Vat lieu polime chat deo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Vật liệu polime (chất dẻo)

Comments

Presentation Transcript

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ Viết công thức các polime tương ứng và cho biết loại phản ứng điều chế polime từ các monome sau? a) CH 2 ═ CH 2 b) H 2 N─[CH 2 ] 5 ─COOH c) CH 2 ═CH─CH═CH 2

Slide2:

I CHẤT DẺO Bài 17. VẬT LIỆU POLIME II TƠ III CAO SU

Slide3:

Cao su thiên nhiên là polime của isopren 1. Khái niệm I. CHẤT DẺO a. Cao su thiên nhiên CH 2 C CH CH 2 CH 3 ( ) n Thành phần cơ bản của chất dẻo: Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo . Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt , áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạn g đó khi thôi tác dụng . VẬT LIỆU POLIME * Polime. * Các thành phần phụ: chất dẻo hoá, chất độn, chất màu, chất ổn định…

Slide4:

Cao su thiên nhiên là polime của isopren I. CHẤT DẺO 2. Một số polime dùng làm chất dẻo a. Cao su thiên nhiên CH 2 C CH CH 2 CH 3 ( ) n VẬT LIỆU POLIME 1. Khái niệm a. Polietilen (PE) b. Poli (vinyl clorua ) (PVC) c. Poli ( metyl metacrylat ) (PMM) d. Poli (phenol- fomanđehit ) (PPF)

Slide5:

Polietilen PE Poli (vinyl clorua ) PVC Poli ( metyl metacrylat ) PMM Poli (phenol- fomanđehit PPF Monome PTHH tổng hợp Tính chất Ứng dụng Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3

Slide6:

Túi nilon ống nhựa Bình chứa MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PE B ình chứa Túi m àng mỏng

Slide7:

Polietilen (PE) Monome PTHH tổng hợp Tính chất Ứng dụng CH 2 = CH 2 Chất dẻo mềm, nóng chảy trên 110 0 C, có tính “trơ tương đối” Làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng,… etilen

Slide8:

Áo mưa Hoa nhựa Vật liệu c ách điện Da giả máng nhựa luồn dây điện MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PVC

Slide9:

Poli (vinyl clorua ) (PVC) Monome PTHH tổng hợp Tính chất Ứng dụng CH 2 = CH-Cl Vinyl clorua Chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit Làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,…

Slide10:

Kính máy bay MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PMM Kính ô tô Kính bảo hiểm Răng giả thủy tinh hữu cơ plexiglas Nữ trang

Slide11:

Poli ( metyl metacrylat ) (PMM) Monome CH 2 = C – COOCH 3 CH 3 PTHH tổng hợp Tính chất Ứng dụng metyl metacrylat Chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas Chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt

Slide12:

Đui đèn Vỏ máy Sơn VECNI Ổ điện MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PPF

Slide13:

Cao su thiên nhiên là polime của isopren I. CHẤT DẺO 2. Một số polime dùng làm chất dẻo a. Cao su thiên nhiên CH 2 C CH CH 2 CH 3 ( ) n a. PE VẬT LIỆU POLIME b. PVC c. PMM d. PPF * Nhựa novolac * Nhựa rezol * Nhựa rezit Điều chế: Cấu trúc: Tính chất: Ứng dụng: 1. Khái niệm

Slide14:

Cao su thiên nhiên là polime của isopren I. CHẤT DẺO 2. Một số polime dùng làm chất dẻo a. Cao su thiên nhiên CH 2 C CH CH 2 CH 3 ( ) n a. PE VẬT LIỆU POLIME b. PVC c. PMM d. PPF * Nhựa novolac * Nhựa rezol * Nhựa rezit * Nhựa Novolac Điều chế: Cấu trúc: Tính chất: Ứng dụng: 1. Khái niệm mạch không nhánh trùng ngưng fomandehit với phenol lấy dư, xúc tác axit là chất rắn, dễ nóng chảy, dễ tan trong 1 số dung môi hữu cơ sản xuất vecni, sơn, …

Slide15:

Cao su thiên nhiên là polime của isopren I. CHẤT DẺO 2. Một số polime dùng làm chất dẻo a. Cao su thiên nhiên CH 2 C CH CH 2 CH 3 ( ) n a. PE VẬT LIỆU POLIME b. PVC c. PMM d. PPF * Nhựa novolac * Nhựa rezol * Nhựa rezit Điều chế: Cấu trúc: Tính chất: Ứng dụng: 1. Khái niệm * Nhựa rezol Đun nóng hỗn hợp phenol và fomanđehit theo tỉ lệ (1:1,2), xt bazơ. mạch không nhánh. chất rắn,dễ nóng chảy, tan trong nhiều dung môi hữu cơ. dùng sản xuất sơn , keo , nhựa rezit ,…

