Mga-Katangian-ng-Dula264-266

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Mga Katangian ng Dula:

Mga Katangian ng Dula Tagpuan  – panahon at pook kung saan naganap ang mga pangyayaring isinaad sa dula . Tauhan  – ang mga kumikilos at nagbibigay-buhay sa dula . Sulyap sa suliranin   – maaaring mabatid ito sa simula o kalagitnaan ng dula na nagsasadya sa mga pangyayari ; maaaring magkaroon ng higit na isang suliranin ang isang dula Saglit na kasiglahan – saglit na paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa suliraning nararanasan.

Mga Katangian ng Dula:

Mga Katangian ng Dula Tunggalian  – ang tunggalian ay maaaring sa pagitan ng mga tauhan , tauhan laban sa kanyang paligid , at  tauhan laban sa kanyang sarili . Kasukdulan   – dito nasusubok ang katatagan ng tauhan . Kakalasan  – ang unti-unting pagtukoy sa kalutasan sa mga suliranin at pag-ayos sa mga tunggalian . Kalutasan  – sa sangkap na ito nalulutas , nawawaksi at natatapos ang mga suliranin at tunggalian sa dula .

Mga Kumpas at Tagpuan:

Mga Kumpas at Tagpuan Ang usapan ng mga tauhan sa isang dula ay may kahalong mga kumpas at tagpuan kung saan sila nag- uusap . Ang tagpuan ay isang sagisag na tumutulong upang malaman ng mga manunuod kung kalian nangyari ang dula at upang bigyan kahulugan ang dula .

Ang pagganap at Karateresisasyon:

Ang pagganap at Karateresisasyon Ang pagganap ng papel ng isang tauhan sa dula ay isang nababakas sa mga kilos at mga uri ng pagsasalita niya at ganon din sa mga pinagsasabi ng ibang mga tauhan tungkol sa kaya sa loob ng tagpuang kanilang kinalalagyan . Ang kanilang pagkatao ay nababakas din sa ibang mga tauhang kanilang nakakamukha .

Kasunduan ng Dula:

Kasunduan ng Dula Panahon – naniniwala o kunwari naniniwala tayo na sa loob ng dalawang oras ay nabubuhay tayo ng isang araw . Ikaapat na Palarindingan – tinatanggap nating parang gayon nga sa tunay na pangyayari na ang isang tahanan ay may talong palarindingan lamang . Pananalita at wika – tinatanggap nating ang pananalitang binibigkas ng mga tauhan na parang gayon nga ang gagawin nilangpagsasalita . Pagsasalita sa sarili – ang pagsasalita na parang sa sarili lamang ng tauhan .

authorStream Live Help