Bai 1 Tu may tinh den mang may tinh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 1. Vì sao cần mạng máy tính : Văn bản Tính toán Lập trình tính toán Lưu thông tin Phần mềm Học tập Giải trí …

PowerPoint Presentation:

2 1. Vì sao cần mạng máy tính : Trao đổi thông tin USB, đĩa CD-ROM,… Khó khăn khi hai máy tính xa nhau, hoặc thông tin trao đổi có dung lượng lớn Mạng máy tính

PowerPoint Presentation:

3 1. Vì sao cần mạng máy tính: Khó khăn khi sử dụng máy in, tài nguyên khác Mạng máy tính Dùng chung máy in

PowerPoint Presentation:

4 1. Vì sao cần mạng máy tính: - Mạng máy tính đáp ứng nhu cầu: trao đổi thông tin và dùng chung tài nguyên máy tính như dữ liệu, phần mềm, máy in, máy quét, bộ nhớ … từ nhiều máy tính

PowerPoint Presentation:

5 2. Khái niệm mạng máy tính: a. Mạng máy tính là gì? Mạng hình sao Mạng đường thẳng Mạng vòng

PowerPoint Presentation:

6 2. Khái niệm mạng máy tính: a. Mạng máy tính là gì? - Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép dùng chung các tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần cứng,…

PowerPoint Presentation:

7 2. Khái niệm mạng máy tính: b. Các thành phần của mạng Thiết bị đầu cuối Môi trường truyền dẫn Các thiết bị kết nối mạng Giao thức truyền thông (protocol)

PowerPoint Presentation:

8 Vỉ mạng Bộ định tuyến Bộ chuyển mạch Thiết bị kết nối mạng Mô đem

PowerPoint Presentation:

9 3. Phân loại mạng máy tính a. Mạng có dây và mạng không dây Mạng có dây Mạng không dây Môi trường truyền dẫn

PowerPoint Presentation:

10 Mạng có dây: Sử dụng môi trường truyền dẫn là các dây dẫn (cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang…. Cáp đồng trục Cáp xoắn Cáp quang

PowerPoint Presentation:

11 Mạng không dây: Sử dụng môi trường truyền dẫn không dây (điện từ, bức xạ hồng ngoại….)

PowerPoint Presentation:

12 3. Phân loại mạng máy tính b. Mạng cục bộ và mạng diện rộng Có thể phân loại mạng dựa trên phạm vi địa lý của mạng máy tính. Tùy theo phạm vi mạng, người ta chia thành hai loại chính

PowerPoint Presentation:

13 3. Phân loại mạng máy tính b. Mạng cục bộ và mạng diện rộng Mạng cục bộ (LAN – Local Area Network) chỉ hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi hẹp như văn phòng, một tòa nhà và thường được dùng trong gia đình trường phổ thông, văn phong hay công ty nhỏ

PowerPoint Presentation:

14 3. Phân loại mạng máy tính b. Mạng cục bộ và mạng diện rộng Mạng diện rộng (WAN– Wide Area Network) chỉ hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi rộng khu vực nhiều tòa nhà, một tỉnh, một quốc gia hay nhiều quốc gia. Mạng diện rộng thường là kết nối của các mạng LAN

PowerPoint Presentation:

15 4. Vai trò của máy tính trong mạng Mô hình mạng máy tính phổ biến là mô hình khách chủ (client-server) - Máy chủ (server) là máy tính có vai trò quản lí và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung. Trong một mạng có thể có nhiều máy chủ. - Máy trạm (client, workstation) là máy tính sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp.

PowerPoint Presentation:

16 5. Lợi ích của mạng máy tính - Dùng chung dữ liệu - Dùng chung các thiết bị phần cứng - Dùng chung các phần mềm - Trao đổi thông tin

authorStream Live Help