BAO CAO DUOC LIEU SAC KY LOP MONG

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

BÁO CÁO DƯỢC LIỆU SẮC KÝ LỚP MỎNG

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

L/O/G/O L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn BÁO CÁO DƯỢC LIỆU NHÓM : LỚP ĐH DƯỢC

slide 2:

NỘI DUNG: Tổng quát về SKLM Chuẩn bị trước khi SKLM Hệ dung môi dùng trong SKLM A B C www.trungtamtinhoc.edu.vn Hệ dung môi dùng trong SKLM Các bước tiến hành SKLM D C Ứng dụng công dụng của SKLM E Các hiện tượng và cách khắc phục F

slide 3:

A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM: I. Phương pháp sắc ký: 1. Khái niệm phương pháp sắc ký: Sắc ký là một phương pháp phân tách lý-hóa trong đó các chất được tách ra khỏi một hỗn www.trungtamtinhoc.edu.vn trong đó các chất được tách ra khỏi một hỗn hợp dựa trên sự “phân bố” liên tục của chúng giữa 2 pha một pha không chuyển động pha tĩnh và một pha chuyển động pha động dịch chuyển qua pha tĩnh theo một phương xác định.

slide 4:

I. TỔNG QUÁT VỀ SKLM: I. Phương pháp sắc ký: 2. Hiệu dụng: Sắc ký là phương pháp hữu hiệu nhất để tách các chất ra khỏi một hỗn hợp ngay cả những www.trungtamtinhoc.edu.vn các chất ra khỏi một hỗn hợp ngay cả những hỗn hợp phức tạp về thành phần và khác nhau về hàm lượng trong hỗn hợp như dịch chiết các hợp chất từ cây cỏ.

slide 5:

A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM: I. Phương pháp sắc ký: 3. Các yếu tố quan trọng trong hệ thống sắc ký: 3.1. Pha tĩnh: www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 6:

A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM 3.1.1 Cơ chế phân tách: Khả năng phân tách của pha tĩnh phụ thuộc nhiều vào mức độ tiếp xúc của pha tĩnh với mẫu thử của pha động. Yếu tố này liên quan nhiều tới diện tích bề mặt riêng www.trungtamtinhoc.edu.vn Yếu tố này liên quan nhiều tới diện tích bề mặt riêng và mật độ của pha tĩnh. Mật độ của pha tĩnh cao khả năng tạo cân bằng pha càng lớn hệ càng phân tách tốt. Trong đó cơ chế phân bố và hấp phụ được sử dụng chủ yếu hiện nay.

slide 7:

A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM 3.1.2 Pha tĩnh Thông dụng nhất dùng trong sắc ký hấp phụ hiện nay là Silica gel. Sắc ký pha thuận thường dùng trong sắc ký lớp mỏng www.trungtamtinhoc.edu.vn Sắc ký pha thuận thường dùng trong sắc ký lớp mỏng và trong các kĩ thuật sắc ký cột cổ điển hay cải tiến. Chất lỏng được sử dụng bằng pha tĩnh có thể là chất phân cực phân bố pha thuận hay không phân cực phân bố pha đảo

slide 8:

A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM II. Phương pháp SKLM: 1. Lịch sử phát hiện Năm 1906 nhà bác học Nga Mikhail Tswett 1872-1919 đã www.trungtamtinhoc.edu.vn Mikhail Tswett 1872-1919 đã cho dung dịch các sắc tổ thực vật Clorophyl và Xanthophyl trong ete dầu hỏa lên cột nhồi bột mịn Calci carbonat ông thấy các sắc tố bị hấp phụ trên đầu cột. Hình 1: Mikhail Tswett 1872-1919

slide 9:

