thuc hanh 9 (t2)

Views:
 
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Câu 1: Khi chèn thêm hàng vào một bảng bằng cách sử dụng phím Tab, hàng mới sẽ chèn vào vị trí nào sai đây? Dưới hàng có con trỏ soạn thảo. b. Trên hàng có con trỏ soạn thảo c. Hàng dưới cùng của bảng . d . Hàng trên cùng của bảng

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Câu 2: Trình bày cách đổ màu cho bảng? Trả lời Chọn ô cần đổ màu (Bôi đen) Nhấn chuột phải vào vùng chọn, chọn Bolder and Shadings. Hoặc vào thanh bảng chọn Fomat, chọn Bolder and Shadings. Tại cửa sổ Bolder and shading, chọn nhãn shading. Chọn màu cần đổ tại ô Fill. Nhấn OK để áp dụng vào bảng.

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành 9: Danh bạ của riêng em (Tiết 2)

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành 9: Danh bạ của riêng em (tiết 2) 2. Nội dung b. Soạn báo cáo kết quả học tập của em YÊU CẦU Tạo bảng theo mẫu dưới đây và điền kết quả học tập của em. Thực hiện các thao tác chỉnh sửa bảng và định dạng văn bản cần thiết.

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành 9: Danh bạ của riêng em (tiết 2) Sau khi tạo bảng, chèn thêm 1 cột ở bên trái MÔN HỌC. Xóa hàng NGỮ VĂN. Đổ màu cho bảng. Lưu văn bản với tên BCHOCTAP trong thư mục của riêng em.

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành 9: Danh bạ của riêng em (tiết 2) Cách chèn hàng, cột vào bảng Đặt con trỏ tại vị trí muốn chèn, vào TABLE, chọn INSERT + Column the Left: thêm cột vào bên trái vị trí của con trỏ + Column the Right: thêm cột vào bên phải vị trí con trỏ. + Rows Above: thêm hàng bên trên vị trí con trỏ đang đứng. + Rows Below: thêm hàng bên dưới vị trí con trỏ đang đứng

PowerPoint Presentation:

Cách xóa hàng, cột trong bảng Đặt con trỏ tại vị trí gần hàng cột muốn chèn, vào TABLE, chọn DELETE. + Column: xóa toàn bộ cột mà con trỏ đang đứng + Row: Xóa toàn bộ hàng mà con trỏ đang đứng. Bài thực hành 9: Danh bạ của riêng em (tiết 2)

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Để chèn thêm 1 cột vào bên phải cột đặt con trỏ soạn thảo, dùng lệnh: a. Đưa con trỏ soạn thảo ra bên phải bảng  Nhấn phím Enter. b. Chọn lệnh Table  InsertColumns to the Right. c. Chọn lệnh Table DeleteColumns. d. Chọn lệnh Insert  Picture From File. Bài thực hành 9: Danh bạ của riêng em (tiết 2) BÀI TẬP CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Để thay đổi độ rộng của bảng sử dụng dấu mũi tên: a. b. c. d. a. a. a.

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành 9: Danh bạ của riêng em (tiết 2) Củng cố Cách tạo bảng: Table/ Insert/ Table/ Chọn số hàng cột theo yêu cầu. Hoặc vào nút lệnh Insert Table, kéo chọn số hàng cột theo yêu cầu , Cách thêm hàng, cột: Đặt con trỏ vào vị trí muốn chèn. Table/ Insert. Cách xóa hàng, cột: Table/ Delete: chọn hàng hoặc cột để xóa

PowerPoint Presentation:

Bài thực hành 9: Danh bạ của riêng em (tiết 2) DẶN DÒ Ôn tập lại kiến thức cũ Thực hành thêm (nếu có máy) Tổng hợp lại tất cả nội dung từ bài 13.

authorStream Live Help