bai thuc hanh 3 tin 8 cuc ky hot mien phai che

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ Lớp: 8A

PowerPoint Presentation:

Tiết 14 BÀI THỰC HÀNH 3 KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN( Tiết 2)

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN Lý thuyết Cách khai báo biến Var <DS biến>:<kiểu dữ liệu>; Chú ý: Nếu có nhiều biến cùng kiểu khai báo cách nhau dấu phẩy. 2. Lệnh gán: <Biến>:=<Giá Trị> ; hoặc <Biến>:=<Biểu thức>;

Bài 2: Viết chương trình nhập vào các sô ́ nguyên x và y từ bàn phím, in các giá trị của x,y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của x và y rồi in lại các ra trị của x và y ra màn hình.:

Bài 2: Viết chương trình nhập vào các sô ́ nguyên x và y từ bàn phím, in các giá trị của x,y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của x và y rồi in lại các ra trị của x và y ra màn hình. Bài thực hành 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN B. Bài tập Gợi ý : Khai báo các biến là x,y thuộc kiểu nguyên. B1: nhập vào các giá trị x,y. B2: in ra màn hình các giá trị x,y. B3: hoán đổi giá trị x cho y và y cho x. B4: in lại các giá trị của x,y.

PowerPoint Presentation:

Chương trình: Bài thực hành 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

PowerPoint Presentation:

Kết quả khi chạy chương trình là: Bài thực hành 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

Bài tập: Viết chương trình nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật là a và b. Tính chu vi, diện tích và đường chéo của hình chữ nhật đó, in kết quả ra màn hình.:

Bài tập: Viết chương trình nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật là a và b. Tính chu vi, diện tích và đường chéo của hình chữ nhật đó, in kết quả ra màn hình. Bài thực hành 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN Gợi ý: Khai báo biến a,b chu vi, diện tích, đường chéo b1: nhập 2 cạnh của hình chữ nhật là a,b. b2: tính chu vi: chu vi=2*(a+b). b3: tính diện tích: diện tích= a*b. b3: tính đường chéo Đường chéo = b4: in ra màn hình chu vi, diện tích, đường chéo.

Chương trình::

Chương trình: Bài thực hành 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

Kết quả chạy chương trình:

Kết quả chạy chương trình Bài thực hành 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

Củng cố:

Củng cố Bài thực hành 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN Cú pháp khai báo biến trong pascal: Var <danh sách biến>:<kiểu dữ liệu>; Cú pháp lệnh gán trong pascal: <Biến>:= <Biểu thức> 3. Lệnh Read(<danh sách biến>) hay Readln(<danh sách biến>) sử dụng nhập dữ liệu từ bàn phím. Sau khi nhập xong nhấn Enter để xác nhận. 4. Nội dung chú thích đặt trong dấu { và } hoặc (* và *). Chú thích bị bỏ quả khi dịch và chạy chương trình.

Hướng dẫn về nhà::

Hướng dẫn về nhà: Ôn lại tất cả các bài đã học Thực hành lại các bài đã chữa ở nhà (nếu có máy tính). Xem lại tất cả các bài tập đã chữa. Chuẩn bị tiết sau Bài tập. Bài thực hành 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

PowerPoint Presentation:

Bài học kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô về dự! Giáo viên: Nguyễn Trung Kiên Trường THCS Tam Đảo

authorStream Live Help