Khi cho dung môi nguyên chất ete dầu hỏa lên cột các sắc tố di chuyển trong cột từ trên xuống dưới mỗi sắc tố có một tốc độ riêng tách thành những vùng hay vòng màu xếp chồng lên nhau hình thành một hệ mà Tsvet gọi sắc đồ. Ông đặt tên cho phương pháp A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM www.trungtamtinhoc.edu.vn mà Tsvet gọi sắc đồ. Ông đặt tên cho phương pháp tách này là sắc ký chromato-graphy. Theo hình dạng của pha tĩnh người ta xếp sắc ký lớp mỏng vào nhóm sắc ký trên mặt phẳng planar choromatography – PC

slide 10:

A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM II. Phương pháp SKLM: 2. Khái niệm: Sắc ký lớp mỏng là một kỹ thuật tách các chất được tiến hành khi www.trungtamtinhoc.edu.vn tách các chất được tiến hành khi cho pha động di chuyển qua pha tĩnh trên đó đã đặt hỗn hợp các chất cần tách. Hình 2:SKLM 1: Nắp hộp 2: Bản mỏng 3: Thang dung môi 4: Dung môi

slide 11:

A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM II. Phương pháp SKLM: 3. Tính chất: Trong sắc ký lớp mỏng pha tĩnh được trải trên một mặt phẳng với một độ dày 01-02mm và dung môi dịch chuyển qua pha tĩnh chủ yếu bằng lực mao dẫn. www.trungtamtinhoc.edu.vn dịch chuyển qua pha tĩnh chủ yếu bằng lực mao dẫn. Pha tĩnh thông dụng nhất trong sắc ký lớp mỏng là Silica gel với cơ chế phân tách chính là hấp phụ.

slide 12:

A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM II. Phương pháp SKLM: 4. Hệ dung môi: Với sắc ký lớp mỏng đặc biệt là sắc ký hấp phụ có thể sử dụng nhiều hệ dung môi khác nhau. Có thể sử www.trungtamtinhoc.edu.vn thể sử dụng nhiều hệ dung môi khác nhau. Có thể sử dụng các dung môi với độ phân cực tăng dần. Muốn có dung môi với trị giá trung gian không có trong bảng ta dùng hỗn hợp pha với hai dung môi theo tỉ lệ thích hợp.

slide 13:

A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM Dung môi phải là loại tinh khiết thường dùng hỗn hợp 2 đến 3 các dung môi. Các dung môi xếp theo thứ tự mạnh dần kèm theo hằng số điện môi sức đẩy phản hấp phụ : hexan www.trungtamtinhoc.edu.vn hằng số điện môi sức đẩy phản hấp phụ : hexan 001 heptan001 cyclohexan 004 carbon tetraclorid018 benzen032 chloroform040 butyl acetat ether001 ethyl acetat 058 pyridin 071 aceton 056 ethanol methanol nước

slide 14:

A. TỔNG QUÁT VỀ SKLM II. Phương pháp SKLM: 5. So sánh với các phương pháp khác trong nhóm sắc ký mặt phẳng sắc ký giấy So với sắc ký giấy thời gian triển khai đối với sắc ký www.trungtamtinhoc.edu.vn So với sắc ký giấy thời gian triển khai đối với sắc ký lớp mỏng nhanh hơn lượng mẫu phân tích cần ít hơn khả năng phân tách cũng tốt hơn.

slide 15:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: I. Chuẩn bị vi quản: Vi quản là một ống thuỷ tinh có đường kính trong của ống phải nhỏ khoảng 1 – 2 mm 1 đầu được vót nhọn. www.trungtamtinhoc.edu.vn nhọn.

slide 16:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: 1Hai tay cầm vi quản hơ trên ngọn lửa xanh của đèn cồn và vừa xoay tròn để vi quản nóng chảy đều www.trungtamtinhoc.edu.vn 2 Khi thấy vi quản vừa nóng chảy: vừa đem vi quản tránh khỏi ngọn lửa vừa kéo hai đầu ống dang ra xa rồi giữ yên cho đến khi thuỷ tinh đặc cứng trở lại

