Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN VỚI TIẾT HỌC CỦA LỚP 10A1

PowerPoint Presentation:

Chương II: HỆ ĐIỀU HÀNH

PowerPoint Presentation:

Bài 10: KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

1. Khái niệm hệ điều hành (Operating System):

1. Khái niệm hệ điều hành (Operating System) Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính cung cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối việc thực hiện các chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuật tiện và tối ưu.

PowerPoint Presentation:

Hãy kể tên một số HĐH mà em biết?

Windows 95:

Windows 95

Windows 98:

Windows 98

Windows 2000:

Windows 2000

Windows Me:

Windows Me

Windows XP:

Windows XP

Windows Vista:

Windows Vista

Windows 7:

Windows 7

Linux:

Linux

Unix:

Unix

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều hành:

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều hành Chức năng Tổ chức giao tiếp giữa người sử dụng và hệ thống

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều hành:

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều hành Chức năng Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó. Hệ điều hành

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều hành:

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều hành Chức năng Tổ chức lưu trữ thông tin ở bộ nhớ ngoài, cung cấp các dịch vụ tìm kiếm và truy cập thông tin

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều hành:

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều hành Chức năng Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi. Hệ điều hành

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều hành:

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều hành Thành phần Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệ thống trước khi tắt máy hay khởi động lại máy. Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người và máy (dùng chuột và bàn phím). Chương trình quản lý tài nguyên, có nhiệm vụ phân phối và thu hồi tài nguyên. Hệ thống quản lý tập tin (tệp): phục vụ việc tổ chức, tìm kiếm thông tin cho các chương trình khác xử lý Các chương trình điều khiển và chương trình tiện ích khác.

3. Phân loại hệ điều hành:

3. Phân loại hệ điều hành Hệ điều hành được chia làm 3 loại chính sau: HĐH đơn nhiệm một người dùng; HĐH đa nhiệm một người dùng; HĐH đa nhiệm nhiều người dùng.

3. Phân loại hệ điều hành:

3. Phân loại hệ điều hành HĐH đơn nhiệm một người dùng: Chương trình được thực hiện lần lượt Mỗi lần làm việc chỉ có một người đăng nhập VD: HĐH MS-DOS HĐH đa nhiệm một người dùng: Chỉ cho phép một người được đăng nhập Kích hoạt đồng thời nhiều chương trình VD : HĐH Windows 95 HĐH đa nhiệm nhiều người dùng: Cho phép nhiều người được đăng nhập đồng thời Kích hoạt đồng thời nhiều chương trình VD : HĐH Windows 2000 Server, Windows 2003 Server …

PowerPoint Presentation:

Chúc các thầy cô giáo Và các em học sinh Mạnh khoẻ, hạnh phúc.

authorStream Live Help