Tập gõ các phím ở hàng trên -tin học 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

VỀ DỰ TIẾT TIN HỌC:

VỀ DỰ TIẾT TIN HỌC GIÁO VIÊN: HỒ THỊ KIM HƯƠNG CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ H ỏi : Cách đặt tay trên bàn phím ở hàng cơ sở như thế nào ? Ngón trỏ bàn tay trái đặt ở phím F, các ngón còn lại đặt ở 3 phím A, S, D Ngón trỏ bàn tay phải đặt ở phím J, các ngón còn lại đặt ở 3 phím K, L, ;

PowerPoint Presentation:

BÀI 2: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN BÀI MỚI

PowerPoint Presentation:

Khu vực chính của bàn phím có 5 hàng phím: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách. Quan sát tranh và chỉ ra khu vực chính của bàn phím? Hàng phím trên nằm ở hàng thứ mấy ở khu vực chính của bàn phím? Ở hàng phím thứ 2 ở khu vực chính của bàn phím 1. Giới thiệu hàng phím trên

PowerPoint Presentation:

Hai ngón tay cái đ trên phím cách Vị trí đặt tay lên bàn phím Hãy chỉ ra các phím có gai Hai phím có gai F và J Hai bàn tay đặt ở hàng phím cơ sở 2. Cách đặt tay lên bàn phím

PowerPoint Presentation:

3. Cách gõ ở hàng phím trên

PowerPoint Presentation:

Tay trái Tay phải Ngón út gõ phím Q Ngón kề út gõ phím W Ngón giữa gõ phím E Ngón trỏ gõ 2 phím R, T Ngón út gõ phím P Ngón kề út gõ phím O Ngón giữa gõ phím I Ngón trỏ gõ phím Y, U 3. Cách gõ ở hàng phím trên

PowerPoint Presentation:

Chú ý: Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về vị trí xuất phát trên hàng cơ sở

PowerPoint Presentation:

Bạn ơi! Cùng thảo luận

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm đôi Bạn bên trái đặt tay trên bàn phím và gõ các phím ở hàng phím trên. Lượt 1: Lượt 2: Bạn bên phải đặt tay trên bàn phím và gõ các phím ở hàng phím trên. Bạn bên phải quan sát. Bạn bên trái quan sát.

PowerPoint Presentation:

Bạn ơi! làm trắc nghiệm

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Gõ các phím F, G, T, R do ngón tay nào gõ? 1. Ngón trỏ tay trái 2. Ngón giữa tay trái 3. Ngón trỏ tay phải 4. Ngón út tay phải Câu 2: Gõ các phím H, J, I, U do ngón tay nào gõ? 4. Ngón trỏ tay trái 2. Ngón giữa tay trái 3. Ngón trỏ tay phải 1. Ngón út tay phải Câu 3: Gõ các phím D, E do ngón tay nào gõ? 1. Ngón trỏ tay trái 2. Ngón giữa tay trái 3. Ngón trỏ tay phải 4. Ngón út tay phải Quan sát bàn phím trả lời câu hỏi

PowerPoint Presentation:

Cách đặt tay đúng trên bàn phím 1 2

PowerPoint Presentation:

Bạn ơi! Đến giờ thực hành

PowerPoint Presentation:

Nháy đúp chuột lên biểu tượng MARIO Cách khởi động phầm mềm 4. Tập gõ với phần mềm MARIO

PowerPoint Presentation:

Màn hình chính của MARIO : Mục Student dùng để nhập thông tin về học sinh. Mục Lessons dùng để chọn bài tập gõ. Mức 4 - tự do là mức tập gõ khó nhất. Mức1 - ngoài trời là mức dễ. Mức 2 - dưới nước là mức trung bình. Mức 3 - trong lòng đất là mức khó. 4. Tập gõ với phần mềm MARIO

PowerPoint Presentation:

Bước 1: Nháy chuột lên mục Lesson ở màn hình chính của Mario. Bước 2: Nháy chuột lên mục Add Top Row để tập gõ các phím ở hàng cơ sở và các phím hàng trên. Bước 3: Nháy chuột vào khung tranh số 1, mức ngoài trời Bước 4: Lần lượt gõ các phím xuất phát trên đường đi 4. Tập gõ với phần mềm MARIO

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã đến dự giờ với lớp!

authorStream Live Help