slide 17:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: II. CHẤM LÊN BẢNG MỎNG: Chuẩn bị tấm bản mỏng: Từ tấm bản mỏng 2020cm dùng kéo cắt các bản có kích thước cần thiết. Lưu ý sao cho tấm bản mỏng phải www.trungtamtinhoc.edu.vn kích thước cần thiết. Lưu ý sao cho tấm bản mỏng phải lọt được vào bình giải ly. Dùng bút chì để vạch nhẹ các nét mức xuất phát và mức tiền tuyến dung môi

slide 18:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: Chuẩn bị dung dịch mẫu: Mẫu là chất lỏng: chấm trực tiếp mẫu lên bản mỏng trường hợp đây là dung dịch quá sệt có thể pha loãng mẫu. www.trungtamtinhoc.edu.vn mẫu. Mẫu là chất rắn: phải hoà tan hoàn toàn mẫu trong dung môi hữu cơ phù hợp với nồng độ 2-5

slide 19:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: III. GiẢI LY BẢN MỎNG: Chuẩn bị bình giải ly bản mỏng: Chuẩn bị bình có kích thước lớn hơn một chút so với kích thước của bản mỏng. www.trungtamtinhoc.edu.vn kích thước của bản mỏng. Cho dung môi hoặc hỗn hợp dung môi vào bình. Với sắc ký lớp mỏng định tính chỉ cần một thể tích khoảng 10ml dung môi.

slide 20:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: Phủ bề mặt trong của bình bằng một tờ giấy lọc nghiêng đảo nhẹ bình giải ly để dung môi thấm ướt tờ giấy lọc nhằm bão hoà dung môi trong bình. Đặt tấm bản mỏng vào bình triển khai cạnh đáy của bản www.trungtamtinhoc.edu.vn Đặt tấm bản mỏng vào bình triển khai cạnh đáy của bản ngập vào dung dịch giải ly khoảng 05 – 1 cm. Hệ dung môi dung ly phù hợp là sau khi giải ly hệ sẽ cho các vết chính có Rf khoảng từ 03 – 06.

slide 21:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: Các kĩ thuật giải ly bản mỏng: có nhiều phương pháp triển khai sắc kí lớp mỏng: 1. Giải lyđể dung môi giải ly di chuyển xuống: Sau khi bình đã bão hoà dung môi người ta đặt tấm www.trungtamtinhoc.edu.vn Sau khi bình đã bão hoà dung môi người ta đặt tấm lớp mỏng vào bình triển khai để cho các vết chấm ở phía trên cao gần với nắp đậy bình. Ở phía trên cao của bình triển khai có một máng nhỏ chứa dung môi giải ly người ta cho một tờ giấy lọc vắt ngang từ máng qua tấm lớp mỏng để dung môi từ máng di chuyển đến cạnh đầu trên của tấm lớp mỏng rồi đi xuống dưới thấp.

slide 22:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: Bình giải ly với kỹ thuật dung môi đi xuống www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 23:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: 2. Giải ly để dung môi giải ly di chuyển lên: Sau khi bình . đã bão hoà dung môi người ta đặt tấm lớp mỏng vào bình triển khai để cho các lớp chấm mẫu ở bên cạnh phía dưới gần đáy bình. Cạnh www.trungtamtinhoc.edu.vn chấm mẫu ở bên cạnh phía dưới gần đáy bình. Cạnh đáy của tấm lớp mỏng ngập vào dung dịch giải ly khoảng 05 – 1cm

slide 24:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: Kỹ thuật giải ly kiểu dung môi đi lên nhờ lực mao dẫn www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 25:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: 3. Giải ly nhiều lần liên tiếp: Dùng để tách mẫu có chứa các hợp chất có Rf gần sát với nhau Thực hiện: giải ly nhiều lần liên tiếp cùng với một www.trungtamtinhoc.edu.vn dung môi đã chọn. Mỗi lần giải ly xong lấy bản ra sấy khô và cho vào trở lại để giải ly lần nữa.