Slide16:

Cao su thiên nhiên là polime của isopren I. CHẤT DẺO 2. Một số polime dùng làm chất dẻo a. Cao su thiên nhiên CH 2 C CH CH 2 CH 3 ( ) n a. PE VẬT LIỆU POLIME b. PVC c. PMM d. PPF * Nhựa novolac * Nhựa rezol * Nhựa rezit Điều chế: Cấu trúc: Tính chất: Ứng dụng: 1. Khái niệm * Nhựa rezit ( nhựa bakelit ) đun nóng nhựa rezol ở nhiệt độ 150 o C thu nhựa rezit mạng lưới không gian. không nóng chảy, không tan trong nhiều dung môi chế tạo vỏ máy, dụng cụ cách điện,…

Slide17:

Cao su thiên nhiên là polime của isopren 1. Khái niệm I. CHẤT DẺO 2. Một số polime dùng làm chất dẻo a. Cao su thiên nhiên CH 2 C CH CH 2 CH 3 ( ) n 3. Khái niệm về vật liệu compozit Vật liệu compozit Thành phần: VẬT LIỆU POLIME

Slide18:

Bồn chứa làm bằng vật liệu compozit Tranh, phù điêu nghệ thuật MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT

Slide19:

Cao su thiên nhiên là polime của isopren 1. Khái niệm I. CHẤT DẺO 2. Một số polime dùng làm chất dẻo a. Cao su thiên nhiên CH 2 C CH CH 2 CH 3 ( ) n 3. Khái niệm về vật liệu compozit Vật liệu compozit Thành phần: VẬT LIỆU POLIME là vật liệu gồm polime làm nhựa nền tổ hợp với các vật liệu vô cơ và hữu cơ khác . * Chất nền: polime * Chất độn: sợi, bột, bột tan…. * Các chất phụ gia

CỦNG CỐ BÀI HỌC:

CỦNG CỐ BÀI HỌC A- Lý Thuyết

Slide21:

Tình trạng sử dụng túi nilon Người dân Việt Nam sử dụng hơn 12.000 tấn túi nilon (năm 2010)

Slide22:

Một số hình ảnh gây ô nhiễm m ôi trường

Slide24:

HÃY THU GOM , PHÂN LOẠI , SỬ LÝ, TÁI CHẾ, RÁC THẢI VÀ SỬ DỤNG CHÚNG VÀO NHỮNG VIỆC CÓ ÍCH

Câu 1: Điều nào sau đây không đúng? :

Câu 1: Điều nào sau đây không đúng? A. Tơ tằm , bông , len là polime thiên nhiên . B. Tơ visco , tơ axetat là tơ hóa học . C. Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt độ và áp lực bên ngoài mà vẫn giữ nguyên sự biến dạng đó khi thôi tác dụng . D. Nhựa novolac , nhựa rezol và nhựa rezit có cấu trúc mạch không phân nhánh .

A. Poliacrilonitrin B. Poli (phenol - fomanđehit) C. Poli (metyl metacrylat) D. Poli (vinyl clorua).:

A. Poliacrilonitrin B. Poli (phenol - fomanđehit) C. Poli (metyl metacrylat) D. Poli (vinyl clorua). Câu 2: Polime nào dưới đây thực tế không sử dụng làm chất dẻo?

Câu 3: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) poli(etylen- terephtalat); (4) nilon-6,6; (5) poli(phenol-fomandehit); (6) tơ nitron; (7) poli(vinylclorua); (8) nilon-6. Số polime là sản phẩm của pứ trùng ngưng là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.:

Câu 3: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) poli(etylen- terephtalat); (4) nilon-6,6; (5) poli(phenol-fomandehit); (6) tơ nitron; (7) poli(vinylclorua); (8) nilon-6. Số polime là sản phẩm của pứ trùng ngưng là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Slide28:

Câu 4: Từ mêtan, axit metacrylic và các chất vô c ơ cần thiết có đủ có thể đ iều chế PMM bằng ít nhất mấy giai đ oạn ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC - Chú ý 3 chất dẻo tiêu biểu: PE, PVC, PMM, viết phương trình hóa học điều chế từ monome tương ứng - Ôn lại phản ứng trùng ngưng, tìm hiểu về tơ, caosu.

authorStream Live Help