PANITIKAN SA PANAHON NG KASTILA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: germano.gambol1 (10 month(s) ago)

how to download this one?

By: maxmax14 (36 month(s) ago)

hey just for the sake of our report

By: maxmax14 (36 month(s) ago)

im daniel to

By: maxmax14 (36 month(s) ago)

hey ..... pls

By: maxmax14 (36 month(s) ago)

I can bring to heaven just for the sake of this pdf.

See all

Presentation Transcript

KATUTUBONG PANITIKAN:

KATUTUBONG PANITIKAN Kaligirang Kasaysayan: Negrito o Ita- kauna-unahang nanirahan sa Pilipinas mula pa noong 25000 taon; walang kulturang masasabi; walang nalalaman na panitikan maliban sa awitin at pamahiin. Indonesyo: - Unang sapit ay nakarating sa Pilipinas ng may 8000 taon na ang nakararaan. Tinatawag na MONGOL. Walang masasabing gaanong kultura maliban sa sila’y marunong nang mamahay, marunong magtanim ng mga halaman at marunong nang mangisda

PowerPoint Presentation:

Ikalawang sapit ng mga Indonesyo-dumating sa Pilipinas 4000 taon na ang nakararaan; may sariling sistema ng pamahalaan; hanapbuhay; may dalang panitikang gaya ng epiko, kwentong bayan, mga alamat, mga pamahiin at pananampalatayang pagano 3. Malay Unang Pangkat ay nakarating sa Pilipinas noong 200 taon BC; nagdala ng kanilang pananampalatayang pagano at mga awiting panrelihiyon Ikalawang pangkat ay may dalang wika; alpabeto, awiting-bayan, kwentong-bayan; mga alamat at mga karunungang bayan Ikatlong Pangkat ay mga Malay na Moslem na nanggaling sa Malaysia at nanirahan sa Mindanaw at Sulu;nagdala ng epiko, alamat, kwentong-bayan at pananampalatayang Moslem

PowerPoint Presentation:

4. Intsik- dumating sa pagitan ng ikatlo hanggang ikawalong siglo; nagdala ng kanilang wika; at ilang kaugaliang sosyal tulad ng paggalang’ poagkakalapit at pagkakaisa ng pamilya; at katipiran. 5. Bumbay Unang Pangkat ng mga Bumbay ay nanggaling sa Borneo at sila’y nagdala ng pananampalatayang BUDISMO; epiko at mahika Ikalawang pangkat ay nanggaling sa Borneo at Java noong ikalabing-apat na siglo; nagdala ng pananampalatayang BRAMSISTIKO at panitikang epiko, awiting-bayan at liriko; maraming salitang Bumbay o Hindi ay naging bahagi na ng wikang Pilipino

PowerPoint Presentation:

6 . Arabe at Persyano- dumating sa Pilipinas noong ika-12 siglo; “Hadramaut Sayyids” ang tawag sa mga misyonero na nagdala ng pananampalatayang Muslim noong ika-16 siglo; nagdala rin sila ng mga epiko, kwentong-bayan; dula; at alamat 7. Imperyo ng Madjapahit 8. Imperyo ng Malacca

PANITIKAN SA PANAHON NG KASTILA:

PANITIKAN SA PANAHON NG KASTILA

PowerPoint Presentation:

KALIGIRANG KASAYSAYAN : Ang isinaalang-alang na unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, bilang kauna-unahang Kastilang gobernador-heneral. At dito nagsimula ang panitikan ng mga tao rito. Ang diwa ng pasimulang ito ay nagpatuloy nang walang pagbabago hanggang sa pagkakaroon ng digmaan sa Kabite noong 1872. Higit sa tatlong dantaon din ang pananakop na ito ng mga Kastila.

