Locavesting - una estrategia economica per ambit local

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Locavesting Una estratègia econòmica local:

Locavesting Una estratègia econòmica local Girona, juliol de 2011

Alguns problemes bàsics en les polítiques econòmiques territorials:

Alguns problemes bàsics en les polítiques econòmiques territorials La promoció econòmica a nivell territorial xoca amb alguns problemes importants: Promoció de la emprenedoria: Qualitat dels equips: experiència i formació. Qualitat dels projectes i motivació emprenedora. Innovació: generació i difusió. Finançament dels projectes.

El problema del finançament:

El problema del finançament L’organització institucional dels mecanismes de finançament juga contra els petits projectes locals: És fàcil captar petites quantitats de petits estalviadors en els mercats financers però cotitzar en aquests mercats té costos molt alts. I, en el context actual, tampoc és fàcil obtenir crèdits a les PYMEs. Resulta complex i car obtenir recursos a les empreses no cotitzades: Falten mecanismes institucionals locals d’inversió. Desconeixement dels petits estalviadors dels mecanismes legals i empresarials per a controlar les iniciatives. Poca liquiditat de les accions que requereix d’inversors que busquin un llarg termini i una recuperació de la inversió principalment mitjançant dividends.

El problema del finançament:

El problema del finançament Els petits inversors acaben invertint en grans empreses que inverteixen el seu capital en altres territoris (deslocalització de la producció). L’estalvi local no reverteix en la dinamització de les economies locals. Les PIMEs locals es troben amb obstacles per a captar recursos ( bootstrapping ), obtenint-los principalment de les 3 Fs ( family, fools and friends ).

Locavesting, una resposta local.:

Locavesting, una resposta local. Locavesting és una filosofia de inversió que proposa una alternativa. Defensa dedicar un percentatge de les inversions a projectes del propi territori. Formulada por Amy Cortese ( Locavesting: The Revolution in Local Investing and How to Profit from It ). Aquestes inversions ofereixen un perfil de risc i rendibilitat més raonable: Rendibilitats decents però no espectaculars. Riscos baixos, en invertir en projectes que estan sotmesos a menys factors d’incertesa: No depenen de la conjuntura macroeconòmica internacional. Molts menors riscos de adopció.

Locavesting, una resposta local.:

Locavesting, una resposta local. Efectes: Creació de empreses arrelades en el seu territori, més sostenibles medioambientalment i socialment més responsables. Preferència per negocis de tipus ecològic i vinculats amb una inversió més ética: Impact Investing . Es busca l’impacte social a la vegada que l’econòmic. Moviment del Slow Money . Revitalització econòmica local i creació d’ocupació. Creació d’un entorn social més dinàmic. Sensació de major control del negoci. Requereix més implicació dels inversors en el govern i control del negoci i en les seves decisions. Esdevenen business angels . Es requereix que l’inversor diversifiqui ell mateix les seves inversions per a evitar que un fracàs en una inversió li provoqui pèrdues generals.

Com promoure el locavesting:

Com promoure el locavesting Les Administracions Locals poden afavorir el locavesting : Difondre aquesta iniciativa. Afavorir i dinamitzar fòrums d’inversió locals i difondre’ls a potencials inversors i emprenedors. Fòrums presencials però també eines de connexió online. Oferir eines i formació als: Emprenedors , per a millorar la qualitat dels projectes i la capacitat de gestió de les seves iniciatives. Inversors per a avaluar els projectes, executar la inversió i controlar la seva evolució.

Contacte:

Contacte Cynertia Consulting Valencia, 63, local Àgora 08015 Barcelona www.cynertiaconsulting.com Tel.: 93 184 53 44 Consultoria de negoci i tecnologies de la informació Especialitzats en innovació i millora de processos de TI Cynertia ofereix serveis de consultoria en polítiques econòmiques locals i d'innovació .

authorStream Live Help