Xay dung gian do logarit nong do cua cac dung dich don axit don bazo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Xây dựng giản đồ logarit nồng độ của các dung dịch đơn axit, đơn bazơ

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Nhóm 10-

slide 2:

• Trong mười hóa chất hiện nay mà thế giới sản xuất ra có đến sáu • Trong mười hóa chất hiện nay mà thế giới sản xuất ra có đến sáu chất là axit-bazo mà chiếm phần lớn và chủ yếu là các chất như: H 2 SO 4 NH 3 H 3 PO 4 NaOH và HNO 3 .Phản ứng axit-bazo là phản ứng quan trọng cả về mặt nghiên cứu lí thuyết và mặt ứng dụng hóa học vào thực tiễn • Phần lớn các phản ứng hóa học đều diễn ra trong dung dịch nước đối với dung dịch nước do thành phần luôn có sự hiện diện của ion H + và OH - .Sự có mặt thường xuyên của hai ion này trong thành phần dung dịch đã có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các dung dịch đã có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các cân bằng trong dung dịch . • Tính axit hay bazo của dung dịch có ảnh hưởng lớn đến các quá trình xảy ra trong dung dịch như khả năng tạo phức của ion kim loạiphản ứng oxi hóa-khửkhả năng bị thủy phân của các ion kim loại…Do đóviệc tính toán cân bằng trong dung dịch axit-bazo giữ vai trò quan trọng không chỉ đối với hóa phân tích mà bằng cả đối với hóa học nói chung .Tuy nhiên việc tính toán cân trong dung dịch axit-bazo là khá phức tạp vì trong dung dịch có nhiều cân bằng xảy ra để chọn cân bằng nào chủ yếu là rất khó khăn.Trên cơ sở đó nhóm 1 chúng tôi quyết định chọn đề tài : “xây dựng giản đồ logarit nồng độ của các dung dịch đơn axit đơn bazơ”

slide 3:

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này nhiệm vụ đặt ra là Nghiên cứu thuật toán lập chương trình tính và vẽ chính xác giản ñồ logarit nồng độ của các ion trong dung dịch đơn axit đơn bazơ 1 Dựa vào giản đồ và phương trình điều kiện proton tính toán cân bằng xảy ra trong dung dịch axit – bazơ loại bỏ phương trình cân bằng phụ không ảnh hưởng nhiều đến tính axit bazơ của dung dịch 2

slide 4:

I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Xây dựng giản đồ logarit nồng độ của các II. Sơ lược về phần mềm MATLAB của các dung dịch đơn axit đơn bazơ

slide 5:

1 Axit mạnh kí hiệu HY nhường 2 Trong dung dịch ngoài 3 ion H+ do HY phân li ra làm chuyển dịch cân bằng 3 I: Cơ sở lý thuyết Axit mạnh kí hiệu HY nhường hoàn toàn proton cho nước: HY + H 2 O H 3 O+ + Y - 1 Trong dung dịch HY ≈ 0 và Y - C HY Các axit mạnh thường gặp là :HCl HBr HI HSCN HClO 3 HBrO 3 HNO 3 H 2 SO4 Nấc 1 HClO 4 .... Cân bằng 1 thường được viết dạng đơn giản: HY H + + Y - 2 Trong dung dịch ngoài quá trình phân li 2 còn có quá trình phân li của nước: H 2 O +H + + OH - Như vậy có hai quá trình cho proton và phương trình ĐKP có dạng: H+ OH - + Y - 3 chuyển dịch cân bằng 3 sang trái và OH - 10-7. trong trường hợp C HY ≫10 -7 có thể coi H+ C HY Trong trường hợp CHY ≈ 10 -7 thì phải kể đến sự phân li của nước và phép tính được thực hiện đơn giản theo cân bằng phân li của nước

slide 6:

Các axit yếu phân li một phần và dung dịch có phản ứng axit. Độ mạnh của các axit được đặc trưng bằng hằng số phân li axit Ka hoặc chỉ số của hằng số phân li pKa -lgpKa . Dĩ nhiên Ka càng lớn hay pKa càng bé thì axit càng mạnh Ví dụ : Axit phân tử: HCN H + + CN - Ka 10 -935 pKa 935 Axit cation : NH 4 + NH 3 + H + Ka 10 -924 pKa 924 Axit anion : HSO 4 - H + +SO 4 2- Ka 10 -199 pKa199

slide 7:

