tiet 3,4 Bài thực hành 1 Tin học 7

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Làm quen với chương trình bảng tính Excel Bài thực hành 1 - Tiết 3,4

1. Khởi động Excel:

2 1. Khởi động Excel Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel trên màn hình nền.

1. Khởi động Excel:

3 1. Khởi động Excel Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Excel

PowerPoint Presentation:

4 Kích vào nút lệnh Save File Save 2. Lưu kết quả

PowerPoint Presentation:

5 3. Thoát khỏi Excel Kích vào dấu nhân ở góc trên bên phải màn hình File Exit

Câu hỏi, bài tập củng cố:

6 Câu hỏi, bài tập củng cố

PowerPoint Presentation:

7 Bài 1: Quan sát màn hình Excel và các lệnh trong các bảng chọn

PowerPoint Presentation:

8 Bài 2: Nhập dữ liệu theo mẫu sau và lưu với tên “ Danh sach lop em ”

Hướng dẫn học sinh tự học:

9 Hướng dẫn học sinh tự học - Đối với bài học ở tiết học này: + Xem lại bài thực hành. + Có thễ thực hành thêm ở nhà nếu có điều kiện. + Đọc bài đọc thêm 1. - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Đọc trước bài 2: “Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính”. Trả lời các câu hỏi sau: Thực hiện các thao tác chọn đối tượng trên trang tính? Trang tính xữ lí những kiểu dữ liệu cơ bản nào?

authorStream Live Help