Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Hóa học 8

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp Phòng GD - ĐT huyện Tiền Hải Trường THCS Nam Thanh

Slide2:

Kiểm tra bài cũ Bài 1: Nồng độ phần trăm là gì? Viết công thức tính: - Nồng độ phần trăm C% - Lượng chất (n) - Khối lượng (m)? Bài 2: Làm bài tập 5(a,b) trang 146.

Slide3:

Bài 42. Nồng độ dung dịch (tiết 2) Công thức: (mol/l hay M) Trong đó: CM là nồng độ mol của dung dịch (M) n là số mol chất tan (mol) V là thể tích dung dịch (l) 2. Nồng độ mol của dung dịch Định nghĩa (SGK) ? Em có nhận xét gì về cách ghi dung dịch HCl 2 M. Nếu kí hiệu số mol chất tan là n, thể tích dung dịch là V. Rút ra công thức tính nồng độ mol của dung dịch?

Slide4:

Công thức: (mol/l hay M) Thí dụ 1: CM (CuSO4) =? Thí dụ 2: Giải: 2. Nồng độ mol của dung dịch Định nghĩa (SGK) Tìm số mol chất tan trong mỗi dung dịch (n1, n2) Bài 42. Nồng độ dung dịch (tiết 2) Trong đó: CM là nồng độ mol của dung dịch (M) n là số mol chất tan (mol) V là thể tích dung dịch (l) Tóm tắt: áp dụng công thức: Ta có: Tóm tắt: V1 = 2 lít; V2 = 3 lít; CM (hỗn hợp) = ? Hướng dẫn: - Tính nồng độ mol của hỗn hợp - Tìm tổng thể tích của 2 dung dịch V1 + V2

Slide5:

Công thức: (mol/l hay M) Thí dụ 1: CM (CuSO4) =? Thí dụ 2: Giải: 2. Nồng độ mol của dung dịch Định nghĩa (SGK) Tìm số mol chất tan trong mỗi dung dịch (n1, n2) Bài 42. Nồng độ dung dịch (tiết 2) Trong đó: CM là nồng độ mol của dung dịch (M) n là số mol chất tan (mol) V là thể tích dung dịch (l) Tóm tắt: áp dụng công thức: Ta có: V1 = 2 lít; V2 = 3 lít; CM (hỗn hợp) = ? Hướng dẫn: - Tính nồng độ mol của hỗn hợp - Tìm tổng thể tích của 2 dung dịch V1 + V2 Giải: Ta có: Tóm tắt:

Slide6:

Công thức: (mol/l hay M) Thí dụ 1: CM (CuSO4) =? Thí dụ 2: Giải: 2. Nồng độ mol của dung dịch Định nghĩa (SGK) Bài 42. Nồng độ dung dịch (tiết 2) Trong đó: CM là nồng độ mol của dung dịch (M) n là số mol chất tan (mol) V là thể tích dung dịch (l) Tóm tắt: áp dụng công thức: Ta có: Tóm tắt: V1 = 2 lít; V2 = 3 lít; CM (hỗn hợp) = ? Giải: Ta có: Vận dụng: - Tính nồng độ mol của 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch - Tính số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M - Tìm thể tích dung dịch HCl 2M để trong đó có hoà tan 0,5 mol HCl

Slide7:

Hướng dẫn về nhà - Bài tập về nhà: - Bài 2, 3, 4, 6 trang 146 Bài 6: Tính được số mol Tính khối lượng (m = n.M) - Hướng dẫn: Bài 4: áp dụng công thức , m = n.M

Slide8:

Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp Phòng GD - ĐT huyện Tiền Hải Trường THCS Nam Thanh

authorStream Live Help