Bai thi day hoc tich hop lien mon Mon Hoa hoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG BÀI “SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN”

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TRƯỜNG THCS ĐỊNH TÂN MÔN HÓA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN ĐỊNH Giáo viên: Trịnh Thị Toàn

:

Bài cũ: Những khi ́ thải ( CO 2, SO 2 …) trong quá trình sản xuất gang, thép có ảnh hưởng như thê ́ nào đến môi trường xung quanh ? Dẫn ra một sô ́ phản ứng đê ̉ giải thích ? Thư ̉ nêu biện pháp đê ̉ chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sơ ̉ sản xuất gang, thép . Những khi ́ thải ( CO 2, SO 2 …) trong quá trình sản xuất gang, thép có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh : Khi ́ SO 2 gây ô nhiễm không khi ́, độc hại cho con người va ̀ động thực vật . Làm cho nồng đô ̣ axit trong nước mưa cao hơn mức bình thường . SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 Biện pháp chống ô nhiễm môi trường : Xây dựng hê ̣ thống liên hoàn xư ̉ li ́ khi ́ thải độc hại trước khi đưa khi ́ thải ra ngoài không khi ́. Trồng vành đai cây xanh đê ̉ hấp thu ̣ khi ́ CO 2

Slide3:

SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI Tiết 27 - Bài 21 BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN VÀ

Slide4:

Th ời đ iểm ban đầu Sau một th ời gian Quan sát các hình ảnh sau :

Slide5:

Thời đ iểm ban đầu Sau một th ời gian

Slide6:

Nguyên nhân : Khái niệm : Ăn mòn kim loại là sư ̣ pha ́ hủy kim loại , hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường . Do kim loại tác dụng với những chất mà nó tiếp xúc trong môi trường ( nước , không khi ́, đất …)

Slide8:

Tình huống : Ở gần nơi em ở, có một cây cầu sắt nối liền 2 bơ ̀ kênh . Tối đến , người dân thường mang rác thải sinh hoạt ra chân cầu đê ̉ đô ̉. Mỗi ngày , lượng rác càng nhiều gây mùi ôi thối rất kho ́ chịu , ruồi muỗi tập trung đến ngày càng đông . Em sẽ làm gi ̀ đê ̉ xư ̉ ly ́ vấn đê ̀ nêu trên ?

Slide9:

Cách xử lí: Em sẽ vận động thêm một số người cùng dọn sạch đống rác đó bằng cách: Tiến hành phân loại rác: - Rác hữu cơ có thể phân hủy: Cọng rau, lá bánh, xác động thực vật … thì mang đi chôn lấp để làm phân mùn cho cây trồng. - Rác khó hoặc không phân hủy, có thể tái chế như: Túi nilon, nhựa, sắt, thép phế liệu… thì thu gom lại để bán cho các cơ sở tái chế. - Rác không phân hủy, không thể tái chế: Gạch vỡ, đá… cần chôn lấp ở nơi phù hợp.

Slide10:

II. Những yếu tô ́ nào ảnh hưởng đến sư ̣ ăn mòn kim loại ? 1. Ảnh hưởng của các chất trong môi trường :

Slide11:

Quan sát các thí nghiệm sau : Thi ́ nghiệm 1: Đinh sắt trong không khí khô .. Thi ́ nghiệm 2: Đinh sắt trong nước có hoà tan khí oxi ( k.khí ) Thi ́ nghiệm 3: Đinh sắt trong trong dung dịch muối ăn . Thi ́ nghiệm 4: Đinh sắt trong nước cất .

Slide12:

Đinh sắt trong không khí khô Ống nghiệm 1: Nhận xét Đinh sắt không bị ăn mòn

Slide13:

Đinh sắt trong nước có hòa tan khí oxi ( không khí ) Ống nghiệm 2 : Nhận xét Đinh sắt bị ăn mòn chậm

Slide14:

Đinh sắt trong dung dịch muối ăn Ống nghiệm 3 : Nhận xét Đinh sắt bị ăn mòn nhanh

Slide15:

Đinh sắt trong nước cất Ống nghiệm 4 : Nhận xét Đinh sắt không bị ăn mòn .

Slide16:

Ống nghiệm 1: Đinh sắt trong không khí khô , không bị ăn mòn . Ống nghiệm 2: Đinh sắt trong nước có hoà tan khí Oxi ( k.khí ) bị ăn mòn chậm Ống nghiệm 3: Đinh sắt trong trong dung dịch muối ăn bị ăn mòn nhanh . Ống nghiệm 4: Đinh sắt trong nước cất không bị ăn mòn . Tư ̀ các thí nghiệm trên , em rút ra kết luận gi ̀?

