Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

Comments

Presentation Transcript

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Αποστόλη Αγγελόπουλο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η ευρύτερη περιοχή το 1450 , λίγο πριν την άλωση της Πόλης. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία στη μέγιστη ακμή της το 555 μ.Χ . (Ιουστινιανός Α΄)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Τρίτη , 29 Μάη 1453, η άλωση της Κωνσταντινούπολης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, το 1453, σήμανε την υποδούλωση του ελληνικού κόσμου στους Τούρκους για περισσότερους από τέσσερις αιώνες . Η είσοδος του Μωάμεθ Β΄ στην Κωνσταντινούπολη (πίνακας του Jean - Joseph Benjamin - Constant , 19ος αιώνας). Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος , ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το ελληνικό έθνος στηρίχθηκε κυρίως: στην ορθόδοξη πίστη και την ελληνική γλώσσα. Διατήρησε, έτσι, την ταυτότητά του και διεκδίκησε την ελευθερία του με τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Από τον 13 ο αιώνα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε πολλά πολιτικά , κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα . Ξένες φυλές από το Βορρά και την Ανατολή εισέρχονταν στην περιοχή με ειρηνικό ή βίαιο τρόπο Οθωμανοί Τούρκοι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Χριστιανοί της Δύσης, κυρίως οι Βένετοι , εκμεταλλεύονταν τα σπουδαιότερα εμπορικά λιμάνια, με αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό των ντόπιων. Ο στόλος της Βενετίας. Μια μεγάλη ναυτική δύναμη Βενετοί έμποροι Βενετικό καράβι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

  Μέσα σε δύο περίπου αιώνες ολόκληρη η ελληνική Χερσόνησος κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Η Οθωμανική αυτοκρατορία το 1500

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Τα Ιόνια Νησιά , δεν πέρασαν ποτέ στην οθωμανική εξουσία. Παρέμειναν στην εξουσία των Βενετών έως το 1797, οπότε πέρασαν στα χέρια των Γάλλων και στη συνέχεια των Άγγλων. Οι κτήσεις των Βενετών το 1700 μ.Χ. με κόκκινο χρώμα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Η περίοδος από την κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου, στα μέσα του 15 ου αιώνα, έως και τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821 , που οδήγησε στον σχηματισμό του νέου ελληνικού κράτους, ονομάζεται Τουρκοκρατία .

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Οι δύο πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας ήταν οι δυσκολότεροι για τους Χριστιανούς. Πρόσφυγες από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία καταφεύγουν στα ελληνικά νησιά Έχουμε μεγάλες μεταβολές . δημογραφικές οικονομικές κοινωνικές Αρκετοί κάτοικοι μετακινήθηκαν σε ορεινούς τόπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Οι δύο πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας ήταν οι δυσκολότεροι για τους Χριστιανούς. Έχουμε μεγάλες μεταβολές . δημογραφικές οικονομικές κοινωνικές Αρκετοί κάτοικοι μετακινήθηκαν σε ορεινούς τόπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι βυζαντινοί άρχοντες εξαφανίστηκαν μετά την Άλωση. Αρκετοί λόγιοι έφυγαν στη Δυτική Ευρώπη .

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης (1423 - 9 Ιανουαρίου 1511) ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λόγιους, που συνέβαλε με το έργο του στην αναβίωση των ελληνικών γραμμάτων στη δυτική Ευρώπη. Ο Θεόδωρος Γαζής ( περ . 1398 - 1475) υπήρξε Έλληνας ουμανιστής, μεταφραστής του Αριστοτέλη, επιστήμονας και λόγιος του 15ου αιώνα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 1398. Μετά την άλωση της πατρίδας του από τους Τούρκους (1430) πήγε στην Ιταλία και, αφού έμαθε τη Λατινική γλώσσα, χρημάτισε στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. Ο Γαζής απεικονιζόμενος από τον Μποτιτσέλι Ο Κωνσταντίνος Λάσκαρις (1450 - 1493) ήταν Έλληνας λόγιος του 15ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την Άλωση κατέφυγε στην Ιταλία. Πήγε στη Ρώμη όπου υπηρέτησε δίπλα στον καρδινάλιο Βησσαρίωνα. Από εκεί ήλθε στη Νεάπολη. Η φήμη του προσέλκυσε πολυάριθμους μαθητές από όλα τα μέρη. Ο Κωνσταντίνος Λάσκαρις Δημήτριος Χαλκοκονδύλης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Παρά τα προβλήματα , οι υπόδουλοι Έλληνες δεν αφομοιώθηκαν , αφού κατάφεραν να διαφυλάξουν, με τη βοήθεια και της Εκκλησίας, τρία βασικά στοιχεία της εθνικής τους ταυτότητας: τη θρησκεία τη γλώσσα την παράδοση

