Οι εγκλίσεις των ρημάτων

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποστόλης Αγγελόπουλος 19 ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Οι εγκλίσεις των ρημάτων Αποστόλης Αγγελόπουλος 19 ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο γιος του κυρ Πέτρου σπουδάζει αστροναύτης.                 ΟΡΙΣΤΙΚΗ : κάτι το πραγματικό/βέβαιο Εγκλίσεις - Ποιες είναι Ο κυρ Πέτρος ήθελε να σπουδάσει ο γιος του αστροναύτης. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ : κάτι το επιθυμητό/αβέβαιο Ο κυρ Πέτρος έλεγε συχνά στον γιο του «Όταν μεγαλώσεις, σπούδασε αστροναύτης!» ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ : συμβουλή/απαίτηση Ο γιος του κυρ Πέτρου έχει σπουδάσει (ή είχε σπουδάσει , θα έχει σπουδάσει ) αστροναύτης.    ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ : Ο κυρ Πέτρος έλεγε συχνά στον γιο του: « Σπουδάζοντας αστροναύτης μια μέρα θα γίνεις διάσημος» METOXH :

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εγκλίσεις - Ποιες είναι Είδαμε ότι το ρήμα παίρνει διάφορες μορφές για να εκφράσει τη διάθεση ή τη γνώμη αυτού που μιλάει. Οι μορφές αυτές ονομάζονται εγκλίσεις . Οριστική Υποτακτική Προστακτική Μετοχή Απαρέμφατο Από τα προηγούμενα παραδείγματα συμπεραίνουμε ότι το ρήμα εμφανίζεται με πέντε διαφορετικές μορφές. Άρα, έχουμε πέντε εγκλίσεις .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εγκλίσεις – Προσωπικές και απρόσωπες Οι εγκλίσεις χωρίζονται σε: Προσωπικές απρόσωπες οριστική υποτακτική προστακτική απαρέμφατο μετοχή ονομάζονται προσωπικές εγκλίσεις, γιατί έχουν ξεχωριστούς τύπους για τα διάφορα πρόσωπα κάθε αριθμού, π.χ. τρέχω, τρέχεις, τρέχει…   ονομάζονται απρόσωπες εγκλίσεις γιατί δεν έχουν ξεχωριστούς τύπους για τα διάφορα πρόσωπα κάθε αριθμού, π.χ. δένοντας, αγαπημένος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εγκλίσεις – Οριστική                 ΟΡΙΣΤΙΚΗ παρουσιάζει μια πράξη ως πραγματική και    βέβαιη Έχει όλους τους χρόνους . Παίρνει άρνηση δεν . Το μάθημα τελείωσε . Το μάθημα τελειώνει σε λίγο. Δεν τελείωσε το μάθημα. Οι προτάσεις δηλώνουν κάτι το πραγματικό ,το βέβαιο .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εγκλίσεις – Υποτακτική ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ φανερώνει κάτι που επιθυμούμε ή περιμένουμε να γίνει. Έχει : Εξακολουθητική ( Ενεστώτα)* : να γράφω – να γράφομαι - Συνοπτική (Αορίστου) : να γράψω – να γραφτώ - Συντελεσμένη ( Παρακείμενου) : να έχω γράψει – να έχω γραφτεί Παίρνει άρνηση μη(ν) και δε(ν). Σχηματίζεται βάζοντας μπροστά από το ρήμα ένα από τα μόρια ας , να ή κάποιον από τους συνδέσμους για να , όταν , πριν , άμα ή το αρνητικό μόριο μη(ν) . Οι μαθητές ας μαζευτούν στην αυλή. Αν βρω λίγο χρόνο, θα ζωγραφίσω. Αν δεν έχει συγκοινωνία, να μην ξεκινήσει να έρθει. Οι προτάσεις δηλώνουν κάτι που επιθυμούμε ή περιμένουμε να γίνει *ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Στο νέο βιβλίο Γραμματικής της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού η υποτακτική (και η Προστακτική ) θεωρούνται άχρονες εγκλίσεις, σε αντίθεση με τις παλιότερες γραμματικές π.χ Τριανταφυλλίδη. Έτσι η Υποτακτική Ενεστώτα αναφέρεται ως εξακολουθητική , του Αορίστου ως Συνοπτική και του Παρακειμένου ως Συντελεσμένη.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εγκλίσεις – Προστακτική ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ φανερώνει προσταγή, προτροπή , απαγόρευση , επιθυμία, ευχή. Σχηματίζεται μόνο στο 2 ο πρόσωπο ενικού και πληθυντικού (εσύ – εσείς) Έχει - Εξακολουθητική (Ενεστώτα): γράφε, γράφετε – (γράφου), γράφετε - Συνοπτική (Αορίστου): γράψε, γράψτε – γράψου, γραφτείτε - Παρακείμενου (σπάνια): έχε γραμμένο, έχετε γραμμένο Δεν έχει άρνηση . Σε περίπτωση που θέλουμε να «προστάξουμε», να ζητήσουμε από κάποιον να μην κάνει κάτι (να δηλώσουμε αρνητικό νόημα), την προστακτική αντικαθιστά η υποτακτική (με άρνηση μη[ν]). Ανοίξτε τα παράθυρα. Σύρε , παιδί μου, στο καλό. Μη φωνάζετε έτσι. προσταγή Απαγόρευση (Υποτακτική) ευχή *ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Στο νέο βιβλίο Γραμματικής της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού η υποτακτική και η Προστακτική θεωρούνται άχρονες εγκλίσεις, σε αντίθεση με τις παλιότερες γραμματικές π.χ Τριανταφυλλίδη. Έτσι η Προστακτική Ενεστώτα αναφέρεται ως εξακολουθητική και του Αορίστου ως Συνοπτική. Η προστακτική του Παρακειμένου δεν αναφέρεται καθόλου..

