католики. У прикордонних із сусідніми державами районах проживають словенці, греки, албанці, французи

PowerPoint Presentation:

Країна характеризується високою густотою населення (190 осіб на 1 км 2 ). У середині країни є істотні регіональні відмінності у розміщенні населення. Значно густіше заселені північні розвинутіші райони Італії (200—1000 осіб на 1 км 2 ). Водночас на півдні Італії та на островах густота населення коливається від 40 до 70 осіб на 1 км 2 . Це зумовлено постійними внутрішньодержавними міграціями населення, особливо у напрямі Південь—Північ. Причиною цього є значні відмінності у рівні життя та можливостях отримати роботу. Середній показник розміру ВНП на одну особу на півдні країни складає близько 60 % цього показника на півночі.

PowerPoint Presentation:

Частка економічно активного населення є дещо зниженою, що частково пов'язано із процесами старіння нації. У структурі зайнятості переважає сфера послуг — 57 %, промисловість — 38 %, сільське господарство — 5 %. Серед країн, що входять до ЄС, Італія до недавна виступала як постачальник порівняно дешевої робочої сили для Франції та Німеччини. Кількість безробітних сягає щорічно понад 2 млн осіб (10 %).

PowerPoint Presentation:

Промисловість Італія – розвинута індустріально-аграрна країна. Вона входить до десяти найбільш розвинених країн світу. Значна частина економіки знаходиться в державній власності. Видобувають нафту, природний газ, свинець, цинк, пірити, сірку. Виплавка сталі – на рівні 25 млн т. Солідними є обсяги виплавки алюмінію та цинку. Найбільшого розвитку набуло машинобудування. Італійські підприємства випускають трактори, автомобілі, судна. Добре розвинені електротехнічна та радіо-електрона галузі промисловості. Виробляють цемент. Добре розвинені галузі легкої промисловості - текстильна, швейна, шкіряно-взуттєва. На високому рівні розвитку знаходиться харчова промисловість. Італія випускає щорічно понад 70 млн гектарів вина. Є олійні підприємства; Італія відома як світовий виробник оливкової олії. Виробляють також цукор і борошно. Промисловість в основному концентрується на півночі та в центрі країни. Її південь залишається переважно сільськогосподарським і відносно бідним.

PowerPoint Presentation:

Сільське господарство Налічує 3 млн ферм. Рівень механізації сільськогосподарських робіт значно поступається відповідному рівневі в інших розвинених кранах Європи. Основні сільськогосподарські культури – пшениці, кукурудза, рис, цукрові буряки. 90% винограду переробляється на вино. На приальпійських пагорбах добре ростуть яблука, персики, виноград, волоські горіхи. Далі на південь частішають плантації цитрусових, оливок і тютюну. Розводять велику рогату худобу, овець, свиней. Займаються рибальством.

PowerPoint Presentation:

В імпорті Італії переважають паливо (нафта, вугілля, кокс) і промислова сировина (металолом, бавовна); вона ввозить також машини і продовольство. У експорті головну роль грають готові вироби (машини,обладнання, тканини) і фрукти (апельсини, лимони). Найбільш великий товарообіг з країнами "Загального ринку", Швейцарією і США. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу Італії частково покривають переклади італійців, що працюють за кордоном, і доходи від туризму, з розвитку якого країна здавна займає одне з перших місць у світі. Щорічно  Італію відвідують понад 30 млн. іноземних туристів. Обслуговування туристів перетворилося на одну з найважливіших галузей економіки .

PowerPoint Presentation:

Головні зовнішньоторговельні партнери – країни Європейського союзу ( зокрема Німеччина, Велика Британія та Франція), а також США. Основні експортні товари – промислове устаткування, транспортні засоби, офісна техніка, хімічні, сільськогосподарські та продовольчі товари, текстильні та швейні вироби, нафтопродукти. Імпортують товари промислового призначення, продукцію машинобудування, транспортне устаткування , продовольство та напої, паливо тощо.

PowerPoint Presentation:

Транспорт Розвинені всі види транспорту. Довжина залізниць – 19,5 тис. км, автошляхів – понад 306 тис. км. Тоннаж морського торговельного флоту перевищує 8 млн брутто-реєстрових тонн. Головні морські порти – Венеція, Неаполь, Трієст, Генуя.

PowerPoint Presentation:

Повітряний транспорт є важливим засобом пересування як територією Апеннінського півострова, так і для зв'язку з островами. Нарівні з великими міжнародними аеропортами в Римі , Мілані і Неаполі існує багато невеликих аеропортів на материку і островах. Головна авіакомпанія Італії – “Аль Італія”.

PowerPoint Presentation:

Верона. Балкон Джульєти Особливо романтичним туристам неодмінно варто побачити Верону - місто Ромео і Джульєти. Увічнені Шекспіром сім'ї Монтекки і Капулетії дійсно колись жили тут, і можна в реальності побачити Будинок Ромео і Джульєти. А, крім того, вона є також і місцем проведення престижних виставок і фестивалів. Однією з найпопулярніших є знаменита щорічна квітнева виставка вин, куди з'їжджаються винарі зі всього світу.

PowerPoint Presentation:

Цікаві факти Чоловіки в сім'ях страшно бояться своїх дружин. Та мова, яка вважається офіційною в Італії - насправді флорентійський діалект. Загальним він став після написання Данте "Божественної комедії". Всі італійські слова закінчуються на голосну. Флоренція - місто в Тоскані з найбільшою пішохідною зоною у світі. На Різдво в Італії прийнято дарувати один одному червоні труси. Щоб було щастя, в них треба спати в різдвяну ніч. Раніше Lamborghini була відома як компанія, що випускає трактори. Італійці з настороженістю ставляться до блакитнооких людей. Вважається, що вони можуть наврочити. У багатьох регіонах Італії п'ятниця - чоловічий день. У ресторанах лише  компанії хлопців. Дівчатам ходити по барах в цей день непристойно.

PowerPoint Presentation:

Vi ringrazio per l'attenzione ( дякуємо за вашу увагу)

authorStream Live Help