BAI THUC HANH 6 TIN HOC 7

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Bài thực hành 6 Trình bày bảng điểm lớp em:

1 Bài thực hành 6 Trình bày bảng điểm lớp em

PowerPoint Presentation:

2 Font: Arial; Cỡ chữ: 14; Kiểu chữ đậm Căn thẳng giữa ô tính; Ô có kẻ đường viền. Màu nền của ô màu: vàng; Màu chữ màu: đỏ; Cả 3 phương án trên. Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức Câu 1: Hãy cho biết ô D8 đã được định dạng như thế nào?

PowerPoint Presentation:

3 Nối các biểu tượng nằm bên trái với các câu trả lời nằm bên phải để tạo thành đáp án chính xác? Định dạng cỡ chữ Định dạng màu chữ Định dạng màu nền Định dạng phông chữ Định dạng căn lề ô tính Tăng giảm chữ số thập phân của dữ liệu kiểu số Biểu tượng mở bảng tính Biểu tượng lưu bảng tính.

Hoạt động 2: Thực hành các thao tác định dạng văn bản:

4 Hoạt động 2: Thực hành các thao tác định dạng văn bản Yêu cầu: Mở bảng tính “ Bang diem lop em ” lưu trong bài thực hành 5. Định dạng trang tính để được như hình 66. Lưu lại bảng tính đã định dạng. Hình 66.

Hoạt động 3: Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng:

5 Hoạt động 3: Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng Khởi động chương trình Excel. Lập trang tính với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam Á như hình 67 dưới đây (tên các nước trong cột B được nhập theo thứ tự chữ cái). Hình 67

Hoạt động 3: Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng:

6 Hoạt động 3: Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng Lập công thức để tính mật độ dân số (người/km2) của Bru-nây trong ô E6. Sao chép công thức vào các ô tương ứng của cột E để tính mật độ dân số của các nước còn lại. Chèn thêm các hàng trống cần thiết, điều chỉnh hàng, cột và thực hiện các thao tác định dạng văn bản, định dạng số để có trang tính tương tự như hình 68. Lưu bảng tính. Hình 68

PowerPoint Presentation:

7 Kết thúc

authorStream Live Help