Bai 4 Dau huyen dau sac dau nang - Unicode

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Người thực hiện: Nguyễn Thị Yến Trường Tiểu học Tạ Uyên - NB Câu 1: Em hãy nêu cách gõ các chữ: ă, â, ê theo kiểu gõ Telex? Câu 2: Em hãy nêu cách gõ các chữ: ô, ơ, ư, đ theo kiểu gõ Telex? Kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

Người thực hiện: Nguyễn Thị Yến Trường Tiểu học Tạ Uyên - NB Bước 1: Gõ hết các chữ trong từ Bước 2: Gõ dấu Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng (Tiết 1) 1. Quy tắc gõ chữ có dấu:

PowerPoint Presentation:

Người thực hiện: Nguyễn Thị Yến Trường Tiểu học Tạ Uyên - NB Gõ dấu kiểu Telex Gõ dấu kiểu VNI Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng (Tiết 1)

PowerPoint Presentation:

Người thực hiện: Nguyễn Thị Yến Trường Tiểu học Tạ Uyên - NB Gõ dấu kiểu telex Để được Em gõ Dấu huyền f Gõ dấu kiểu telex Ví dụ bài baif Để được Em gõ Gõ dấu kiểu telex Ví dụ Dấu sắc s gió gios Dấu nặng j học hocj Gõ dấu kiểu telex Ví dụ ? ? ? Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng (Tiết 1) 2. Gõ dấu kiểu Telex:

PowerPoint Presentation:

Người thực hiện: Nguyễn Thị Yến Trường Tiểu học Tạ Uyên - NB Bài tập : Em hãy kể tên của 1 bạn trong lớp mà tên có dấu huyền, dấu sắc hoặc dấu nặng, và trình bày cách gõ tên đó? Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng (Tiết 1)

PowerPoint Presentation:

Người thực hiện: Nguyễn Thị Yến Trường Tiểu học Tạ Uyên - NB Em hãy gõ các từ sau: Nắng chiều Đàn cò trắng Tiếng trống trường Chú bộ đội Chị em cấy lúa Em có áo mới Chị Hằng Học bài Mặt trời Bác thợ điện T1.

authorStream Live Help