bai th 11 tin học 9

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành 11: TẠO ẢNH ĐỘNG ĐƠN GIẢN I. Mục đích, yêu cầu: - Làm quen với phần mềm tạo ảnh động Beneton Movie GIF - Biết tạo ảnh động đơn giản

PowerPoint Presentation:

II. Nội dung: 1. Bài 1: Khởi động và tìm hiểu Beneton Movie GIF Nhấp đúp vào biểu tượng trên Desktop

PowerPoint Presentation:

Nhấp vào biểu tượng Add frame(s) from a file

PowerPoint Presentation:

Chọn số Delay (thời gian chuyển động) của từng ảnh được chọn

PowerPoint Presentation:

Chọn nút Play để chạy thử các ảnh động

PowerPoint Presentation:

Chọn hiệu ứng đơn giản Chọn dưới đây

PowerPoint Presentation:

Chọn hiệu ứng động Chọn dưới đây

PowerPoint Presentation:

Lưu tập tin vừa thiết kế (với tên là TH11)

PowerPoint Presentation:

- Học sinh thực hiện trên máy tính cá nhân theo hướng dẫn - Có thể tìm hiểu thêm các nút lệnh và cách chọn khác đã học trong phần lý thuyết trước - Gv theo dõi và hướng dẫn thực hành

PowerPoint Presentation:

II. Nội dung: 2. Bài 2: Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF

PowerPoint Presentation:

Nhấp vào biểu tượng Add frame(s) from a file Thực hiện các bước tương tự như bài 1 nhưng chú ý: - Chọn nhiều ảnh tĩnh trong tệp ảnh định trước - Các hình ảnh tĩnh liên thông và logic với nhau để thể hiện một vật thể chuyển động hợp lý - Có thể chọn hình ảnh trên các trang Web thông dụng …

PowerPoint Presentation:

II. Nội dung: 3. Bài 3: Tạo ành động và đưa lên trang Web: - Học sinh mở lại một trang web có sẵn đã thực hành ở bài trước Chèn tập tin TH11 vào trang web Cho chạy thử trang web.

PowerPoint Presentation:

- Học sinh thực hiện trên máy tính cá nhân theo hướng dẫn - Có thể tìm hiểu thêm các nút lệnh và cách chọn khác đã học trong phần lý thuyết trước - Gv theo dõi và hướng dẫn thực hành

authorStream Live Help