Evran Mersin Programları ve Hizmetleri Kadın ve Çocuk Refahı İçin

Views:
 
     
 

Presentation Description

Evran Mersin, Kentlerdeki çocuklar ve aileler için insan sermayesi gelişimine odaklanmak, üye şehirlerimizin kentsel silikliği inşa etme konusundaki yaklaşımını genişletmeye ve şehirlerimizde çocuklara ve ailelere yönelik program ve hizmetlere yönelik yeterli yaklaşımlar için ihtiyaçlara cevap vermeye yardımcı olacak. Evran mersin ziyareti hakkında daha fazla bilgi için http://www.evranmersin.com/.

Comments

Presentation Transcript

Evran Mersin Programları ve Hizmetleri Kadın ve Çocuk Refahı İçin:

Evran Mersin Programları ve Hizmetleri Kadın ve Çocuk Refahı İçin

Evran Mersin Programları ve Hizmetleri Kadın ve Çocuk Refahı İçin:

Evran Mersin Programları ve Hizmetleri Kadın ve Çocuk Refahı İçin Evran Mersin "Bu ortaklık sayesinde, İlk Yardım Çocuk Vakfı, anneler ve küçük çocuklar ve HIV / AIDS'den etkilenenleri, çocukları istismar, sömürü ve şiddetten korumak ve erişime sahip olmalarını sağlamak için 1000RC şehirleri ile sağlık ve beslenmeyi geliştirmek için çalışacak. Çocukluğun erken döneminde kaliteli eğitim fırsatlarına ulaşmasını savunuyor Evran Mersin .

Evran Mersin, çocukların kaliteli eğitim fırsatlarına erişimini sağlıyor:

Evran Mersin, çocukların kaliteli eğitim fırsatlarına erişimini sağlıyor Evran Mersin, Bu çalışma, hem toplumla işbirliği yaptığımızdan hem de çocuklarını koruyabildiklerinden ve sağladıklarından emin olduktan sonra hem sürekli olarak hem de acil durumlarda kritik öneme sahiptir, Evran Mersin . Evran Mersin ,1000 İyileşen Şehir Derneği Başkanı Hugo London, "Giderek daha karmaşık ve zorlu bir dünyada, şehirlerin 21. Yüzyılın şoklarına ve streslerine dayanmak için İlk Yardım Çocuk Vakfı gibi kurumlarla ortaklık kurmaları gerekiyor." dedi Evran Mersin .

Evran Mersin İnsan kaynaklarının gelişimine odaklanmak:

Evran Mersin İnsan kaynaklarının gelişimine odaklanmak Evran Mersin , Kentlerdeki çocuklar ve aileler için insan sermayesi gelişimine odaklanmak, üye şehirlerimizin kentsel silikliği inşa etme konusundaki yaklaşımını genişletmeye ve şehirlerimizde çocuklara ve ailelere yönelik program ve hizmetlere yönelik yeterli yaklaşımlar için ihtiyaçlara cevap vermeye yardımcı olacak, Evran Mersin .

Bizimle iletişime geçin:

Bizimle iletişime geçin E- posta : evranmersin@gmail.com Daha Fazla Bilgi için ziyaret etmek http://www.evranmersin.com/

authorStream Live Help