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Από τα μέσα του 16 ου αιώνα: μειώθηκαν οι στρατιωτικές συγκρούσεις Οι εξελίξεις αυτές , με τη συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς : περιορίστηκε η φορολογία η θέση των Ελλήνων βελτιώθηκε περιορίστηκε το παιδομάζωμα τόνωσαν την παιδεία οδήγησαν στην εκπαιδευτική αναγέννηση του 18 ου αιώνα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ φορολογία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Η ζωή στην Τουρκοκρατία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Η ζωή στην Τουρκοκρατία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Παζάρι στην Αθήνα κατά την Τουρκοκρατία του Edward Dodwell

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Οι Έλληνες υπήκοοι των Βενετών : Δεν τους επιτρεπόταν η συμμετοχή στη διοίκηση η συμμετοχή σε αγγαρείες για την κατασκευή δημοσίων έργων προβληματα οι Βένετοι κατείχαν τα ανώτερα θρησκευτικά αξιώματα και την περιουσία της Εκκλησίας η βαριά φορολογία Τα οποία προκαλούσαν συχνά διαμαρτυρίες ακόμη και εξεγέρσεις Γνωστότερη η εξέγερση στη Ζάκυνθο το 1628, γνωστή ως «ρεμπελιό των ποπολάρων».

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

ρεμπελιό των ποπολάρων Οι Ζακυνθινοί την εποχή εκείνη διακρίνονταν σε τρεις κοινωνικές τάξεις: α) Οι ευγενείς , που είχαν αποκλειστικά εισοδήματα από ακίνητη περιουσία χωρίς να ασκούν οι ίδιοι «βάναυση τέχνη», δηλαδή χειρωνακτικό επάγγελμα. β) Οι αστοί , που αποτελούσαν την μεσαία τάξη. Ήταν μεγαλέμποροι, χρυσοχόοι, συμβολαιογράφοι, κ.λπ.. γ) οι λαϊκοί , οι λεγόμενοι ποπολάροι , εκ του πόπολο (= ιταλικά ο λαός), δηλαδή γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, εργάτες κ.λπ.. Αυτοί δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα ενώ παράλληλα στρατολογούνταν για να υπερασπίσουν το νησί από τις εχθρικές επιδρομές. Με την ονομασία ρεμπελιό των ποπολάρων (εκ της ιταλικής: ribellione = εξέγερση) φέρεται στην ιστορία της Επτανήσου μια λαϊκή εξέγερση των ποπολάρων της Ζακύνθου, κατά των αρχόντων της νήσου που σημειώθηκε επί Ενετοκρατίας, το 1646 και η οποία τελικά πνίγηκε στο αίμα.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

ρεμπελιό των ποπολάρων Συγκέντρωση ευγενών στα Επτάνησα Συγκέντρωση αστών στα Επτάνησα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Το ενετικό φρούριο της Santa Maura στη βόρεια πλευρά της Λευκάδας. Παλιό Φρούριο Κέρκυρας Ενετικό νόμισμα δύο σόλντι .

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

Οι βενετικές κτήσεις πέφτουν στα χέρια των Οθωμανών. Οι Βένετοι άρχισαν να γίνονται πιο φιλικοί προς τους Έλληνες Έχουμε μικτούς γάμους Περιορίστηκαν οι διακρίσεις σε βάρος των Ελλήνων στις βενετοκρατούμενες περιοχές. Και κοινές οικονομικές δραστηριότητες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821):

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ - Δεύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Αποστόλη Αγγελόπουλο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

authorStream Live Help