Tap go cac phim o hang phim so - tin hoc 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trường TH số 2 Liên Thủy

PowerPoint Presentation:

kiểm tra bài cũ H ỏi : C ác con quan sát và cho cô biết cách đặt tay trên bàn phím ?

PowerPoint Presentation:

Đặt tay trên hàng phím cơ sở:

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM SỐ. 1. Cách gõ

PowerPoint Presentation:

Bài 4 Tập gõ các phím ở hàng phím số                                                                                          a, cách đặt tay trên bàn phím

PowerPoint Presentation:

Hàng phím Số                                                                                          Bài 4 Tập gõ các phím ở hàng phím số 7 1 2 3 4 5 8 9 6

PowerPoint Presentation:

Đặt tay trên hàng phím cơ sở:

PowerPoint Presentation:

Hoạt động 2: Cách gõ các phím ở hàng phím số.                                                                                          Bài 4 Tập gõ các phím ở hàng phím số

PowerPoint Presentation:

? Quan sát cho nhận xét về màu của các ngón tay và các phím trên hàng phím số? 1 2 3 4 5 Y 7 8 9 A S D F G H J K L 6                                                                                          Bài 4 Tập gõ các phím ở hàng phím số 9

PowerPoint Presentation:

* Cách gõ : Mỗi ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím số. Tay trái: Ngón trỏ: 4 , 5 Ngón giữa: 3 Ngón áp út: 2 Ngón út: 1 Tay phải: Ngón trỏ: 6 , 7 Ngón giữa: 8 Ngón áp út: 9 Ngón út: 0 * Hai ngón cái gõ phím cách.                                                                                          Bài 4 Tập gõ các phím ở hàng phím số * Chú ý: Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về vị trí xuất phát trên hàng cơ sở. 1 2 3 4 5 A S D F G 7 8 9 0 J K : 6 L H

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A S D F G H J K L                                                                                          Bài 4 Tập gõ các phím ở hàng phím số

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A S D F G H J K L                                                                                          Bài 4 Tập gõ các phím ở hàng phím số

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A S D F G H J K L                                                                                          Bài 4 Tập gõ các phím ở hàng phím số

PowerPoint Presentation:

Thực hành

PowerPoint Presentation:

Bài 1: Nháy đúp chuột ở biểu tượng . Tập gõ các phím đã học. Gõ phím cách sau khi gõ xong một vài số.

PowerPoint Presentation:

Bài 2: Tập gõ: mot tuan co 7 ngay mot thang thuong co 30 hay 31 ngay mot nam co 12 thang hay 365 ngay Chú ý: Sau khi gõ xong một dòng, ta nhấn phím Enter để xuống dòng tiếp theo.

PowerPoint Presentation:

Bài 2: Tập gõ: cac so dien thoai khan cap cong an 113 cap cuu 115 cuu hoa 114

PowerPoint Presentation:

Bài 3: Tập gõ: ngay quoc khanh 02 thang 09 ngay nha giao viet nam 20 thang 11 ngay quoc te phu nu 08 thang 03

PowerPoint Presentation:

Củng cố kiến thức Cách đặt tay lên bàn phím? Cách gõ các phím ở hàng ph ím số ? 1 2

authorStream Live Help