Sao chep mau tu mau co san Tin 3

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUYÊN HẢI nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự giờ môn tin học Giáo viên: Lê Quyết Tiến

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Em hãy sắp xếp lại thứ tự các bước thực hiện vẽ đường cong 1. Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra. 2. Chọn màu vẽ, nét vẽ. 3. Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa. 4. Chọn công cụ Đường cong Trong hộp công cụ. 1 3 4 2

PowerPoint Presentation:

2. Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm vẽ paint trong các biểu tượng dưới đây? A B C D

PowerPoint Presentation:

BÀI 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN Thứ hai, ngày 04 tháng 3 năm 2013 Mục tiêu: Biết sử dụng công cụ sao chép màu và công cụ tô màu để lấy một màu có sẵn trên hình để tô màu cho một phần hình khác. - Thực hành được thao tác sao chép màu từ màu có sẵn.

PowerPoint Presentation:

BÀI 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN Chọn công cụ sao chép màu Chọn công cụ tô màu

PowerPoint Presentation:

BÀI 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN Các bước thực hiện: Chọn công cụ sao chép màu trong hộp công cụ Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép Chọn công cụ tô màu Nháy chuột lên nơi cần tô màu bằng màu vừa sao chép.

PowerPoint Presentation:

BÀI 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN Họa sĩ tài ba

PowerPoint Presentation:

BÀI 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN T1. Dùng công cụ sao chép màu và công cụ tô màu để tô màu ngôi nhà hình 87b giống như ngôi nhà hình 87a. Mở tệp Saomau1.bmp bằng phần mềm Paint – màn hình nền Thực hành nhóm đôi - thời gian 5 phút

PowerPoint Presentation:

BÀI 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN T2. Hãy tô chiếc thuyền hình 88a giống như chiếc thuyền hình 88b Mở tệp Saomau2.bmp bằng phần mềm Paint – màn hình nền Thực hành nhóm đôi - thời gian 5 phút

PowerPoint Presentation:

Bài 1: Chỉ ra công cụ sao chép. A B C D

PowerPoint Presentation:

Bài 2: Sao chép màu từ màu có sẵn. Chúng ta cần thức hiện qua mấy bước? 4 2 3 5

authorStream Live Help