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εγκλίσεις – Απαρέμφατο ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ To απαρέμφατο θεωρείται μία από τις εγκλίσεις του ρήματος και είναι άκλιτο . Έχει μόνον δύο τύπους, το απαρέμφατο ενεργητικού αορίστου (σε –ει) και του παθητικού (σε – θει κ.α.) λύσει - λυθεί , κόψει – κοπεί , παίξει - παιχτεί Χρησιμοποιείται ως βοηθητικό στοιχείο για το σχηματισμό των Συντελεσμένων χρόνων των ρημάτων. Παρακείμενος : έχω βάψει – έχω βαφτεί Υπερσυντέλικος : είχα βάψει – είχα βαφτεί Συντελεσμένος μέλλοντας : θα έχω βάψει – θα έχω βαφτεί Οι άκλιτοι τύποι βάψει – βαφτεί είναι απαρέμφατα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εγκλίσεις – Μετοχή ΜΕΤΟΧΗ Α. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τη λεγόμενη ενεργητική μετοχή που είναι στην ενεργητική φωνή, σε χρόνο ενεστώτα και είναι άκλιτη . Σχηματίζεται προσθέτοντας στο θέμα του ρήματος την κατάληξη - οντας (αν δεν τονίζεται) και - ώντας (αν τονίζεται). Πιστεύ ο ντας πιο πολύ στον εαυτό σου, θα τα καταφέρεις. (πιστεύω -> πιστεύοντας) Κοιτ ώ ντας το δέντρο, χάνεις το δάσος. (κοιτώ -> κοιτώντας) Β. Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε τις παθητικές μετοχές που είναι στην παθητική φωνή, σε χρόνο παρακείμενο και είναι τύποι που κλίνονται όπως τα επίθετα. Η παθητική μετοχή σχηματίζεται προσθέτοντας στο θέμα του ρήματος του ενεστώτα ή του αορίστου τις καταλήξεις – μένος , - μένη , - μένο Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην γραμματεία. ( ενδιαφέρομαι -> ενδιαφερό μενος ) Το πληγωμένο ζώο βογκούσε από τον πόνο. ( πληγώνω -> πληγω μένος ). Ο Κώστας ήταν πολύ χαρούμενος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. ( χαίρομαι -> χαρού μενος ) Αποστόλης Αγγελόπουλος 19 ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποστόλης Αγγελόπουλος 19 ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Οι εγκλίσεις των ρημάτων Αποστόλης Αγγελόπουλος 19 ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

authorStream Live Help