bai thuc hanh so 4 L9

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Kiểm tra bài cũ :

Kiểm tra bài cũ Em hãy cho biết ý nghĩa từng nút lệnh sau: 1 2 3 4 5 6 Font chữ Màu chữ Màu nền Cỡ chữ Kiểu chữ Căn lề Chèn hình Tạo kiên kết Thực hành Về

Trường THCS Cao Thắng :

Trường THCS Cao Thắng Tổ TOÁN –LÝ -TIN Bài thực hành 4 Tạo trang web đơn giản

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành 4 Tạo trang web đơn giản I. Mục đích: - Làm quen với phần mềm Kompozer. - Biết tạo một vài trang web đơn giản, có liên kết bằng kompozer.

Bài 1 khởi động và tìm hiểu Kompozer:

Bài 1 khởi động và tìm hiểu Kompozer (Sách giáo khoa trang 54 ) Kiểm tra bài cũ

Ví dụ 1::

Ví dụ 1 : Giả sử em có nhiệm vụ tạo trang web để phổ biến thông tin về câu lạc bộ văn nghệ của lớp .Trang web dự tính có thông tin về tên địa chỉ ,….,danh sách các thành viên và một số thông tin chi tiết về từng thành viên Bài 2 Tạo trang web bằng Kompozer Web cau lac bo van nghe

PowerPoint Presentation:

Tạo trang web đơn giản 1.Đề tài 2.Nội dung Bài thực hành 4

Sơ đồ tạo kịch bản :

Sơ đồ tạo kịch bản Trang 1 Tên trang web: Cau lac bo van nghe Baner(Hình minh họa ) Thành viên Hoạt động Hình ảnh CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ Lớp 9 A Trường THCS Ba Đình Địa chỉ : Nguyễn Sơn –Thanh Hóa Trang 2 Tên trang web: Danh sach thanh vien Baner(Hình minh họa ) THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ 1Nuyễn Hương Giang Trang 3 Tên trang web: Nguyen Huong Giang Baner(Hình minh họa ) NGUYỄN HƯƠNG GIANG Hình minh họa Họ và tên : Nguyễn Hương Giang Sinh Ngày 12 / 03 Liên kết Liên kết

Sơ đồ tạo kịch bản :

Sơ đồ tạo kịch bản Thành viên 1 Nguyễn Hương giang Liên kết Liên kết

PowerPoint Presentation:

II. Nội dung: 1. Các bước tạo trang web Lựa chọn đề tài: Mục đích của việc tạo trang web là để phổ biến thông tin trên mạng Internet. Vì vậy nên lựa chọn những đề tài được nhiều người quan tâm hoặc đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhiều người. b. Chuẩn bị nội dung: Nội dung trang web có thể rất đa dạng, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim,... Việc chuẩn bị nội dung bao gồm biên soạn hoặc sưu tầm, chỉnh sửa đ biệt là hình ảnh, âm thanh) để sẵn sàng đưa vào trang web. Bài thực hành 4 Tạo trang web đơn giản

PowerPoint Presentation:

c. Tạo kịch bản: Việc xây dựng kịch bản là xác định các trang web cần tạo, nội dung và cách bố trí các thông tin trên từng trang web và các liên kết giữa các trang web hoặc liên kết tới các trang web trên Internet. d. Tạo trang web: Sử dụng phần mềm để thiết kế các trang web, nhập và trình bày thông tin trên các trang web. Bài thực hành 4 Tạo trang web đơn giản

e.Lưu ý : :

e.Lưu ý : Trước khi tạo trang web tao cần phải viết kịch bản cho web trước Tạo trang web đơn giản Bài thực hành 4

PowerPoint Presentation:

2.Ví dụ 2 : Tạo trang web bằng Kompozer 1. Xây dựng kịch bản cho các trang web với các thông tin: Em hãy tạo một trang web phổ biến thông tin về câu lạc bộ đôI bạn cùng tiến của lớp . Gồm tên, địa chỉ, địa chỉ E-mail, ... của câu lạc bộ, danh sách các thành viên và một số thông tin chi tiết về từng thành phần. 2. Tạo trang chủ gồm các thông tin: 3. Tạo trang web danh sách thành viên: 4. Tạo trang web có một số thông tin chi tiết về một thành viên của câu lạc bộ: Bài thực hành 4 Tạo trang web đơn giản

Sơ đồ tạo kịch bản :

Sơ đồ tạo kịch bản Trang 1 Tên trang web: Cau lac bo van nghe Baner(Hình minh họa ) Thành viên Hoạt động Hình ảnh CÂU LẠC BỘ ĐỘI BẠN CÙNG TiẾN Lớp 9/5 Trường THCS Cao Thắng Địa chỉ : 131/2 ,Đường 8-3 ,Phường 5 .Thành phố Vĩnh Long Trang 2 Tên trang web: Danh sach thanh vien Baner(Hình minh họa ) THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ 1Nuyễn Hương Giang Trang 3 Tên trang web: Nguyen Huong Giang Baner(Hình minh họa ) NGUYỄN HƯƠNG GIANG Hình minh họa Họ và tên : Nguyễn Hương Giang Sinh Ngày 12 / 03 Liên kết Liên kết

PowerPoint Presentation:

Vận dụng : Chọn câu trả lời là sai 1 . Các bước tạo web : đề tài ,nội dung ,kịch bản ,tạo web. 2 .Để tạo liên kết ta nháy nút ,nhập địa chỉ vào ô Link Location,nháy OK 3 .Để chèn hình ta nháy vào nút nhập ảnh muốn chèn vào ô image Location,nháy OK Đ S S

authorStream Live Help