slide 26:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: 4. Giải ly hai chiều: Áp dụng: đối với mẫu là hỗn hợp nhiều nhóm hợp chất có tính chất khá khác nhau Trên tấm sắc ký bản mỏng hình vuông chấm dung www.trungtamtinhoc.edu.vn Trên tấm sắc ký bản mỏng hình vuông chấm dung dịch mẫu cần phân tích lên ở góc phải cách bìa 2-3cm vết chấm nằm cao hơn mặt thoáng của dung môi Giải ly với hệ dung môi X Lấy bản ra sấy khô xoay bản 90 0 Đặt trở lại vào bình sắc ký giải ly với hệ dung môi khác Y

slide 27:

B. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SKLM: www.trungtamtinhoc.edu.vn CỰ LY 2 CHIỀU

slide 28:

C. HỆ DUNG MÔI TRONG SKM www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 29:

C. HỆ DUNG MÔI TRONG SKLM www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 30:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM: Để công bố đặc điểm của hợp chất vừa chiếc tách cô lập Để kiểm tra xem hai hợp chất có giống nhaulà một chất Để tìm hiểu sơ bộ về tính chất của mẫu chất 1 2 3 www.trungtamtinhoc.edu.vn Để tìm hiểu sơ bộ về tính chất của mẫu chất khảo sát Để chuẩn bị cho việc sắc ký cột 4 3 Để theo dõi diễn tiến của một phản ứng tổng hợp hữu cơ 5 Cô lập tổng hợp chất 6

slide 31:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM: I. Để công bố đặc điểm của hợp chất vừa chiếc tách cô lập: Để công bố các đặc điểm của một hợp chất bên cạnh các số liệu phổ RMNcác đặc tính vật lý như điểm www.trungtamtinhoc.edu.vn các số liệu phổ RMNcác đặc tính vật lý như điểm nóng chảy năng lực triền quang...cũng cần cho biết giá trị R f của hợp chất đó. Một hợp chất tinh khiết có một vết với sắc ký lớp mỏng với giá trị R f không đổi trong một hệ dung môi dung ly xác định.

slide 32:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM: I. Để công bố đặc điểm của hợp chất vừa chiếc tách cô lập: Muốn đo R f :sử dụng thước để đo khoãng đường di chuyển của hợp chất và của dung môi.R f 1 www.trungtamtinhoc.edu.vn Trong đó: R f a/b với a là đoạn đường di chuyển của hợp chất b là đoạn đường di chuyển của dung môi R f 3.75/8.50.4411 cm chuyển của hợp chất và của dung môi.R f 1

slide 33:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM: I. Để công bố đặc điểm của hợp chất vừa chiếc tách cô lập: Giá trị R f của một hợp chất thay đổi tùy theo nhiều yếu tố: Loại bản mỏng silica gel hoặc alumina của hãng Merck hay Prolabo. Hoạt độ của bản lúc sử dụng khác nhau tùy theo thời gian tồn www.trungtamtinhoc.edu.vn Hoạt độ của bản lúc sử dụng khác nhau tùy theo thời gian tồn trữ lâumau. Đợ dầy của bản. Thành phần của dung môi dung ly. Kỹ thuật giải ly. Lượng mẫu chấm lên bản.

slide 34:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM: II. Để kiểm tra xem hai hợp chất có giống nhaulà một chất: www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 35:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM: II. Để kiểm tra xem hai hợp chất có giống nhaulà một chất: Lưu ý: nên chọn các dung môi khác hẳn thí dụ hệ eter dầu hỏa cloroform với benzen etyl acetat. www.trungtamtinhoc.edu.vn eter dầu hỏa cloroform với benzen etyl acetat. Không nên dùng cùng một hệ dung môi chỉ thay đổi tỉ lệ thí dụ benzen: cloroform 8:2 với benzen: cloroform 3:7. Muốn kết luận xem hhai hợp chất nào đó có giống nhau hay không phải đáp ứng cùng lúc hai điều kiện sau thiếu một cũng không đạt vì lí do sắc ký lớp mỏng có độ phân giải thấp.

