Bai 1 Tap Go hang phim co so, tin học 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trường tiểu học TRUNG HIỆP A MÔN TIN HỌC Gv: Trần Thị Lụa Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở

PowerPoint Presentation:

GIỚI THIỆU BÀI Đã học

PowerPoint Presentation:

Chương 3: Em tập gõ bàn phím Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở Quan sát khu vực chính c ủa bàn phím Nêu các phím ở hàng phím cơ sở?

PowerPoint Presentation:

1/ Cách đặt tay lên bàn phím Đặt tay lên các phím ở hàng phím cơ sở Trỏ trái Trỏ phải Có gì đặc biệt trên hàng phím cơ sở? Các phím xuất phát

PowerPoint Presentation:

Tay trái Tay phải Quan sát cách đặt tay và nêu nhận xét SPACE BAR

PowerPoint Presentation:

* Tay trái : ngón trỏ đặt lên phím , các ngón còn lại lên các phím. * Tay phải : ngón trỏ đặt lên phím , các ngón còn lại lên các phím còn lại F A S D J K L ; Tay trái Tay phải SPACE BAR Hai ngón cái đặt lên phím cách

PowerPoint Presentation:

+ Ngón tay được tô màu nào thì gõ vào phím màu đó. Tay trái Tay phải SPACE BAR 2/ Cách gõ các phím ở hàng cơ sở + Hai ngón cái được dùng để gõ phím cách. Hãy quan sát cách gõ trên bàn phím và đưa ra nhận xét?

PowerPoint Presentation:

Sau khi gõ xong các phím , phải đưa các ngón tay trỏ về phím xuất phát tương ứng. G H

PowerPoint Presentation:

1. Cách đặt tay - Tám phím A S D F J K L ; là các phím xuất phát. Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng phím cơ sở

PowerPoint Presentation:

2. Cách gõ các phím ở hàng cơ sở Tay trái: -Ngón trỏ : F G -Ngón giữa: D -Ngón áp út: S -Ngón út: A Tay phải: - Ngón trỏ: H J Ngón giữa: K Ngón áp út: L Ngón út: ; Ngón tay cái gõ phím cách.

PowerPoint Presentation:

Cách đặt tay trên bàn phím: A S D F G H J K L :

PowerPoint Presentation:

3/ Tập gõ với phần mềm MARIO a/ Khởi động trò chơi

PowerPoint Presentation:

b/ Chọn bài Lesson  Home Row only

PowerPoint Presentation:

c/ Bảng kết quả Số phím đã gõ Lỗi Tiếp tục gõ Quay về màn hình chính

PowerPoint Presentation:

e/ Thoát khỏi Mario Bấm phím ESC để về màn hình chính Vào File  Quit

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ Gõ phím Dùng ngón A Út trái G K S H L Trỏ trái Giữa phải Danh trái Trỏ phải Danh phải

authorStream Live Help