bai thuc hanh so 9 tiet 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH LỚP 7

Nhắc lại kiến thức cũ:

Nhắc lại kiến thức cũ Câu 1: Nêu cú pháp của hàm tính trung bình cộng ? =AVERAGE(a,b,c,…) Trong đó các biến a, b, c, … là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.

PowerPoint Presentation:

Nhắc lại kiến thức cũ Câu 2: Nêu các bước tạo một biểu đồ ? Bước 1: Chọn miền dữ liệu cần vẽ biểu đồ Bước 2: Nháy chọn nút Chart wizard trên thanh công cụ  hộp thoại Chart wizard Bước 3: Nháy liên tục Next trên các hộp thoại và nút Finish

PowerPoint Presentation:

Nhắc lại kiến thức cũ Câu 2: Nêu các bước tạo một biểu đồ ? Bước 1: Trong ô Chart type chọn nhóm biểu đồ Bước 2: chọn dạng biểu đồ Bước 3: Nháy Next

PowerPoint Presentation:

Tiết 57: BÀI THỰC HÀNH SỐ 9 (T2) Bài tập 3 : Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ Mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong bài thực hành 6 a) Sử dụng hàm thích hợp, hãy tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp vào hàng cuối cùng của danh sách dữ liệu. b) Tạo biểu đồ cột để minh họa điểm trung bình các môn học của lớp c) Hãy sao chép biểu đồ trên trang tính vào văn bản Word

PowerPoint Presentation:

Tiết 57: BÀI THỰC HÀNH SỐ 9 (T2) Bài tập 3 : Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ Mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong bài thực hành 6 Bảng điểm lớp 7a Stt Họ và tên Toán Vật Lí Ngữ Văn Tin học Điểm trung bình 1 Đinh Vạn Hoàng An 8 7 8 8 7.8 2 Lê Thị Hoài An 8 8 8 8 8.0 3 Lê Thái Anh 8 8 7 8 7.8 4 Phạm Như Anh 9 10 10 10 9.8 5 Vũ Việt Anh 8 6 9 8 7.8 6 Phạm Thanh Bình 8 9 9 8 8.5 7 Trần Quốc Bình 8 8 8 9 8.3 8 Nguyễn Linh Chi 7 6 8 9 7.5 9 Vũ Xuân Cương 8 7 8 9 8.0 10 Trần Quốc Đạt 10 9 9 9 9.3

PowerPoint Presentation:

Tiết 57: BÀI THỰC HÀNH SỐ 9 (T2) Bài tập 3 : Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ a) Sử dụng hàm thích hợp, hãy tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp vào hàng cuối cùng của danh sách dữ liệu.

PowerPoint Presentation:

Tiết 57: BÀI THỰC HÀNH SỐ 9 (T2) Bài tập 3 : Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ b) Tạo biểu đồ cột để minh họa điểm trung bình các môn học của lớp

PowerPoint Presentation:

Tiết 57: BÀI THỰC HÀNH SỐ 9 (T2) Bài tập 3 : Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ c) Hãy sao chép biểu đồ trên trang tính vào văn bản Word

authorStream Live Help