khan quang tham mai vai em

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/amnhacquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Chào mừng các thầy cô đến dự tiết âm nhạc Năm học : 2013 - 2014 Lớp 4 Trường Tiểu Học Vạn Khỏnh 2 Giỏo viờn: Phan Thị Phương Trang

KIỂM TRA BÀI CŨ ::

KIỂM TRA BÀI CŨ : Thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2013 ÂM NHẠC

Slide3:

Hình ảnh dưới đây gợi cho em nhớ bài hát nào ?

Slide4:

Bài hát : Trên ngựa ta phi nhanh Nhạc và lời : Phong Nhã

Slide5:

Khăn quàng đội viên

Slide6:

Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu Thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Âm nhạc :

Slide7:

Nghe bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em. Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu

Slide8:

Kh¨n quµng th¾m m·i vai em NhÞp nhµng – Vui t­¬i Nh¹c vµ lêi :Ng« Ngäc B¸u

Slide9:

Kh¨n quµng th¾m m·i vai em NhÞp nhµng – Vui t­¬i Nh¹c vµ lêi :Ng« Ngäc B¸u

Slide10:

Âm: * La la la la la. Luyện thanh

Slide11:

Hoạt động 1: Học hát từng câu Thứ hai,ngày 11 tháng 11 năm 2013 ÂM NHẠC

Slide12:

1. Khi trông phương đông vừa hé ánh dương.

Slide13:

2. Khăn quàng trên vai chúng em tới trường.

Slide14:

3. Em yêu khăn em càng gắng học hành,

Slide15:

4. Sao cho xứng cháu Bác Hồ Chí Minh.

Slide16:

5. Nhìn bao khăn thắm tươi lòng ngập bao sướng vui 6. Hát vang lên chào đón tương lai Thứ hai , ngày 11 tháng 11 năm 2013 ÂM NHẠC

Slide17:

7.Màu khăn tươi nhắc em, học tập luôn gắng siêng 8. làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em. Thứ hai , ngày 11 tháng 11 năm 2013 ÂM NHẠC

Slide18:

Kh¨n quµng th¾m m·i vai em NhÞp nhµng – Vui t­¬i Nh¹c vµ lêi :Ng« Ngäc B¸u

Slide19:

Hát kết hợp gõ đệm theo phách Hoạt động 2:

Slide20:

Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp! Thứ hai , ngày 11 tháng 11 năm 2013 ÂM NHẠC

Slide21:

Tổ 1 hát nào! Thứ hai , ngày 11 tháng 11 năm 2013 ÂM NHẠC Bây giờ xin mời tổ 2! Cả lớp mình cùng hát vang lên nào!

Slide22:

Các nhóm hát thi nào!

Slide23:

CỦNG CỐ Nội dung bài hát nói lên điều gì ?

Slide24:

DẶN DÒ Về nhà hát thuộc lời ca. Tập 1 số động tác cho bài hát Ghép lời 2 của bài hát

Slide25:

Giờ học đến đây là kết thúc Kính chúc thầy cô và các em mạnh khỏe

authorStream Live Help