bai 4 dau huyen dau sac dau nang kieu Vni

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10 bai 4 dau huyen dau sac dau nang kieu Vni - tin học 2

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ môn tin học lớp: 3B Giáo viên: Nguyễn Thị Đông

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Muốn gõ được chữ â, ô, ê, ơ, ư, ă, đ theo kiểu VNI em gõ như thế nào? Kiểm tra bài cũ Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Tin học Để có chữ Em gõ ă â ê ô ơ ư đ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9

PowerPoint Presentation:

Trong Tiếng Việt gồm có những dấu thanh nào ? Tiếng Việt có các dấu thanh : dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi, dấu ngã. Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Tin học

PowerPoint Presentation:

Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Tin học Em hãy gõ từ: tía theo kiểu Vni Từ tía có dấu thanh gì? tia Mang dấu sắc

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 : DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG 1. Quy tắc gõ chữ có dấu : Em hãy nghiên cứu SGK và nêu quy tắc gõ chữ có dấu thanh ? “ Gõ chữ trước , gõ dấu sau ” Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 CHƯƠNG : EM TẬP SOẠN THẢO Môn : Tin học BÀI 4: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 : DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG 1. Quy tắc gõ chữ có dấu : Để gõ một từ có dấu thanh, em thực hiện theo quy tắc : “Gõ chữ trước, gõ dấu sau” Gõ hết các chữ trong từ . Gõ dấu . Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 CHƯƠNG : EM TẬP SOẠN THẢO Môn : Tin học BÀI 4: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG

PowerPoint Presentation:

Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 CHƯƠNG : EM TẬP SOẠN THẢO Môn : Tin học BÀI 4: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG 2. Gõ dấu kiểu Vni Em hãy gõ ký tự: a kết hợp với số 1 Hoàn thành bảng sau? a kết hợp với số 2 a kết hợp với số 5 Để được Em gõ số Dấu huyền Dấu sắc Dấu nặng 2 1 5

PowerPoint Presentation:

Ví dụ : Em hãy gõ các từ: Đi học, làn gió mát, vầng trăng theo kiểu Vni. Để gõ hai từ Đi học em gõ như sau: o h D Tương tự em hãy thảo luận nhóm theo đơn vị máy để gõ các từ còn lại? Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 CHƯƠNG : EM TẬP SOẠN THẢO Môn : Tin học BÀI 4: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG Để gõ từ Em gõ L V Làn gió mát Vầng trăng g m t 2 1 1 9 i c 5 a 6 n g r a 8 n g 2 a n i o a t

PowerPoint Presentation:

Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 CHƯƠNG : EM TẬP SOẠN THẢO Môn : Tin học BÀI 4: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG Thực hành : Bài T2: Em hãy gõ các từ sau theo kiểu Vni: Để có chữ Em gõ Em có áo mới Chị Hằng Học bài Mặt trời Bác thợ điện Em co1 ao1 mo7i1 Chi5 Ha8ng2 Hoc5 bai2 Ma8t5 tro7i2 Bac1 tho75 d9ie6n5

PowerPoint Presentation:

Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 CHƯƠNG : EM TẬP SOẠN THẢO Môn : Tin học BÀI 4: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG Bài tập : Bài B2 : Điền các số cần gõ theo kiểu Vni vào chỗ trống(. . .) để có kết quả ở cột bên phải. Trời xanh mây trắng Chim én lượn bay Đàn cò tung cánh Trong nắng thu vàng Tro....i.... xanh ma....y tra....ng.…. Chim en.... lu....o....n.... bay D….an.... co.… tung canh.…. Trong na….ng…. thu vang…. 7 2 6 7 1 1 7 7 5 9 2 2 1 8 1 2

PowerPoint Presentation:

Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 CHƯƠNG : EM TẬP SOẠN THẢO Môn : Tin học BÀI 4: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG 3. Củng cố b. Gõ chữ có dấu Vni : a. Quy tắc gõ chữ có dấu: “gõ chữ trước, gõ dấu sau” Để được Em gõ số Dấu huyền Dấu sắc Dấu nặng 2 1 5

PowerPoint Presentation:

Thứ ngày tháng 11năm 2010 Toán Giờ học đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn quý thầy cô

authorStream Live Help