slide 36:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM: II. Để kiểm tra xem hai hợp chất có giống nhaulà một chất: Về R f của hai chất so sánh : Cả ba bản phải có hai vết với R f luôn giống. Chỉ cần có một bản có sự sai biệt www.trungtamtinhoc.edu.vn với R f luôn giống. Chỉ cần có một bản có sự sai biệt giữa hai vết thì đó là hai chất khác nhau. Về màu sắc của hai vết đối với một loại thuốc thử: hai vết phải cho cùng một màu đối với một loại thuốc thử sử dụng. Nếu cho vết có R f giống nhau mà khác nhau cũng là hai chất khác nhau.

slide 37:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM: III. Để tìm hiểu sơ bộ về tính chất của mẫu chất khảo sát: 1. Biếtđược số các hợp chất có trong hỗn hợp mẫu ban đầu www.trungtamtinhoc.edu.vn mẫu ban đầu Nhìn số lượng vết hiện trên bảng để đoán biết mẫu ban đầu có chứa bao nhiêu hợp chất . Lưu ý : Do bảng mỏng có độ phân giải thấp cho nên nhìn thấy 1 vết trên bảng mỏng . Đó k chỉ là 1 chất mà có thể la hai hoặc ba chất tụ lại với nhau

slide 38:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM: III. Để tìm hiểu sơ bộ về tính chất của mẫu chất khảo sát: 2.Để kiểm trađộ tinh khiết của hợp chất: Chuẩn bị 3 bản giống nhau có vết mẫu. Thực hiện sự www.trungtamtinhoc.edu.vn Chuẩn bị 3 bản giống nhau có vết mẫu. Thực hiện sự giải ly mỗi bản với hệ dung môi giải ly khác nhau. Ba hệ dung môi phải lựa chọn: • Một hệ dung môi đẩy các vết di chuyển gần với mức xuất phát: • Một hệ dung môi đẩy vết di chuyển đến khoảng giữa bản

slide 39:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM: III. Để tìm hiểu sơ bộ về tính chất của mẫu chất khảo sát: 2. Để kiểm trađộ tinh khiết của hợp chất: • Một hệ dung môi đẩy vết di chuyển xa với mức xuất www.trungtamtinhoc.edu.vn • Một hệ dung môi đẩy vết di chuyển xa với mức xuất phát Nên cả 3 bản lúc nào cũng thấy vết tròn gọi là mẫu tinh khiết còn chỉ cần 1 bản có thêm các vết khác là mẫu có bẩn cần tinh chế thêm .

slide 40:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 41:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM III. Để tìm hiểu sơ bộ về tính chất của mẫu chất khảo sát: 3. Biếtđược sơ bộ về thành phần phần trăm của các hợp chất có trong mẫu ban đầu: www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 42:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM III. Để tìm hiểu sơ bộ về tính chất của mẫu chất khảo sát: 4. Biết dược sơ bộ về tính phân cực của những thành phần hợp chất có trong mẫu ban đầu: www.trungtamtinhoc.edu.vn phần hợp chất có trong mẫu ban đầu:

slide 43:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM IV. ĐỂ CHUẨN BỊ CHO SẮC KÝ CỘT: 1. Tìm hệ dung môiđể bắtđầu cho sắc ký cột: Trước khi triển khai sắc ký cột nhất thiết phải sử dụng sắc ký lớp mỏng để dò tìm hệ dung môi giai ly www.trungtamtinhoc.edu.vn dụng sắc ký lớp mỏng để dò tìm hệ dung môi giai ly cho phù hợp Với hổn hợp chọn hệ dung môi có thể đẩy hợp chất cần quan tâm lên ở vị trí trên bản với Rf 02 – 03

slide 44:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM Đối với mẫu cao thô chiết xuất từ cây cỏ chọn hệ dung môi có thể đẩy vết ít nhất của cao chiết lên vị trí ở bản với Rf 05 và chọn dung môi chấm dứt sắc ký cột có thể đẩy vết phân cực nhất của cao chiết lên www.trungtamtinhoc.edu.vn vị trí ở bản với Rf 02. Lưu ý : Phải sử dụng pha tĩnh của sắc ký lớp mỏng và của sắc ký cột giống nhau Dung môi để giải ly cột là hệ dung môi phải tỉ lệ sao cho nó có tính kém phân cực một ít với hệ dung môi đã chọn

