τα ρήματα - χρόνοι ρημάτων

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αγγελόπουλος Αποστόλης 19o Δημοτικό Σχολείο Βόλου Οι χρόνοι των ρημάτων

Παρουσίαση του PowerPoint:

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ Τα ρήματα φανερώνουν ότι κάποιος κάνει κάτι ή παθαί ν ει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση . Για να δείξουν πότε γίνεται αυτό, έχουν ξεχωριστούς τύπους, που λέγονται χρόνοι του ρήματος και είναι οκτώ . Οι μορφές που παίρνει το ρήμα για να παρουσιάσουμε αυτό που σημαίνει λέγονται εγκλίσεις . Οι εγκλίσεις είναι τρεις : η οριστική, η υποτακτική και η προστακτική. Ας δούμε τι δηλώνουν οι χρόνοι του ρήματος στην οριστική έγκλιση Αγγελόπουλος Αποστόλης

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ενεστώτας : φανερώνει κάτι που γίνεται τώρα (στο παρόν) εξακολουθητικά ή κάτι που επαναλαμβάνεται : π.χ. √ Τα παιδιά ακούνε μουσική. ( τώρα – συνεχόμενα ) √ Κάθε πρωί ξυπνώ στις εφτά. ( κάθε μέρα -επαναλαμβανόμενα ) ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ

Παρουσίαση του PowerPoint:

Παρατατικός: φανερώνει κάτι που γινόταν στο παρελθόν συνεχόμενα ή που επαναλαμβανόταν : π.χ. √ Διάβαζα όλη τη μέρα. ( παρελθόν-συνέχεια ) √ Όταν ήμουν μικρός, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε για διακοπές στη Σκιάθο. ( παρελθόν - επαναλαμβανόμενα ) ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αόριστος: φανερώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν συνοπτικά ή μόνο μια φορά και τέλειωσε στο παρελθόν : π.χ. √ Χθες πήγα στον κινηματογράφο. ( παρελθόν - μία φορά ) ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ

Παρουσίαση του PowerPoint:

εξακολουθητικός μέλλοντας : φανερώνει κάτι που θα γίνει στο μέλλον συνέχεια , επαναλαμβανόμενα  Παίρνει τη λέξη θα σαν πρόθεμα. π.χ. √ Όλο το πρωί θα καθαρίζω το σπίτι. (μέλλον - συνέχεια) √ Την επόμενη εβδομάδα, κάθε μέρα θα δουλεύω οκτώ ώρες. (μέλλον - επανάληψη) ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ

Παρουσίαση του PowerPoint:

συνοπτικός μέλλοντας: φανερώνει κάτι που θα γίνει στο μέλλον συνοπτικά ή μόνο μια φορά.  Παίρνει τη λέξη θα σαν πρόθεμα. π.χ. √ Αύριο το πρωί θα καθαρίσω το σπίτι. (μέλλον - κάποια στιγμή) √ Την επόμενη εβδομάδα θα διαβάσω δύο ώρες. (μέλλον - κάποια στιγμή) ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ

Παρουσίαση του PowerPoint:

συντελεσμένος μέλλοντας : φανερώνει κάτι που θα γίνει στο μέλλον και θα είναι τελειωμένο σε μια ορισμένη στιγμή , πριν γίνει κάτι άλλο. Παίρνει σαν πρόθεμα τις λέξεις θα έχω. π.χ. √ Όταν θα έρθεις, εγώ θα έχω καθαρίσει το σπίτι. (μέλλον - τελειωμένο πριν από κάτι άλλο) √ Ως τα ξημερώματα θα έχω διαβάσει όλο το βιβλίο. (μέλλον - τελειωμένο πριν από κάτι άλλο)   ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ

Παρουσίαση του PowerPoint:

παρακείμενος : φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα έγινε στο παρελθόν και έχει τελειώσει την ώρα που μιλούμε . Παίρνει σαν πρόθεμα τη λέξη έχω. π.χ. √ Τώρα που ήρθες, έχω καθαρίσει ήδη το σπίτι. ( παρελθόν - έχει τελειώσει τώρα )   ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ

Παρουσίαση του PowerPoint:

υπερσυντέλικος : φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα έγινε στο παρελθόν και ήταν τελειωμένο πριν γίνει κάτι άλλο . Παίρνει σαν πρόθεμα τη λέξη είχα. π.χ. √ Είχα διαβάσει ήδη δύο ώρες, όταν ήρθες. (παρελθόν - τελειωμένο πριν από κάτι άλλο). √ Όταν έφτασα στο σταθμό, το τρένο είχε φύγει. (παρελθόν - τελειωμένο πριν από κάτι άλλο). ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ

Παρουσίαση του PowerPoint:

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ Τους χρόνους μπορούμε να τους βάλουμε σε 3 ομάδες : Παρελθόν Παρόν Μέλλον Παρατατικός Αόριστος Υπερσυντέλικος Ενεστώτας Παρακείμενος Εξακολουθητικός Μέλλοντας Συνοπτ ι κός μέλλο ν τας Συντελεσμένος μέλλοντας Αυτούς που αναφέρονται στο παρόν ( παροντικοί ) , στο παρελθόν (παρελθοντικοί ) και στο μέλλον ( μελλοντικοί )

Παρουσίαση του PowerPoint:

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ O ι χρόνοι μπορούν να φτιάξουν κι άλλες ομάδες , ανάλογα με τον τρόπο που φανερώνουν: ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΙ Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός μέλλοντας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ Αόριστος Συνοπτικός μέλλοντας ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος μέλλοντας

Παρουσίαση του PowerPoint:

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΙ χρόνος Ενεργητική Φωνή Παθητική Φωνή ενεστώτας κρύβω κρύβομαι παρατατικός έκρυβα κρυβόμουν αόριστος έκρυψα κρύφτηκα συνοπτικός μέλλοντας θα κρύψω θα κρυφτώ εξακολουθητικός μέλλοντας θα κρύβω θα κρύβομαι παρακείμενος έχω κρύψει έχω κρυφτεί υπερσυντέλικος είχα κρύψει είχα κρυφτεί συντελεσμένος μέλλοντας θα έχω κρύψει θα έχω κρυφτεί ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ κρύβω

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αγγελόπουλος Αποστόλης 19o Δημοτικό Σχολείο Βόλου Οι χρόνοι των ρημάτων

authorStream Live Help