PowerPoint Presentation:

MGA PAGBABAGONG NAGANAP SA BUHAY NG MGA PILIPINO: ** tinangkilik ang relihiyong Katoliko ** nagpalit sila ng pangalan at nagpabinyag ** nagbago ang anyo ng kanilang pamamahay ** nagkaroon ng mga bahay na tisa at bato ** magagandang kasangkapan tulad ng piyano, muwebles at mga kagamitang pangkusina

PowerPoint Presentation:

** nagkaroon ng mga sasakyang tulad ng karwahe, tren at bapor ** natuto silang magdiwang ng mga kapistahan bilang parangal sa mga santo at Papa ** bilang libangan, nagkaroon ng mga sabong, karera ng kabayo at teatro

MGA IMPLUWENSYA NG KASTILA SA PANITIKANG FILIPINO:

MGA IMPLUWENSYA NG KASTILA SA PANITIKANG FILIPINO Ang “Alibata”na ipinagmamalaki kauna-unahang abakadang Filipino na nahalinhan ng alpabetong Romano. Ang pagkakaturo ng Doctrina Cristiana na kinasasaligan ng mga gawang makarelihiyon. Ang wikang Kastila na naging wika ng Pantikan nang panahong yaon. Marami sa mga salitang ito ang naging bahagi ng wikang Filipino. Ang pagkakadala ng mga alamat ng Europa at tradisyong Europeo rito na naging bahagi ng Panitikang Filipino tulad ng awit, kurido, moro-moro at iba pa.

PowerPoint Presentation:

5 . Ang pagkakasinop at pagkakasalin ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa ibang wikain. 6. Ang pagkakalathala ng iba’t ibang aklat na pambalarila sa wikaing Filipino tulad sa Tagalog, Ilokano at Bisaya. 7. Ang pagkakaroon ng makarelihiyong himig ng mga lathalain ng mga panahong yaon.

PowerPoint Presentation:

MGA UNANG AKLAT SA PANAHON NG KASTILA 1. Doctrina Cristiana - kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas noon 1593, sa pamamagitan ng silograpiko. Aklat ito nina Padre Juan de Placencia at Padre Domingo Nieva. Nasusulat ang aklat sa Tagalog at Kastila. Naglalaman ito ng mga dasal, sampung utos, pitong sakramento, pitong kasalanang mortal, pangungumpisal at katesismo. May 87 pahina lamang.

PowerPoint Presentation:

2. Nuestra Senora del Rosario – ikalawang aklat na nalimbag sa Pilipinas. Akda ito ni Padre Blancas de San Jose noong 1602 at nalimbag sa Imprenta ng Pamantasan ng Sto. Tomas sa tulong ni Juan de Vera, isang mestisong Intsik. Naglalaman ito ng mga talambuhay ng mga santo, nobena, at mga tanong at sagot sa relihiyon.

PowerPoint Presentation:

3. Barlaan at Josaphat – ikatlong aklat na nalimbag sa Pilipinas. Akda ito sa Tagalog ni Padre Antonio de Borja. Orihinal na nasa wikang Griyego. Ipinalalagay itong kauna-unahang nobelang nalimbag sa Pilipinas.

PowerPoint Presentation:

4. Pasyon – aklat na nauukol sa buhay at pagpapakasakit ni Kristo. Binabasa ito tuwing Mahal na Araw. Nagkaroon ng apat (4) na bersyon sa Tagalog ang akdang ito, at ang bawat bersyon ay ayon na rin sa pangalan ng mga nagsisulat. Ang mga ito ay ang Version de Pilapil ( Padre Mariano Pilapil); Version de Belen (Gaspar Aquino de Belen); Version dela Merced ( Aniceto dela Merced); at Version de Guia (Luis de Guia ). Isinaalang-alang na pinakapopular ang Version de Pilapil.

PowerPoint Presentation:

5. Urbana at Felisa – aklat na sinulat ni Modesto de Castro, ang tinaguriang “Ama ng Klasikong Tuluyan sa Tagalog”.Naglalaman ito ng pagsusulatan ng magkapatid na sina Urbana at Felisa. Pawang nauukol sa kabutihang-asal ang nilalaman ng aklat na ito, kaya’t malaki ang nagawang impluwensya nito sa kaugaliang panlipunan ng mga Pilipino.

MGA AKDANG PANGWIKA:

MGA AKDANG PANGWIKA Arte Y Regalas de la Lengua Tagala - sinulat ni Padre Blancas de San Jose at isinalin sa Tagalog ni Tomas Pinpin noong 1610. Compendio de la Lengua Tagala - inakda ni Padre Gaspar de San Agustin noong 1703.