slide 45:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM IV. ĐỂ CHUẨN BỊ CHO SẮC KÝ CỘT: 2. Để theo dõi quá trình sắc ký cột: www.trungtamtinhoc.edu.vn Các lọ hứng dung dịch giải ly ra khỏi cột. Trong các lọ 12345 chứa hợp chất. Trong các lọ 67 chứa hỗn hợp A và B Trong các lọ 8910 chứa chất B Sắc ký lớp mỏng của hỗn hợp mẫu chất ban đầu đặt trên đầu cột sắc ký

slide 46:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM V. Để theo dõi diễn biến của một phảnứng tổng hợp hưu cơ: Có phản ứng hóa học A + B cho ra chất C. Sử dụng sắc ký lớp mỏng để theo dõi phản ứng theo thời gian. www.trungtamtinhoc.edu.vn Trước khi thực hiện phản ứng phải chuẩn bị một số việc như sau: Dò tìm hệ dung môi giải ly bản mỏng sao cho cả ba chất A B và C cho hiện vết với Rf khác nhau ít nhất hai tác chất ban đầu A và B phải có Rf khác nhau.

slide 47:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM Chuẩn bị sẵn một số bản mỏng: Trên mỗi bản tại mức xuất phát đều có chấm sẵn hai vết A và B ở hai bên bìa chừa khoảng chính giữa để sẽ chấm hỗn hợp dung dịch phản ứng. www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 48:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM Kết quả cho thấy thời gian đầu chỉ có vết A và B. Theo thời gian: sản phẩm C sẽ xuất hiện càng lúc càng nhiều đến một lúc thì một trong hai tác chất ban đầu sẽ biến mất. Ngưng phản ứng và cô lập lấy sản phẩm C bằng sắc ký cột. Hiếm có khi nào sau phản www.trungtamtinhoc.edu.vn phẩm C bằng sắc ký cột. Hiếm có khi nào sau phản ứng mà có ngay dược sản phẩm tinh chất lúc nào cũng sẽ còn lại tác chất ban đầu hoặc các sản phẩm phụ DE

slide 49:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM VI. ĐỂ KIỂM TRA BIẾT MỘT HỢP CHẤT CÓ KÉM BỀN: Thực hiện giống như phần giải ly bản mỏng hai chiều trên một bản vuông nhưng cả hai lần giải ly www.trungtamtinhoc.edu.vn chiều trên một bản vuông nhưng cả hai lần giải ly đều sử dụng hê dung ly giống nhau. Sau lần giải ly đầu bản được lấy ra sấy khô và cho trở lại bình sắc ký để giải ly lần nhì.

slide 50:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM VI. ĐỂ KIỂM TRA BIẾT MỘT HỢP CHẤT CÓ KÉM BỀN: www.trungtamtinhoc.edu.vn Hợp chất nào có tính chất không bị thay đổi bởi bất cứ yếu tố nào ánh sáng không khí dung môi…. bắt buộc phải hiệu vết trên đường chéo của bản.

slide 51:

D. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRONG SKLM VII. ĐỂ CÔ LẬP TẬP HỢP CHẤTSắc ký mỏngđiều chế: Ưu điểm của sắc ký lớp mỏng điều chế so với sắc ký cột là: nhanh dễ tìm được dung môi thích hợp ddeeer www.trungtamtinhoc.edu.vn cột là: nhanh dễ tìm được dung môi thích hợp ddeeer giải ly tách tốt các chất các vùng có chứa chất cần thiết sẽ tụ lại thành lớp mỏng dễ dàng cô lập chất. Người ta thường chiết cô lập chất bằng sắc ký lớp mỏng điều chế khi hỗn hợp cần tách có số lượng ít vài tram miligam còn nếu mẫu chất nhiều vài gam thì nên tách chất bằng sắc ký cột để đỡ tốn kém.

slide 52:

D. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH TRONG SKLM VII. ĐỂ CÔ LẬP TẬP HỢP CHẤT Sắc ký mỏng điều chế: www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 53:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM I. ỨNG DỤNG CỦA SẮC KÍ LỚP MỎNG: 1. Định tính và thửđộ tinh khiết: SKLM là một phương pháp rất có hiệu quả và đơn giản để xác định nhiều chất giống nhau. www.trungtamtinhoc.edu.vn giản để xác định nhiều chất giống nhau. Ưu điểm lớn của việc phân tích hỗn hợp nhiều thành phần là SKLM cho khả năng tách và định tính từng chất riêng có chứa trong hỗn hợp.

slide 54:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM Về mặt số lượng chấm các chất cần sắc ký cũng cần chú ý những điểm sau đây: Bởi vì hỗn hợp các chất thuốc ta đã biết trước do đó cần chấm một lượng sao cho sau khi triển khai có thể xác định một cách rõ ràng đối với những hợp chất www.trungtamtinhoc.edu.vn xác định một cách rõ ràng đối với những hợp chất khó tách nhất. Nếu tỷ lệ số lượng của các chất nhỏ hơn 1:10 tốt nhất nên chấm một vài mẫu thử với nồng độ khác nhau. Thể tích dung môi để hòa tan hợp chất có hoạt tính sinh học phải là 0.002-0.01 ml

slide 55:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM Điều quan trọng bậc nhất trong việc tách là chọn dung môi thích hợp để tách các chất có hoạt tính sinh học trong hỗn hợp khỏi các tá dược. Cần thiết phải dung những dung môi trung tính hoặc www.trungtamtinhoc.edu.vn Cần thiết phải dung những dung môi trung tính hoặc hỗn hợp dung môi có nhiệt độ sôi thấp để tránh khả năng làm biến đổi các chất.

slide 56:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM Một số kết quả sắc ký các hỗn hợp thuốc khác nhau: www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 57:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM I.ỨNG DỤNG CỦA SẮC KÍ LỚP MỎNG: 2. Ánđịnh lượng –định lượng: Có 2 cáchđểđịnh lượng các chất trong vết sắc ký: Tách chiết chất phân tích trong vết sắc ký bằng dung www.trungtamtinhoc.edu.vn Tách chiết chất phân tích trong vết sắc ký bằng dung môi thích hợp. Sau khi làm sạch dịch chiết phải định lượng các chất bằng một kỹ thuật thích hợp phổ hấp phụ huỳnh quang…. Phương pháp này ít dùng vì có nhiều trở ngại và mất nhiều thời gian

slide 58:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM Định lượng trực tiếp trên bản mỏng: đo điện tích hay cường độ màu của vết sắc ký. Hiện nay dùng hai kỹ thuật: Densitometer: chiếu chùm tia vào vết sắc ký và đo www.trungtamtinhoc.edu.vn Densitometer: chiếu chùm tia vào vết sắc ký và đo cường độ hấp thụ hoặc huỳnh quang. Xử lý ảnh với camera kỹ thuật số.

slide 59:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM Hiện nay người ta đưa vào thị trường bản tráng một lớp pha tỉnh mỏng với bột mịn có kích thước hạt 5μm độ đồng đều cao hơn. Khi dùng bản này độ nhạy và độ phân giải được tăng cường bởi vì: www.trungtamtinhoc.edu.vn Vết sắc ký nhỏ hơn. Thời gian sắc ký ngắn hơn. Lượng dung môi ít hơn.