Kết luận::

- Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần của môi trường mà nó tiếp xúc. - Kim loại không tinh khiết ăn bị ăn mòn nhanh hơn kim loại tinh khiết. Kết luận :

Tình huống: Dây dẫn điện bằng đồng bị đứt, người ta nối bằng một đoạn dây nhôm. Em hãy nêu ý kiến của em về việc làm này?:

Tình huống: Dây dẫn điện bằng đồng bị đứt, người ta nối bằng một đoạn dây nhôm. Em hãy nêu ý kiến của em về việc làm này? Ở 2 mối nối là sự tiếp xúc của 2 kim loại Cu và Al (tương tự kim loại không tinh khiết). Do đó, mối nối bị ăn mòn rất nhanh dẫn đến mất khả năng dẫn điện. Vậy, để chống ăn mòn ta không nên nối dây dẫn điện bị đứt bằng dây kim loại khác chất.

Slide19:

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ Thực nghiệm cho thấy ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn .

Em có biết?:

Em có biết ? MỖI NĂM - Lượng kim loại bị ăn mòn khoảng 80%. - Lượng kim loại tái tạo lại trong lò luyện kim khoảng 30%. - Lượng kim loại bị mất đi khoảng 50 % - Hàng năm, thế giới mất đi khoảng 15% lượng gang thép luyện được do kim loại bị ăn mòn. - Ở Mĩ, ăn mòn kim loại đã làm thất thoát khoảng 4% tổng sản phẩm quốc dân của quốc gia này.

Slide21:

Cø 1 gi©y qua ®i kho¶ng trªn hai tÊn thÐp trªn ph¹m vi toµn cÇu ®· biÕn thµnh rØ. Trong th ực tế

Đây là cây cầu sắt đầu tiên ở Việt Nam. Em hãy cho biết cây cầu này có tên là gì? Ở đâu? Xây dựng thời gian nào?:

Đây là cây cầu sắt đầu tiên ở Việt Nam. Em hãy cho biết cây cầu này có tên là gì? Ở đâ u? Xây dựng thời gian nào?

Slide23:

Sơn phủ lên bề mặt Tráng men Mạ kẽm Hợp kim inox Mạ vàng

Slide24:

Cầu Long Biên – cây cầu thế kỉ

Slide26:

GiỚI THIỆU CÁC BiỆN PHÁP KHÁC CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI: Dùng chất chống ăn mòn: Ví dụ: - Chất Urotrophin làm cho bề mặt kim loại thụ động với axit - Hợp chất polyphenol nhóm tanin làm chất ức chế sạch 2. Dùng phương pháp điện hóa: Nguyên tắc: Gắn vật cần bảo vệ với kim loại khác mạnh hơn (Kim loại mạnh hơn đó sẽ bị ăn mòn trước . Ví dụ: Gắn các tấm kẽm vào phía ngoài vỏ tàu biển (phần chìm trong nước biển). Tấm kẽm sẽ bị ăn mòn trước.

Slide28:

D. Ngâm trong nước muối một thời gian. C. Sau khi dùng, rửa sạch, lau khô. B. Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày. A. Cắt chanh rồi không rửa. Hãy chọn đáp án đúng: Dao làm bằng thép sẽ không bị gỉ nếu: Vận dụng

Slide29:

Bài tập2: Sắt tây là sắt tráng thiếc . Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là : A. Cả hai đều bị ăn mòn như nhau . B. Không kim loại nào bị ăn mòn . C. Sắt . C. Sắt . D. Thiếc . .

:

Bước 1: Phun nước nóng lên đồ vật để tẩy các vết bẩn có thể hoà tan trong nước. Bước 2: Nhúng đồ vật vào dung dịch kiềm để tẩy rửa những chất bẩn có Tính axit. Bước 3: Nhúng đồ vật vào dung dịch axit để trung hoà kiềm, đồng thời tẩy rửa những vết bẩn có tính bazơ như oxit, hiđroxit kim loại . Trong dung dịch axít có chất hãm để axít chỉ tẩy rửa vết bẩn mà không làm hại kim loại. Bước 4: Cho đồ vật qua buồng phun nước sôi để tẩy rửa hết axít, chất bẩn còn bám trên bề mặt kim loại. Bước 5: Nhúng đồ vật vào mõ sôi để bảo vệ kim loại. Em có biết ? Quy trình bảo vệ kim loại cho một số máy móc

Slide31:

Bài tập về nhà: - Về nhà làm các bài tập 1,2,3,4 SGK - Đọc phần “em có biết” - Ôn lại các kiến thức của chương để tiết sau học luyện tập chương 2.

authorStream Live Help