Plans de negoci-claus exit - Barcelona

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Plans de negoci: Les claus de l’èxit : 

Plans de negoci: Les claus de l’èxit Barcelona, gener de 2010

Les noves empreses : 

Les noves empreses La constitució i creixement de les noves empreses és un indicador del grau de dinamisme d’una economia. Les start-up han introduit gran part de la innovació de les darreres tres dècades en sectors com: Les TIC: telecomunicacions, software, internet. Farma, biotecnologia i medical devices. Energies renovables. Nanotecnologia i nous materials.

Contingut dels plans de negoci : 

Contingut dels plans de negoci El detall i abast depèn del propòsit i receptor del pla. Seccions típiques Resum executiu. Dades de la companyia. Acivitat de la companyia i producte. Anàlisi del sector i l’estratègia. Pla de màrketing. Operacions i tecnologia. Organització. Aspectes jurídics i socials. Pla financer. Inversió. Pla de desplegament.

Utilitat dels plans de negoci : 

Utilitat dels plans de negoci Un pla de negoci és útil per a: Clarificar i planificar les intencions de l’empresa: Definir l’estratègia de l’empresa. Anàlisi de la indústria i el mercat. Anàlisi de riscos. Indicar les accions per a desplegar-la. Avaluar els recursos requerits. Establir els objectius per a controlar el progrès.

Utilitat dels plans de negoci : 

Utilitat dels plans de negoci Comunicar la iniciativa empresarial: A inversors: Capital risc. Business Angels. Family offices. Altres inversors privats. Administracions públiques: Concessió d’ajuts, subvencions, prèstecs tous,... Ex.: ACC1Ó, Barcelona Activa, CDTI, ENISA (Neotec),... A participants. Avaluar la viabilitat de l’empresa. Grau de realisme dels supòsits de càlcul. Indicar les capacitats de l’equip promotor. Valorar l’empresa.

Avantatges dels plans de negoci : 

Avantatges dels plans de negoci Importància dels plans de negoci per a l’èxit dels projectes: Augmenten la possibilitat de rebre capital extern. Augmenta la probabilitats de supervivència de l’empresa. Faciliten el desenvolupament dels productes i l’organització. La qualitat del pla i la seva implementació compten. Correlació entre la projecció de l’impacte de les decisions i el rendiment.

Errors més freqüents : 

Errors més freqüents Alguns dels errors més freqüents en els plans de negoci: Sobreestimar els ingressos: Sobreestimar la rapidesa d’absorció de noves tecnologies pel mercat. Sobreestimar la “win-rate” i subestimar la durada del cicle de venda. Subestimar els costos. Subestimar els costos comercials i administratius. “Fixar” costos que realment són variables. Projectar des del principi una empresa gran, sense incorporar flexibilitat. Equip: Subestimar la importància del coneixement sectorial, especialment a nivell comercial i d’operacions. Manca d’experiència de l’equip. Subestimar l’esforç: un pla de negoci no és la via ràpida a la riquesa!

Errors més freqüents : 

Errors més freqüents Alguns dels errors més freqüents en els plans de negoci: Organització: Organització sobredimensionada. Organització i processos poc clars. Creació de valor al client: No investigar en profunditat les necessitats dels clientes. Sobreestimar la proposició de valor respecte a les solucions existents. Diferenciació irrellevant. Poca claretat i realisme: Model de negoci i proposició de valor confuses. Necessitats de recursos desorbitades. Poc realisme en supòsits. Posicionar-se en mercats madurs i amb baixes rendibilitats.

Contacte : 

Contacte Cynertia Consulting València, 63, local Àgora 08015 Barcelona www.cynertiaconsulting.com Tel.: 93 184 53 44 Consultoria de negoci i tecnologies de la informació Especialitzats en innovació i millora de processos de TI

authorStream Live Help