slide 60:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM II. CÁC CÔNG CỤ CỦA SẮC KÝ LỚP MỎNG: 1. Để công bố đặc điểm của hợp chất cừa chiết tách cô lặp www.trungtamtinhoc.edu.vn lặp Để công bố đặc điểm của hợp chất bên cạnh số liệu phô rmn các đặc tính vật lý năng lực triển quang…cũng cần giá trị Rf- của hợp chất đó. Muốn đo Rf: Sử dụng thước đo khoảng đường di chuyển của hợp chất và dung môi. thực hiện bài toán chia kết quả Rf luôn luôn nhỏ hơn 1

slide 61:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM Loại bản mỏng silicagel hoặc aluminz của hang Mẻck Hoạt động của bản lúc sử dụng tùy theo thời gian lấy www.trungtamtinhoc.edu.vn Hoạt động của bản lúc sử dụng tùy theo thời gian lấy mẫu Độ đầy của bản Thay đổi thành phần của dung môi dung ly Kỹ thuật giải ly Lượng mẫu chấm kên nhiều hay it

slide 62:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM II. CÁC CÔNG CỤ CỦA SẮC KÝ LỚP MỎNG: 2.Để kiểm tra xem hai hợp chất có giống nhau không Có thể sử dụng Rf để so sánh hai hợp chất có giống nhau không www.trungtamtinhoc.edu.vn nhau không Muốn kết luận hai hợp chất có giống nhau hay không phải đáp ứng cùng lúc hai điều kiện sau: Về Rf của hai chất so sánh. Về màu sắc của hai vết đối với một loại thuốc thử.

slide 63:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM II. CÁC CÔNG CỤ CỦA SẮC KÝ LỚP MỎNG: 3. Để tìm hiểu sơ bộ về tính chất của mẫu chất khảo sát: 3.1. Biết được số các hợp chất có trong hỗn hợp mẫu www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.1. Biết được số các hợp chất có trong hỗn hợp mẫu banđầu. 3.2.Để kiểm tra độ tinh khiết của một hợp chất. 3.3. Biết được sơ bộ về thành phần phần trăm của các hợp chất có trong mẫu banđầu. 3.4. Biết sơ qua về tính phân cực của những thành phần hợp chất có trong mẫu.

slide 64:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM II. CÁC CÔNG CỤ CỦA SẮC KÝ LỚP MỎNG: 4.Để chuẩn bị cho việc sắc ký cột: 4.1. Tìm hệ dung môi bắtđầu cho sắc ký cột: Trước tiên phải sử dụng SKLM để dò tìm hệ dung www.trungtamtinhoc.edu.vn Trước tiên phải sử dụng SKLM để dò tìm hệ dung môi giải ly cho phù hợp. Với hỗn hợp mẫu chất là kết quả của một phản ứng tổng hợp hữu cơ. Chọn hệ dung môi có thể đẩy hợp chất cần quan tâm lên ở vị trí trên bản với: Rf 0.2 - 0.3. 4.2. Theo dõi quá trình sắc ký cột

slide 65:

E. ỨNG DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA SKLM II. CÁC CÔNG CỤ CỦA SẮC KÝ LỚP MỎNG: 5. Để theo dõi diễn tiến của một phản ứng tổng hợp hữu cơ: Có phản ứng hóa học. Sử dụng sắc ký lớp mỏng để the dõi phản ứng theo thời gian www.trungtamtinhoc.edu.vn 6. Để kiểm tra một hơp chất có kém bền: Hơp chất nào không có tính chất bị thay đổi bởi bất cứ yếu tố nào bắt buộc phải hiện vết trên đường chéo của bản. 7. Để cô lập hợp chất Ưu điểm của sắc ký lớp mỏng điều chế so với sắc ký cột: nhanh dễ tìm được dung môi thích hợp để giải ly tách tốt các chất.

slide 66:

F. CÁC HIỆN TƯỢNG NGOẠI Ý THƯỜNG GẶP TRONG SKLM www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 67:

CÁC HIỆN TƯỢNG NGOẠI Ý THƯỜNG GẶP TRONG SKLM www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 68:

CÁC HIỆN TƯỢNG NGOẠI Ý THƯỜNG GẶP TRONG SKLM www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 69:

CÁC HIỆN TƯỢNG NGOẠI Ý THƯỜNG GẶP TRONG SKLM www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 70:

F. Các hiện tượng ngoại ý thường gặp và cách khắc phục www.trungtamtinhoc.edu.vn

slide 71:

L/O/G/O L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn Thank You www.themegallery.com

authorStream Live Help