PowerPoint Presentation:

3. Vocabulario de la Lengua Tagala - kauna-unahang talasalitaan sa Tagalog na sinulat ni Padre Pedro de San Buenaventura noong 1613. 4. Vocabulario de la Lengua Pampango - unang aklat na pangwika sa Kapampangan na sinulat ni Padre Diego Bergano noong 1732. 5. Vocabulario de la Lengua Bisaya - pinakamahusay na aklat pangwika sa Bisaya na sinulat ni Mateo Sanchez noong 1711.

PowerPoint Presentation:

6. Arte de la Lengua Bicolana - unang aklat pangwika sa Bikol na sinulat ni Padre Marcos Lisboa noong 1754. 7. Arte de la Iloka - kauna-unahang balarilang Iloko na sinulat ni Francisco Lopez.

MGA URI NG PANITIKAN:

MGA URI NG PANITIKAN PASYON – inaawit tuwing Kwaresma, hinggil sa buhay , sakit at pagdurusa ni Kristo. B. KOMEDYA/MORO-MORO - isang matandang dulang Kastila na naglalarawan ng pakikipaglaban ng Espanya sa mga Muslim noong unang panahon.

PowerPoint Presentation:

C. DALIT – ang pag-aalay ng bulaklak kasabay nang pag-awit bilang handog sa Birheng Maria. D. DUNG-AW –binibigkas nang paawit ng isang naulila sa piling ng bangkay ng yumaong asawa, magulang at anak. E. KARAGATAN – isang larong may paligsahan sa tula ukol sa singsing ng isang dalagang nahulog sa gitna ng dagat at kung sinong binata ang makakuha rito ay siyang pagkakalooban ng pag-ibig ng dalaga.

PowerPoint Presentation:

F. DUPLO –larong paligsahan sa pagbigkas ng tula na isinasagawa bilang paglalamay sa patay. G. KARILYO – pagpapagalaw ng mga anino ng mga pira-pirasong kartong hugis tao sa likod ng isang kumot na puti na may ilaw. H. SENAKULO – isang dulang nagsasalaysay ng buhay at kamatayan ng Poong Hesuskristo.

PowerPoint Presentation:

TIBAG – isang pagtatanghal kung buwan ng Mayo, ng paghahanap ni Santa Elena sa krus na pinagpakuan kay Kristo. SARSUWELA - isang komedya o melodramang may kasamang awit at tugtog, may tatlong (3)yugto, at nauukol sa mga masisidhing damdamin tulad ng pag-ibig, paghihiganti, panibugho, pagkasuklam at iba pa.

PowerPoint Presentation:

K. KURIDO – galing sa salitang Mehikanong “corrido” na ang ibig sabihin ay “kasalukuyang pangyayari” (current event). Ito ay tulang pasalaysay na may sukat na walong (8) pantig at pumapaksa sa katapangan, kabayanihan at kababalaghan. L. AWIT – tulang pasalaysay na may sukat na labindalawang (12) pantig at may mga pangyayaring hango sa tunay na buhay.

PowerPoint Presentation:

M. PARABULA – kwentong hango sa Banal na Kasulatan na maaaring umakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. N. KANTAHING-BAYAN – (Folk Songs) ang nilalaman ay nagpapakilala ng iba’t ibang pamumuhay at pag-uugali ng mga tao at ng mga kaisipan at damdamin ng bayan. O. SAYNETE – itinuturing na isa sa mga dulang panlibangan nang mga huling taon ng pananakop ng mga Kastila. Ang paksa ng dulang ito ay nahihinggil sa paglalahad ng kaugalian ng isang lahi o katutubo.

MGA KANTAHING-BAYAN:

MGA KANTAHING-BAYAN Leron-leron Sinta = Tagalog Pamulinawen = Iloko Dandansoy = Bisaya Sarong Banggi =Bikol Atin Cu Pung Singsing = Kapampangan

KAHALAGAHAN NG KANTAHING BAYANG PILIPINO:

KAHALAGAHAN NG KANTAHING BAYANG PILIPINO Ito ay nagpapakilala na ang ating diwang-makata ay katutubo sa ating lupain. Ito ay nagpapahayag na tunay na kalinangan ng Pilipino Ito ay bunga at bulaklak ng matulaing damdaming galing sa puso at kaluluwa ng bayan.

authorStream Live Help