Các bazo mạnh Trong dung dịch XOH mạnh có các quá trình: - cân bằng ion hóa của nước: H 2 O H + + OH - 1 - cân bằng thu proton của XOH: Các bazo mạnh thường gặp : LiOH NaOH KOH RbOH CsOH FrOH CaOH 2 SrOH 2 ……. - cân bằng thu proton của XOH: XOH + H + X + + H 2 O 2 Từ 1 và 2 ta có: XOH + H 2 O X + H 2 O + OH - - Một cách đơn giản có thể viết các quá trình xảy ra trong dung dịch bazơ mạnh: XOH X + + OH - H 2 O H + + OH - Điều kiện proton: H + OH - – C X+ OH- - - C XOH

slide 8:

. Các bazơ yếu có thể tồn tại ở dạng phân tử anion hoặc cation: Bazơ phân tử: NH 3 +H 2 O NH + + OH - Độ mạnh của các bazơ yếu phụ thuộc vào hằng số bazơ Kb hoặc chỉ số hằng số bazơ NH 4 + + OH - Bazơ cation : CaOH + Ca 2+ + OH - Bazơ anion : CH 3 COO - + H 2 O CH 3 COOH + OH - chỉ số hằng số bazơ pKb -lgKb Hằng số Kb được tổ hợp từ hằng số phân li của nước và hằng số phân li của axit tương ứng

slide 9:

3 Sơ lược về phần mềm MATLAB 3.1 Giới thiệu chung về MATLAB Matlab là môi trường tính toán số và lập trình được thiết kế bởi công ty Math Works. MATLAB cho phép tính toán số với ma trậnvẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tinthực hiện thuật toán tạo giao tiếp người dùng thông tinthực hiện thuật toán tạo giao tiếp người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác .Với thư viện ToolboxMATLAB cho phép mô phỏng tính toánthực hiện nhiều mô hình thực tế và kỹ thuật . MATLAB là viết tắt của từ “Matrix Laboratory”được viết bằng ngôn ngữ Fortran phát minh vào cuối thập niên 1970

slide 10:

MATLAB gồm 5 phần chính: -Ngộn ngữ MATLAB : ngôn nữ ma trận cấp cao để điều khiển câu lệnh các hàmcấu trúc dữ liệunhập/xuất và các đặc tính lập trình hướng đối tượng.Nó cho phép cả hai lập trình nhỏ để tạo các chương trình ứng dụng phức tạp và bao quát. -Môi trường làm việc MATLAB: đây là bộ công cụ và phần mềm tiện ích để quản lý các thay đổi trong môi trường làm việc cũng như nhập và xuất các dữ liệukhai phá gỡ rối và tạo các tập tin nền. -Đồ hình :gồm các lệnh cao cấp cho các dữ liệu hai chiều hoặc ba chiều xử lý hình ảnh chuyển độnghiển thị hình ảnh cũng như các thiết kế giao diện hình ảnh chương trình đồ họa. -Thư viện hàm toán học MATLAB:các chương trình thuật toán như sincossố phức đến ma trận… Trình giao diện ứng dụng MATLAB: cho phép lập chương trình theo ngôn ngữ C hoặc FORTRAN để tương tác với MATLAB

slide 11:

3.2 Ứng dụng của MATLAB Nó cón đầy đủ dặc tính của máy tính cá nhân: cộng trừnhânchia giống như máy tính kỹ thuậtnó bao gồm:số phứccăn thứcsố mũlogaritcác phép toán lượng giác như sincostan nó cũng như máy tính có khả năng lập trình lưu trữ tìm kiếm dữ liệutạo baỏ vệ và ghi trình tự các lệnhso sánh logicđiều khiển thực hiện các lệnh.Giống như máy tính hiện đại nhất nó cho phép biểu diễn dữ liệu dưới các dạng :biểu diễn thông thường ma trận đại sốcác hàm tổ hợp có thể :biểu diễn thông thường ma trận đại sốcác hàm tổ hợp có thể tương tác với dữ liệu thường cũng như với ma trận. Trong thực tế MATLAB ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực có khả năng thân thiện với người sử dụng có khả năng mạnh mẽ vẽ đồ họacung cấp môi trường phong phú cho biểu diễn dữ liệucó thể tạo giao diện riêng cho người sử dụng để giải quyết vấn đề cho mình. Thêm vào đó MATLAB đưa ra công cụ giải quyết các vấn đề đặc biệtgọi là Toolbox hộp công cụ.

slide 12:

4.Giải bài toán bằng phần mềm MATLAB

slide 14:

Giảnđồ logarít mồngđộ các ion trong dung dịch HCl 0.01M

slide 16:

Chương trình tính như sau:

slide 17:

Giản đồ lagarít nồng độ các ion trong dung dịch NaOH 0.01M

slide 21:

Giản đồ lagarít nồng độ các ion trong dung dịch HCOOH 0.01M

slide 24:

Giản đồ lagarít nồng độ các ion trong dung dịch CH3COOH 0.01M

authorStream Live Help