Estrategia empresarial - Metodologies agils

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Metodologies àgils per a la formulació de la estratègia empresarial:

Metodologies àgils per a la formulació de la estratègia empresarial Barcelona, juny 2011

Estratègia i planificació estratègica:

Estratègia i planificació estratègica Tradicionalment, l’estratègia està associada a la planificació estratègica. La planificació estratègica no funciona bé, però es segueix desenvolupant: Ritual. No ofereix resultats d’acord amb el cost i dedicació.

Estratègia tradicional:

Estratègia tradicional Problemes amb la concepció tradicional d’estratègia: Elitista, poc participativa. Exercici formal i acadèmic. Més enfocat al document o a la decisió que a l’execució. Esdeveniment puntual, discontinu. Prima la negociació d’objectius i recursos sobre les accions de guerrilla. Prima l’acord superficial sobre la confrontació real de punts de vista. Prima l’anàlisi sobre la imaginació. Basada en la predicció i la programació i no en la flexibilitat i les opcions. Primen les dades quantitatives sobre les qualitatives i l’experiència.

Resultats?:

Resultats? Quin és el ROI de la planificació estratègica a la vostra empresa? Quin és el percentatge de resultats obtinguts? Molt proper als objectius: falta d’ambició. Molt allunyat de els objectius: falta de realisme. Els nous temps demanen estratègies àgils .

Les noves regles:

Les noves regles Nous requisits per a les eines de formulació de l’estratègia: Flexibles: Les grans iniciatives es composen d’una successió de petits projectes fàcilment executables (i abortables en cas de canvis importants). S’eviten els riscos dels grans compromisos irreversibles. Iteratives i orientades a l’acció: Amb sprints per a un lliurament freqüent de resultats. Iteratives, per aproximacions successives: més val el 80% en tres mesos que el 100% en dos anys.

Les noves regles:

Les noves regles Nous requisits per a les eines de formulació de l’estratègia: Formulació i execució col·laboratives: Anàlisi i formulació de l’estratègia en equip, en tallers d'estratègia de màxim tres dies. Comunicació i coordinació intensa, àgil i informal. Projectes basats en equips petits, autònoms i cohesionats.

Eines alternatives:

Eines alternatives Alternatives per al desenvolupament de l’estratègia (poden combinar-se): Mapes estratègics : Basada en el Balanced Scorecard però els objectius de les diferents perspectives estan vinculats segons una relació causa-efecte (lead/lag indicators). Reptes a 100 i 1000 dies: L’estratègia es descomposa en dos grups d’objectius i iniciatives: a 100 dies i a 1000 dies. Els reptes a 100 dies mantenen el puls sobre l’objectiu llunyà i formen part d’una ruta per a apropar-se progressivament al propòsit a 1000 dies. Gestió de gaps: Els objectius sempre contra els competidors: gap en quota de mercat, beneficis, ROA, satisfacció, retenció, termini de lliurament,...

Eines alternatives:

Eines alternatives Alternatives per al desenvolupament de l’estratègia: Planificació per escenaris . No contemplar un únic escenari futur, per a desenvolupar opcions i flexibilitat en entorns d’incertesa. Jocs de guerra . Crear grups amb rols (objectius i capacitats diferents) que han de jugar en un mercat simulat per a obligar-los a examinar millor les alternatives de forma iterativa. Estratègies com a regles: Sintetitzar l’estratègia en regles simples que orientin en la seva execució: “Zero stocks”.

Contacte:

Contacte Cynertia Consulting València, 63, local Àgora 08015 Barcelona www.cynertiaconsulting.com Tel.: 93 184 53 44 Consultoría de negoci i tecnologies de la informació Cynertia ofereix serveis de consultoria estratègica .

authorStream Live Help