Bai thuc hanh tong hop lop 7 T2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhiệt nhiệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự giờ thao giảng môn Tin học lớp 7 TRường PTDT Nội trú huyện sông mã Giáo viên thực hiện : PHẠM CÔNG HOÀ

PowerPoint Presentation:

kiểm tra bài cũ Ở kỳ I các em đã được học mấy loại hàm cơ bản? Hãy kể tên và nêu ý nghĩa của các hàm đó? Sum : Tính Tổng Average : Tính Trung bình cộng Max : Tìm giá trị lớn nhất Min : Tìm giá trị nhỏ nhất. Sử dụng hàm trên máy tính giúp chúng ta tính toán nhanh và chính xác. gồm các hàm: Đáp án:

Tiết 46. Bài thực hành 10::

Tiết 46. Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

PowerPoint Presentation:

Next Page home 1. Bài tập 1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in. a, Khởi động chương trình Excel và nhập dữ liệu vào trang tính như hình 119 SGK trang 92 : Tiết 46: bài thực hành 10 thực hành tổng hợp

PowerPoint Presentation:

Pagehome Next b, Nhập dữ liệu vào cột “ số lượng ”, thực hiện các điều chỉnh hàng và cột cần thiết, sau đó định dạng trang tính để có kết quả như hình 120: Tiết 46: bài thực hành 10 thực hành tổng hợp

PowerPoint Presentation:

Pagehome Next c, Thực hiện các thao tác sao chép và chỉnh sửa để có bảng tính như hình 121 SGK trang 93. Tiết 46: bài thực hành 10 thực hành tổng hợp

PowerPoint Presentation:

Pagehome Next d, Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp được ở cột “Số lượng” trong bảng tổng cộng . Nhập công thức có sử dụng địa chỉ vào ô này Tiết 46: bài thực hành 10 thực hành tổng hợp

PowerPoint Presentation:

Bảng tính sau khi đã sử dụng công thức tính BÀI THỰC HÀNH 10 THỰC HÀNH TỔNG HỢP Kết quả sau khi sử dụng công thức

PowerPoint Presentation:

e, Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trước khi in. BÀI THỰC HÀNH 10 THỰC HÀNH TỔNG HỢP

PowerPoint Presentation:

Giáo viên thực hiên: Phạm Công Hoà Xin cảm ơn các Thầy Cô giáo và các em học sinh đã tham gia tiết học Bài học kết thúc

authorStream Live Help