ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Αποστόλης Αγγελόπουλος:

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 1 2 2 4 3 6 4 8 Αποστόλης Αγγελόπουλος

Αποστόλης Αγγελόπουλος:

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ Τα κλάσματα 1 2 2 4 3 6 4 8 αν και έχουν διαφορετικό αριθμητή και παρονομαστή , δείχνουν το ίδιο κομμάτι , έχουν δηλαδή ίση αξία . Αυτά τα κλάσματα λέγονται ισοδύναμα .

Αποστόλης Αγγελόπουλος:

Χιαστί γινόμενα Για να ελέγξω αν δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα, παίρνω τα «χιαστί» γινόμενα , πολλαπλασιάζω δηλαδή τον αριθμητή του ενός με τον παρονομαστή του άλλου και αντίστροφα. Αν τα δύο γινόμενα που προκύπτουν είναι ίσα , τότε τα δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα . 4 8 3 6 Αφού τα χιαστί γινόμενα είναι ίσα μεταξύ τους τα δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα . Παράδειγμα: Για να εξετάσω αν τα δύο παρακάτω κλάσματα είναι ισοδύναμα: Πολλαπλασιάζω τον αριθμητή του ενός με τον παρονομαστή του άλλου . 4 χ 6 = 24 8 χ 3 = 24 4 8 3 6

Αποστόλης Αγγελόπουλος:

Δημιουργία ισοδύναμων κλασμάτων με πολλαπλασιασμό. Για να δημιουργήσω ισοδύναμα κλάσματα πολλαπλασιάζω ή διαιρώ , τον αριθμητή και τον παρονομαστή του κλάσματος με τον ίδιο αριθμό . 3 5 Παράδειγμα: Για να δημιουργήσω ισοδύναμα κλάσματα με το 3 5 Πολλαπλασιάζω τον αριθμητή και τον παρονομαστή με το 2. 3 2 5 2 6 10 3 3 5 3 5 4 5 5 3 4 3 5 Πολλαπλασιάζω τον αριθμητή και τον παρονομαστή με το 3 . Πολλαπλασιάζω τον αριθμητή και τον παρονομαστή με το 4 . 9 15 12 20 15 25 Πολλαπλασιάζω τον αριθμητή και τον παρονομαστή με το 5 . Τα κλάσματα που δημιούργησα Είναι ισοδύναμα . 3 5 6 10 9 15 12 20 15 25

Αποστόλης Αγγελόπουλος:

Δημιουργία ισοδύναμων κλασμάτων με διαίρεση. Ανάγωγα κλάσματα . Η δημιουργία ισοδύναμων κλασμάτων με διαίρεση , ονομάζεται απλοποίηση . 24 40 Παράδειγμα: Για να δημιουργήσω ισοδύναμα κλάσματα με το 24 40 Διαιρώ τον αριθμητή και τον παρονομαστή με το 2. 24 2 40 2 12 20 24 4 40 4 40 8 24 8 Διαιρώ τον αριθμητή και τον παρονομαστή με το 4 . Διαιρώ τον αριθμητή και τον παρονομαστή με το 8 . 6 10 3 5 Το κλάσμα Τα κλάσματα που δημιούργησα Είναι ισοδύναμα . 24 40 12 20 6 10 3 5 3 5 Δεν απλοποιείται περισσότερο. Τα κλάσματα που δεν απλοποιούνται περισσότερο λέγονται ανάγωγα .

Αποστόλης Αγγελόπουλος:

Αποστόλης Αγγελόπουλος ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

authorStream Live Help